VESTI

GALERIJA

ARHIVA

SARADNJA

KONTAKT

O NAMA

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIGOVOR

 

 

 

 WebMaster


ATRIUM
PLUS

 VESTI
 

OSUĐENICI BOLJE OBUČENI OD ZATVORSKIH ČUVARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIKA 7.decembar 2017.

Autor: Miroslava Derikonjić

 

Pripadnici Službe za obezbeđenje kažu da pet godina nisu dobili novu radnu odeću. – Od 2012. do 2017. zamenjeni određeni delovi uniformi, tvrde nadležni

 

Stražari u zatvorima širom Srbije, njih oko 2.000, pet godina nisu dobili nove uniforme, iako je za ovu namenu Ministarstvo pravde novac obezbedilo još 2014. godine. Kako je „rok trajanja” pojedinih delova uniforme godinu dana, pripadnici Službe za obezbeđenje, kako kažu za naš list, prinuđeni su da radne zadatke izvršavaju u pocepanoj odeći ili, pak, da je kupuju sami. Zvonko Tomašević, sekretar Jedinstvene sindikalne organizacije ustanova za izvršenje krivičnih sankcija (JSO UIKS), kaže za „Politiku” da o razlozima zbog kojih pripadnicima Službe za obezbeđenje nije nabavljena uniforma, iako je novac za to obezbeđen još pre tri godine – može samo da se nagađa.

– Pretpostavljam da je razlog to što je u prethodnih nekoliko godina Pravilnik o uniformi, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje, kojim je regulisana ova oblast, više puta menjan. Ovim pravilnikom propisuje se kako uniforma treba da izgleda, od kojih materijala treba da bude sačinjena, rokovi njenog trajanja, način na koji se nosi. Poslednjim izmenama pomenutog pravilnika, iz septembra, propisano je, na primer, da uniforma treba da bude izrađena od prirodnog materijala, ali se nigde konkretno ne navodi o kojoj je tkanini reč, kakvo je tkanje, koja je težina uniforme... S obzirom na to, ostavlja se mogućnost za različite zloupotrebe – objašnjava Tomašević.

Na poslednjem sastanku sa direktorom Uprave za izvršenje krivičnih sankcija dr Milanom Stevovićem, predstavnicima JSO UIKS je, kako kaže Tomašević, rečeno da je za nabavku uniformi, „da bi one bile što bolje”, angažovan beogradski Vojno-tehnički institut.

– Pre godinu dana predložili smo rukovodiocima u upravi da se pridruže tenderu koji je raspisan za potrebe izrade uniformi za pripadnike MUP-a. Na tom tenderu izabrana je najpovoljnija i najbolja ponuda, a uniforme kakve imaju pripadnici MUP-a i nama bi odgovarale – navodi Tomašević.

U radni odnos u pomenutoj službi primljeno je više od stotinu pripravnika, ali radna odela za njih nisu nabavljena. Oni se, kako kaže sekretar JSO UIKS, dovijaju na različite načine, najčešće pozajmljujući uniformu od kolega.

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija tvrde da će problem biti rešen početkom naredne godine

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za „Politiku” kažu da će pitanje nabavke novih uniformi biti rešeno početkom naredne godine, s obzirom na to da su ovog meseca „pokrenute aktivnosti u cilju sprovođenja postupaka javne nabavke”.

U pisanim odgovorima koje je uprava dostavila „Politici” navodi se da je „2012. godine izvršena zamena svih delova uniforme kod pripadnika Službe za obezbeđenje, a isporučivana je i periodično tokom 2013. godine. Od 2012. do 2017. obavljena je zamena određenih delova uniformi zbog njihove dotrajalosti”. Uprava kao direktni budžetski korisnik dobija sredstva u skladu sa Zakonom o budžetu za svaku tekuću godinu, čija je visina i namena određena pomenutim zakonom. Shodno navedenom i Zakonu o budžetu, dodaje se, Ministarstvo pravde nije nadležno za prebacivanje novca za nabavku uniformi.

– Napominjemo da je rad uprave bio predmet kontrole Državne revizorske institucije u proteklom periodu i da ovlašćeni državni organ nije našao primedbe na njeno finansijsko postupanje – navodi se u odgovorima.

