SEVERNOBAČKI OKRUG
LJILJANA JELIČIĆ
Osnovni sud Subotica
 
 
R,