BEOGRAD

IVICA CVETKOVIĆ

Prvi osnovni sud Beograd

SLAĐANKA MILOŠEVIĆ

Drugo osnovno javno tužilaštvo

GABRIJELA JAGLIČIĆ

Viši sud

VLADAN ŽIVOVIĆ

Apelacioni, Vrhovni kasacioni i Upravni sud

MLAĐEN NOVAKOVIĆ

Specijalna zatvorska bolnica