VESTI

GALERIJA

ARHIVA

SARADNJA

KONTAKT

O NAMA

 

 

 


 

 

 

 WebMaster


ATRIUM
PLUS

 ARHIVA
 
 2018.

Dopis Dejanu Careviću-12. septembar 2018. (.pdf)

Zapisnik sa sastanka sa direktorom UIKS-13. septembar 2018. (.pdf)

Zapisnik sa sastanka Odbora 27.decembra 2017. godine, januar 2018. (.pdf)

Nove osnovice za obračun plate u javnom sektoru, januar 2018. (.pdf)

 2017.

 

Zapisnik sa Predsedništva, 8. decembar 2017. (.pdf)

Zahtev za pristup informacijama, 28. novembar 2017. (.pdf)

Bojan Nikić, 28. novembar 2017. (.pdf)

Milomir Skakavac, 15. novembar 2017. (.pdf)

Dopis ministarki Neli Kuburović, 15. novembar 2017. (.pdf)

Zapisnik sa sastanka sa direktorom, 9. novembar 2017. (.pdf)

Obaveštenje ministru i direktoru, 2. oktobar 2017. (.pdf)

Zapisnik sa sastanka Odbora, 15. septembar 2017. (.pdf)

Zapisnik sa sastanka sa direktorom, 12. jun 2017. (.pdf)

Dopis direktoru, 2. jun 2017. (.pdf)

Dopis predseniku Vlade, 7. april 2017. (.pdf)

Zapisnik sa sednice Odbora, 31. mart 2017. (.pdf)

Izveštaj o radu u 2016. godini,mart 2017. (.pdf)

Odluka o izborima u KPZ Niš,mart 2017. (.pdf)

 2016.

 

Dopis ministarki Neli Kuburović, 29. decembar 2016. (.pdf)

Dopis direktoru Uprave, 19. februar 2016. (.pdf)

Dopis upravniku KPZ u Sremskoj Mitrovici (.pdf)

Dopis upravniku OZ Leskovac (.pdf)

Obrazac modela tužbe Upravnom sudu (.doc)

Poseban sporazum (.pdf)

Obrazac pritužbe direktoru Uprave (.doc)

Obrazac1 žalbe Žalbenoj komisiji Vlade (.doc)

Obrazac2 žalbe Žalbenoj komisiji - plate (.doc)

Obrazac Zahteva za napredovanje (.doc)

Odluka o Štrajku upozorenja (.pdf)

Obrazac tužbe Upravno sudu. (.doc)

Obaveštenje - rekreativni odmor (.pdf)

Obaveštenje direktoru, 12.april 2016. (.pdf)

Zahtev za skraćeno radno vreme, januar 2016. (.pdf)

Obrazac Zahteva za isplatu plata (.doc)

Zapisnik sa sednice Odbora, 2.februar 2016. (.pdf)

Zapisnik sa sednice Odbora, 3.jun 2016. (.pdf)

Zapisnik sa sednice Predsedništva, 25.jul 2016. (.pdf)

Zapisnik sa sastanka sa direktorom Uprave, 10.mart 2016. (.pdf)

Pismo Neli Kuburović, 31.avgust 2016. (.pdf)

Pismo ministru Selakoviću, 7.jul 2016. (.pdf)

Otvoreno pismo ministru i direktoru (.pdf)

Opis značke i legitimacije (.pdf)

Dopis ministru, 22.januar 2016. (.pdf)

Odgovor direktora Stevovića, 11.januar 2016. (.pdf)

Godišnji izveštaj za 2015. (.pdf)

Dopis premijeru A.Vučiću, 18.januar 2016. (.pdf)

Dopis ministru N.Selakoviću, 18.januar 2016. (.pdf)

Dopis direktoru M.Stevoviću, 18.januar 2016. (.pdf)

Dopis direktoru M.Stevoviću, 8.januar 2016. (.pdf)

Dopis predsednicima, 6.januar 2016 (.pdf)

 

 2015.

 

Dopis direktorki Lekarske komore, 18.decembar 2015 (.pdf)

Pojašnjenje obaveštenja od 23. novembra 2015. (.pdf)

Inicijativni sastanak KPZ za žene, Požarevac 10. novembar 2015. (.pdf)

Obaveštenje sa sastanka sa direktorom Uprave 26. oktobar 2015. (.pdf)

Obaveštenje o sastanku sa direktorom Uprave 18.septembar 2015. (.pdf)

Zapisnik sa Predsedništva 1. oktobra (.pdf)

Zapisnik sa Skupštine 1. oktobra (.pdf)

Dopis Lekarskoj komori Srbije (.pdf)

Pravila JSO - 1. oktobar 2015. (.pdf)

Model tužbe Upravnom sudu - 20. avgust 2015. (.doc)

Inicijativa Ustavnom sudu (regres) - 20. avgust 2015.  (.pdf)

"Politika" (članak) - 14. avgust 2015. (.pdf)

Zapisnik sa Skupštine - 31.jul2015. (.pdf)

Inicijativa Ustavnom sudu - 28. jul 2015. (.pdf)

Izveštaj sa sastanka sa savetnikom Vidićem- 18.maj 2015. (.pdf)

Izveštaj o finansijskom poslovanju 2014. (.pdf)

Izveštaj o radu JSO 2010 - 2015. (.pdf)

Zapisnik_sastanak sa direktorom 30. april 2015. (.pdf)

Zapisnik sa sastanka Predsedništva 16. april 2015 (.pdf)         

Zapisnik sa Izborne Skupštine 2015. (.pdf)    

Godišnji izveštaj o radu JSO za 2014. (.pdf)

 2014.