Na pitanje zašto do sada nisu nabavljene nove uniforme ako su već bila obezbeđena sredstva za ovu namenu i gde je novac predviđen za to odgovoreno nam je sledeće:

„Pošto se uniforma zaposlenih u Službi za obezbeđenje sastoji iz više od 40 delova, koji moraju da budu definisani tako da ispunjavaju načela konkurencije, ekonomičnosti, otvorenosti i jednakosti ponuđača, predmetni postupak nije moguće realizovati u kraćem vremenskom periodu. U skladu sa Zakonom o budžetu i Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava, novac koji budžetski korisnik nije iskoristio za nabavku dobara, usluga ili radova u okviru predviđene budžetske pozicije vraća se krajem decembra tekuće godine na račun budžeta Republike Srbije”.

Pravilnikom o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u upravi, navodi se u odgovorima, određeni su delovi uniforme, njena osnovna boja, kao i osnovna vrsta materijala od kojih se sastoje uniforme zaposlenih. U skladu sa pravilnikom direktor uprave je rešenjem od 20. juna 2016. godine obrazovao komisiju za izradu tehničke specifikacije za nabavku uniformi, koju čine predstavnici sindikata, zaposleni u Odeljenju za bezbednosno-operativne poslove i Odeljenju za materijalno-finansijske poslove u upravi, kao i predstavnici Službe za obezbeđenje.

I VTI bira uniforme

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, kako se navodi u pisanim odgovorima koji su nam dostavljeni, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama angažovala je više osoba, kako iz reda privrednih subjekata, za uslugu izrade skica za uniforme, tako i iz reda naučne i obrazovne institucije, kakav je Tehnološko-metalurški fakultet, Katedra za tekstilno inženjerstvo.

– Jedan od razloga što se uprava obratila Vojno-tehničkom institutu jeste namera da se izađe u susret zahtevima sindikata da se izrade uniforme sa što boljim karakteristikama – navodi se u odgovorima.

 

PROGLAS

o početku obustave rada povodom

ODLUKE O STUPANJU U ŠTRAJK

S obzirom na to da sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija i Ministarstvom pravde, i pored više urgiranja i ispostavljanja zahteva,nije postignut dogovor za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u Ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija,doneta je Odluka o stupanju u štrajk.

Svi zaposleni,učesnici štrajka,dužni su da svakog radnog dana dolaze na posao.Ovo se odnosi na sve zaposlene koji rade,kao i na zaposlene koji su na odsustvu a žele da učestvuju u štrajku,osim zaposlenih koji dolaze ili izlaze iz noćne smene.

Svi zaposleni koji učestvuju u štrajku dužni su da ostanu na svojim radnim mestima do kraja radnog vremena,s tim što će tačno određena lica voditi računa o redu i miru u vreme štrajka,kao i evidenciju o zaposlenim koji učestvuju u štrajku,odnosno o njihovoj prisutnosti.

U toku trajanja štrajka svako je dužan da poštuje red i disciplinu,da ne ugrožava bezbednost lica i imovine,kao i zdravlje ljudi,a sve u cilju očuvanja dostojanstva i ugleda štrajka.

Štrajk će trajati do ispunjenja zahteva.

 

Dostavljeno:

-Predsednicima sindikalnih organizacija ( na oglasne table)

Predsednik J.S.O.

Kuridža Dragoljub

DOPIS PREDSEDNICIMA SINDIKALNIH ORGANIZACIJA

Prosleđujem vam odluku Republičkog odbora Sindikata pravosuđa donetu na sednici održanoj 24. 12. 2015.godine. Odluka se odnosi na organizovanje štrajka upozorenja 11. 01. 2016. u vremenu od 12,05 do 13,05 koji će se ispoljavati jednosatnom obustavom rada i sprovodiće se na radnim mestima u svim sudovima i ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.Štrajk upozorenja organizuje se zbog najavljene racionalizacije i otpuštanja zaposlenih koji rade na određeno vreme a bez predhodne detaljne analize i preispitivanja potreba posla i bez argumentovanih pregovora sa socijalnim partnerima to jest reprezentativnim sindikatima.

