SLAĐANKA MILOŠEVIĆ
Predsednica Sindikata
Drugo osnovno javno tužilaštvo
Katanićeva broj 15
011  6354-747