Zapisnik sa sastanka Skupštine, 20. novembar 2014. (.pdf)

Zapisnik sa sastanka sa ministrom i direktorom, 14. novembar 2014. (.pdf)

Pismo Aleksandru Vučiću, 12. novembar 2014. (.pdf)

Komisiji za benificiran staž, 12. novembar 2014. (.pdf)

Dopis Direktoru Stevoviću, 15. avgust 2014. (.pdf)

Sastanak sa Komisijom za kontrolu, 16. jul 2014. (.pdf)

Narodnoj skupštini Srbije, jul 2014 (.pdf)

Dopis ministru Selakoviću, jul 2014 (.pdf)

Zapisnik sa sastanka sa direktorom, 9.jul 2014 (.pdf)

Sastanak Predsedništva 13.jun 2014. (.pdf)

Zapisnik sa Predsedništva JSO 13. jun 2014. (.pdf)

Zapisnik sa Skupštine JSO 15. april 2014. (.pdf)

Sastanak Predsedništva 18.februar 2014. (.pdf)

Pismo direktoru i ministru (.pdf)

Finansijski izveštaj 2013. (.pdf)

JSO - Izveštaj o radu 2013. (.pdf)

Sindikat KPZ direktoru Uprave (.pdf)

Sindikat KPZ ministru Selakoviću (.pdf)

Odluka KPZ Valjevo o stupanju u štrajk upozorenja (.pdf)         

Odluka SOZ Beograd o stupanju u štrajk upozorenja (.pdf)    

Dopis predsednicima sindikalnih organizcija - januar 2014. (.pdf)

 2013.

 

Zapisnik sa sastanka sa direktorom 28. novembra 2013. (.pdf)

Zapisnik sa Skupštine JSO - 15.10 2103. (.pdf)

Zapisnik sa sastanka sa direktorom 16. jula 2013. (.pdf)

Zapisnik sa satanka Predsedništva JSO 15.jula 2013. (.pdf)

Fiskalnom savetu 28. maj 2013. (.pdf)

Obaveštenje 17. april 2013. (.pdf)

Zapisnik sa Skupštine JSO 15. marta 2013. (.pdf)

Dopis direktoru 29.mart 2013. (.pdf)

Dopis koordinatoru u Upravi (.pdf)

Zapisnik sa sastanka sa direktorom 25.marta 2013. (.pdf)

Zapisnik sa Predsedništva 19.februara 2013. (.pdf)

Zapisnik sa zajedničkog sastanka JSO I UIKS (.pdf)

Izveštaj o radu za 2012. godinu (.pdf)

Obaveštenje o napreovanju (.pdf)

Radna grupa za benificije (.pdf)

 2012.

 

Zapisnik sa sastanka sa direktorom (.doc)

Obaveštenje (.pdf)

Obaveštenje (.pdf)

Platforma (.pdf)

Zapisnik sa Okruglog stola (.pdf)

Saopštenje (.pdf)

Protokol (.pdf)

Zahtev za prijem kod direktora (.pdf)

Skupština JSO - septembar (.pdf)

Poziv na Skupštinu (.pdf)

Sastanak sa ministrom (.pdf)

Odgovor na dopis (.pdf)

Poziv za sastanak sa direktorom (.pdf)

Skupština JSO (.pdf)

Dopis državnom sekretaru (.pdf)

Protokol o pogodnostima (.pdf)

Odluka SS o izborima (.pdf)

Sastanak Predsedništva JSO (.pdf)

Ugovor (.pdf)

Obaveštenje (.pdf)

Godišnji izveštaj (.pdf)

 

 2011.

 

Protokol (.pdf)

Zahtev Ministarstvu (.pdf)

Odluka o štrajku (.pdf)

Saopštenje (.pdf)

Obaveštenja JSO (.pdf)

 

 2010.

 

Zahtev za pododbor (.pdf)

Zapisnik sa izborne Skupštine (.pdf)

Zapisnik sa sednice Predsedništva (.pdf)

Dopis ministarki pravde (.pdf)

Informacija sa sastanka sa predsednikom SSSS (.pdf)

Primedbe JSO na Radnu verziju Pregleda odredbi izmena Zakona PIO (.pdf)

Dopis JSO (.pdf)

 

 2009.

 

Zahtev za prijem kod direktora na radni sastanak (.pdf)

SSSS (.pdf)

Odluka o izboru predsednika JSO (.pdf)

Zapisnik sa sednice Predsedništva u Sokobanji (.pdf)

Izvod iz Zapisnika sa sednice Predsedništva u Sokobanji (.pdf)

Zapisnik sa Skupštine JSO (.pdf)

Dopis Komisiji za propise (.pdf)

Zapisnik sa sastanka sa direktorom (.pdf)

Odluka za RSI (.pdf)

Zapisnik sa sednice Predsedništva (.pdf)

Godišnji izveštaj (.pdf)

 

 2008.

 

Predstavnik Komisije (.pdf)

Dopis direktoru (.pdf)

Ministarstvo pravde - Komisija (.pdf)

Zapisnik sa sastanka JSO i direktora (.pdf)

Zahtev za prijem u Veće SSSS (.pdf)

Odgovor predsednika SSSS (.doc)

Zapisnik sa sastanka JSO i direktora (.pdf)

Predlog direktoru (.pdf)

Zapisnik sa Skupštine JSO (.pdf)

Odluka Predsedništva boj 2 (.pdf)

Odluka Predsedništva broj 1 (.pdf)

 

 2007.

 

Odluka Predsedništva broj 6 (.pdf)

Odluka  Predsedništva broj 5 (.pdf)

Odluke Predsedništva: Uredba, RSI (.pdf)

Obaveštenje o rekreativnom odmoru (.pdf)

Skupština 4.mart (.doc)

 

 


Vesti || Galerija || Arhiva || Saradnja || Kontakt