Prilikom jednosatne obustave rada za vreme štrajka upozorenja potrebno je da članstvo upoznate sa razlozima održavanja štrajka koje su gore navedeni kao i sa činjenicom da je po važećoj sistematizaciji radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sistematizovano ukupno 5.913 zaposlenih a da je Zakonom o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru predviđeno da se taj broj u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija limitira na 3.796 zaposlenih na neodređeno vreme.U vreme stupanja na snagu važeće sistematizacije pre 3 godine u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija je bilo popunjeno 4.223 sistematizovana radna mesta i za ove tri godine broj izvršilaca prirodnim odlivom je smanjen za 427 zaposlenih.Dopisom Direktora uprave upravnicima zavoda od 21. 12. 2015.godine koji vam prosleđujem u prilogu je predviđeno da se gase sva nepopunjena radna mesta što bi značilo da se u odnosu na važeću sistematizaciju taj broj redukuje za ukupno 2.117 zaposlenih.Predhodna sistematizacija je doneta uz saglasnost i aktivno učešće sindikata u njenom donošenju i ovakav način postupanja poslodavca je najteže kršenje dogovora postignutog sa predstavnicima zaposlenih.Na ovakav način gašenjem neophodnih a isključivom krivicom poslodavca ne popunjenih sistematizovanih radnih mesta dodatno će se povećati obim posla i ozbiljno narušiti bezbednost na radu a i sama lična bezbednost zaposlenih.

Ukazujem vam da je u skladu sa Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije,obaveza svake sindikalne organizacije da postupa u skladu sa odlukama viših organa sindikata.

Prema Zakonu o štrajku dužni ste da poslodavca obavestite o štrajku upozorenja 24 časa pre štrajka,to jest da dostavite odluku Republičkog odbora Sindikata pravosuđa koju vam šaljem uz dopis.Takođe neophodno je i da dana 08.01.2016.godine održite sastanak odbora vaše sindikalne organizacije i donesete odluku o stupanju u štrajk upozorenja i imenujete članove štrajkčkog odbora koji treba da čine članovi odbora vaše sindikalne organizacije.Prilog odluke vam šaljem na primeru odluke odbora sindikalne organizacije KPZ Sombor.

S poštovanjem,

Predsednik J.S.O.

Kuridža Dragoljub

PREUZMI DOPIS

PISMO PREMIJERU VUČIĆU

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Predsedniku vlade

gospodinu Aleksandru Vučiću

Poštovani,

Obraćam Vam se u ime članova Jedinstvene sindikalne organizacije zaposlenih u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija koji predstavljaju jedini reprezentativni sindikat u okviru Ministarstva pravde i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija ali i sa ubeđenjem da stavove koje ću Vam izneti jednoglasno podržavaju i svi zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

U okviru socijalnog dijaloga koji kao reprezentativni sindikat vodimo sa resornim ministrom i direktorom uprave nismo uspeli da dobijemo odgovor da li će i koliko biti povećane zarade i za zaposlene u okviru zatvorskog sistema.Odgovor direktora uprave na ovo jednostavno pitanje je bio da će povećanje ako ga bude biti isto kao i za druge budžetske korisnike a odgovor ministra pravde kad smo izneli činjenice da se nigde ne spominjemo je bio da ako nismo spomenuti ne znači da nećemo biti uključeni u povećanje zarada. Ovakve neusaglašene odgovore poslodavca na jednostavna pitanja iz socijalnog dijaloga smatramo vrlo neodgovornim.

Iz sredstava javnog informisanja smo zaključili da na povećanje zarada ne mogu da računaju samo zaposleni u statusu državnih službenika i zaposleni u državnoj administraciji što nije tačno s obzirom da status državnih službenika imaju i zaposleni u policiji a isti su planirani za povećanje zarada. Ovakav tretman od strane nadležnih izaziva ogromno nezadovoljstvo kod zaposlenih koji rade u zatvorskom sistemu i koji u naj lošijim uslovima rade jedan od naj težih poslova za državu. Država kao poslodavac već decenijama narušava status zaposlenih u zatvorskom sistemu smanjujući im zarade,povećavajući uslove za penzionisanje i narušavajući bezbedne uslove rada na koje imamo pravo kao i svi drugi zaposleni koji rade za državu.

Zaposleni u zatvorima su jedan od stubova bezbednosti države ali nisu tretirani kao ostale bezbednosne službe.Sistematizacije u zatvorima su ne popunjene i od 6.600 sistematizovanih radnih mesta trenutno je popunjeno oko 3.900 a u službi za obezbeđenje od 4.600 popunjeno je 2.300 radnih mesta. Neshvatljivo je da država ovako osetljivo bezbednosno pitanje tretira na način da godinama drži popunjenost službe za obezbeđenje na nivou od 50%. Taj broj se iz godine u godinu smanjuje zbog prirodnog odliva kadrova a popunjavanje se ne vrši ni za taj broj. Na ovakav način država štedi ogromna budžetska sredstva preko leđa zaposlenih kojima je zbog nedovoljnog broja izvršilaca ozbiljno narušena bezbednost ali i zdravlje s obzirom da zaposleni u službi za obezbeđenje bukvalno nemaju niti znaju šta znači slobodan dan. Da bi se uštedelo na prekovremenim satima koji su posledica deficita izvršilaca i obima posla dodatno je smanjen broj izvršilaca u smenama tako da je ozbiljno narušena i bezbednost samih ustanova a i zaposlenih. Zaposleni u zatvorima koji vrlo odgovorno i disciplinovano rade naj teži posao u državi nisu zaslužili da ih država tretira na ovako ponižavajući način. Stabilna i bezbedna država se ne može postići ako se forsiraju tri bezbednosne strukture:vojska,policija i bia a zaboravlja se na zatvorski sistem koji je četvrti temelj bezbednosti države što se i pokazalo u periodu od 2001. do 2004. kada su goreli zatvori a mi i danas 15 godina nakon toga zbog ne ulaganja države nismo uspeli da osposobimo objekte koji su tada uništeni.

I pored enormnih budžetskih ušteda koje su ostvarene preko leđa zaposlenih ne postoji nikakav pomak u materijalnom statusu jer se uštede ostvarene na ovakav način prelivaju u druge sisteme i služe kao osnova za povećanje zarada onih koji rade daleko manje,u daleko boljim uslovima i kojima nisu ni dirane zarade a ako i jesu sada im se proporcionalno manjem doprinosu u radu vraćaju u većem procentu.Na taj način se zaposleni diskriminišu jer su neki sistemi u državi privremeno zamrzavaju a neki kao zatvorski sistem trajno sa namerom da im se dostignuti status zarada što više umanji.

Zaposleni u zatvorskom sistemu su povređeni i uvređeni ali i veoma nezadovoljni i ljuti ovakvim odnosom države.Neshvatljivo im je da država ima prostora za povećanje zarada i penzija za više od 2,5 miliona korisnika budžeta od kojih mnogima zarade nisu ni umanjivane i koji ni do sada nisu osetili mere štednje niti su one uticale na njihov standard a sada će da dobiju i povećanje primanja iako mnogi od njih imaju primanja i veća od 100.000 dinara.U zatvorskom sistemu rade zaposleni u zdravstvenoj službi i u obrazovnoj i kako istima objasniti činjenicu da će zdravstveni radnici van zatvorskog sistema dobiti povišicu od 3% a oni manje ili ništa iako rade u daleko težim uslovima rada ili da će obrazovni profili kao što su nastavnici,učitelji ili profesori dobiti povišicu od 4% a oni koji rade sa maloletnim delikventima manje ili ništa ili pripadnici službe za obezbeđenje koji rade daleko teži posao od policije i u daleko težim i složenijim uslovima bez mogućnosti da se sklone i da dođu da napišu prijavu kada sve prođe kao što to radi policija u praksi neće dobiti ni povećanje kao policija a status im je trenutno isti iako bi po svim standardima zbog daleko težeg posla i uslova u kojima se on trajno obavlja trebali u skladu sa svetskim i evropskim standardima da imaju 30% veća primanja kao i sve ostale benefite uvećane za 30% u odnosu na policiju a trenutno imaju daleko manje s obzirom da policija ima 100% plaćeno bolovanje i mogućnost odlaska u penziju sa 52 godine a zaposleni u zatvorima sa daleko većim opterećenjem 65% i mogućnost penzionisanja tek sa 55 godina.

Očekujemo da opravdane argumente koje smo Vam izneli razmotrite i uvažite te da iznađete rešenje za uvećanje zarada i za zaposlene u zatvorskom sistemu..

Ukoliko do toga ne dođe legitimni organi sindikata u skladu sa ogromnim nezadovoljstvom zaposlenih će biti prinuđeni da donesu Odluke o daljim sindikalnim akcijama na zaštiti interesa zaposlenih od stalnog i konstantnog narušavanja socijalnog i materijalnog statusa,o čemu će Vas kao i javnost,blagovremeno obavestiti.

Odgovornost za eventualno narušavanje bezbednosti u zavodima biće u tom slučaju isključivo na Vama.

S poštovanjem,

 Predsednik J.S.O.

Kuridža Dragoljub

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNIKOM UPRAVE

Dana 19.03.2015.god. u prostorijama Uprave za izvršenje u Nemanjinoj oko 11č. održan je sastanak predstavnika Uprave gosp. Velimira Vidića sa predstavnicima najbrojnijeg samostalnog sindikata JSO-UIKS-a i Granskog sindikata „Nezavisnost“ povodom ranije ( 16.12.2014.god.) dogovorenih razgovora sa direktorom Uprave oko Sportskih igara UIKS-a.

Gospodin Vidić je obavestio sindikate da će naknadno saznati od direktora, da li ima sredstava za igre i, ukoliko bi sindikat pomogao, možda bi se igre i organizovale. Sindikat je ponudio alternativu da 1/3 sredstava ponudi kao pomoć u organizaciji.

On je, takođe, dao obaveštenje o sistematizaciji, s obzirom na to da je on predsednik Radne grupe za sistematizaciju, ko je ko u timu (Grulović Zvonko, Željko Gradiška Dr. Anđelković, gosp. Nenadović za S/O, načelnik za obuku i načelnik tretmana iz KPZ S.Mitrovice), kao i objašnjenje načina i metodologije rada podelom Zavoda na velike, srednje i male po broju LLS i zaposlenih, kako bi se broj radnih mesta sa oko 1800 (nerentabilnih i izmišljenih) smanjio na 600 optimalnih i ujednačenih sa ujednačenim platama i školskom spremom.

Sindikat će biti uključen u finalnoj fazi izrade sistematizacije.

Vlada je dala finansijske okvire u koje se Uprava morala u skladu sa tim prilagoditi smanjenjem broja zaposlenih u prvom trenutku penzionisanjem i uskraćivanjem produžetka ugovora zaposlenima na određeno vreme. U sledećem koraku je smanjenje kadrova spajanjem službi i prebacivanjem kadrova iz službe u službu kako bi se što više zaposlenih zaštitio. Kadrovi iz bivših kosovskih institucija oko njih 60 biće posebnom odlukom ministra penzionisani ali biće im ponuđena mogućnost integracije u sadašnje kosovske institucije. Obaveštava koji su kadrovi iz Uprave i rukovodeći kadrovi iz Zavoda penzionisani. Sindikat obaveštava da će uniforme da se šiju u KPZ-u u Nišu, a dogovor oko krojeva i materijala biće naknadno dogovoren sa gosp. Goranom Nešićem.

 UPOZORENJE PRED JEDNOSTRANU ODLUKU

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

-komisiji za beneficirani staž-

-radi upoznavanja svim zatvorima i njihovim sindikatima u Republici Srbiji-

 

Predmet: Upozorenje pred donošenje jednostrane odluke

 

Prema nezvaničnom saznanju Komisije za beneficirani staž koju je Vlada Republike Srbije, pripremila je izmene Zakona o beneficiranom stažu, kojim izmenama je predvidela u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija ukidanje beneficiranog radnog staža svim službama, osim službi ozbezbeđenja.

Do sada su beneficiranim stažom u ustanovi Kaznenog popravnog zavoda za maloletnike Valjevo imala zaposlena lica u sledećim  službama i to:

- službi obezbeđenja – u celini

- službi za tretman – u celini

- zdravstvenoj službi – u celini

- službi za obuku i upošljavanje – ľ zaposlenih

- dok u službi za opšte poslove samo su imala služba za održavavanje, a ostala službena lica za računovodstvo, finansije i pravna pitanja i slično nisu imali beneficirani radni staž.

 

U KPZ-u Valjevo održana je sastanak po službama i sve su jedinstvene u mišljenju da je sramno i jednostrano ukidanje beneficiranog radnog staža, bez koga bi merama Komisije ostalo najmanje 50 radnika , a što čini skoro 1/3 zaposlenih u KPZ-u u Valjevu. Tvdrimo da sve službe koje su i do sada imale benefoicirani staž, moraju taj staž da zadrže iz razloga jer bi ukidanjem njihovih beneficija urušili ceo sistem rada svake ustanove u upravi za izvršenje krivičnih sankvija. Kada to govorim kao predsednik Osnovne sindikalne organizacije KPZ-a Valjevo, kao član Predsedništva jedinstvene sindikalne organizacije u upravi za izvršenje krivičnih sankcija, imam jak razlog i veliku odgovornost, jer:

 

1. Mi nismo klasična administacija u zatvorima, niti to možemo biti.

2. Komisija koje je formirana pri Vladi Republike Srbije,  uradila je  procenu rizika u svim ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija i donela je akt, gde je naš posao po službama, kao državnih službenika visoko rizičan, a što je jedan od osnova za beneficirani radni staž.

3. Rad sa osuđenim licima kao osnov za beneficirani radni staž je po službama veoma veliki i službe su zavisne jedna od druge u svakom kontekstu.

4. Uslovi koje Vi planirate da usvojite su u ovom trenutuku nemogući, jer naše ustanove u poređenju  sa ustanovama u Evropskoj Uniji neisupanjavaju ni 40% uslova, počev od bezbednosti službenih lica, preraspodele radnih mesta, rad sa osuđenim licima i jednoćelijski sistem lica lišenih slobode i tome slično.

Kada bi doneli jednostranu i tako sramnu odluku, da li razmišljate da će u Upravi za izvršenje krivčnih sankcija u Republici Srbiji ostati preko 1000 zaposlenih bez benificiranog radnog staža, da li razmišljate o njihovom radnom statusu i to: o njihovim platama kojima je merama Valade uzeto proesečno više od 15% i time su već na rubu egzistencije, da li razmišljate o radnicima koji za 1-3 godine stiču pravo na penziju, a merama koje planirate da uvedete bi produžili radni vek tih radnika, da li ste razmišljali o njihovom radnom veku i poredili njihov radni vek sa radnim vekom radnika u Evropskoj Uniji, koji se završava sa 25-30 godina aktivnog rada u zatvorima, a da ne pričamo o posebnim uslovima i beneficijama koje imaju radnici zatvorskih ustanova u Evropskoj Uniji.

Gospodo, Vi ste administrtivni radnici i ako to učinie urušićete ceo zatvorski sistem, jer će se sav teret ustanove preneti na službu obezbeđenja, gde po prestanku beneficiranog radnog staža, prestaće odgovornost službenih lica u radu, disciplini, angažovanju na radu i mnogim drugim odgovornostima, koje inače imaju lica sa beneficiranim radnim stažom, gde će doći do velikog haosa i nereda u zatvorima. Sve službe u ustanovi su jedinstvene da u slučaju usvajanja takvog akta, na takav način, bez pristanka člana komisije iz uprave, kao i same Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, sindikat u KPZ-u Valjevo je doneo odluku da će u slučaju donošenja takvog akta odmah stupiti u jednočasovni štrajk upozorenja, a kasnije ako treba i u štrajk sa minimalnim procesom rada, čime je upoznat upravnik KPZ-a, kao i direktor Uprave, kao i ministar pravde, kao i predsednik Vlade Republike Srbije i svi zatvori i njihovi sindikati u Republici Srbiji.

 

Predsednik Osnovne sindikalne

organizacije KPZ-a Valjevo

Milun Sedlarević

 

Vesti || Galerija || Arhiva || Saradnja || Kontakt