DOKUMENTI

SARADNJA

GALERIJA

SUSRETI

LINKOVI

ARHIVA

 

 Odbori

PREDSEDNIK

SEKRETAR

SREMSKI

JUŽNOBANATSKI

KOLUBARSKI

PODUNAVSKI

Preds.POS VOJV.

JABLANIČKI

ZAPADNOBAČKI

KOSOVSKOMETOH

PČINJSKI

MAČVANSKI

POMORAVSKI

BOR-ZAJEČAR

ZLATIBORSKI

Preds.POS KiM

SEVERNOBAČKI

JUŽNOBAČKI

RAŠKI

BRANIČEVSKI

SEVERNOBANATSKI

BEOGRAD

BEOGRAD-Predsed.

VOJVODINA-Pred.

 

 

 

Google

      

 

 KOLEKTIVNI UGOVOR

PRIMENA OKU

Socijalni dijalog put u Evropu Social dialog way to Europe

DEKLARACIJA

PRIGOVOR

U zelenom polju možete preuzeti obrasce za upis u Registar, za promenu naziva sindikalne organizacije, promenu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje, promenu sedišta sindikalne organizacije, Žalbe Žalbenoj komisiji pravosuđa; Prigovora na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta; Tužbe za isplatu toplog obroka i regresa isključivo članova Sindikata; Oslobađanje od plaćanja sudske takse.

Susreti Crna Gora

 

8. Susreti Pravosuđa

Kladovo 2009.

Prijava učesnika

(pdf) (doc)

Prijava učešća

(pdf) (doc)

Rezultati


 opširnije

Susreti ARHIVA

Poseta broj:

Free Counter

 WebMaster


ATRIUM
PLUS

 

  ODRŽANA KONFERENCIJA ZA NOVINARE

25.decembar 2009.

 Sindikat pozvao Tadića da stopira izbor sudija

Predstavnici Sindikata zaposlenih u pravosuđu zatražili su danas od predsednika Srbije Borisa Tadića da svojim autoritetom stopira izbor nosilaca pravosudnih funkcija i da se ponovi konkurs za izbor sudija i tužilaca u celoj Srbiji, ocenjujući da je "politika umešala svoje prste u izbor".

Iznoseći niz primedbi na način rada Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca prilikom izbora sudija i tužilaca, predsednica sindikata Slavica Živanović je kazala da bi ponavljanjem konkursa nastala manja šteta za pravosuđe i izrazila očekivanje da će predsednik reagovati na apele strukovnih udruženja.

(TANJUG)

 

ODJEK U MEDIJIMA (.pdf)

opširnije

 

23.decembar 2009.

 

POZIV

 

Sindikat pravosuđa Srbije zakazuje konferenciju za novinare za petak, 25. decembra 2009. godine, u 11 sati ( Sala na petom spratu zgrade Saveza samostalnih sindikata Srbije, Dečanska 14).

TEMA:

- RASPOREĐIVANjE ZAPOSLENIH U NOVOJ MREŽI SUDOVA

- IZBOR SUDIJA I TUŽILACA – GREH JEDNOG TUŽIOCA I SUDIJE

Sindikat

  PONUDA  AGENCIJE WELLNESSTRAVEL

23.decembar 2009.

Na adresu Sindikata pravosuđa stigla je ponuda beogradske agencije "Wellnestravel" za zimovanje na Kopaoniku (Brzeće) u objektima "Dobrodolac. Ponudu je moguće preuzeti klikom na aktivno polje opširnije.

opširnije

  VAŽNO,VAŽNO, VAŽNO !!!!

17.decembar 2009.

SAOPŠTENjE

Sindikat pravosuđa Srbije čestita ponovo izabranim nosiocima pravosudnih funkcija i želi im uspeh u daljem radu. Istvoremeno, zahtevamo da se hitno objave razlozi za sudije i zamenike javnih tužilaca koji nisu ponovo izabrani.

Naime, uvidom u spiskove ustanovili smo da se na spiskovima ne nalaze određeni nosioci koji su, po mišljenju ovog Sindikata, zaslužili da budu na listi izabranih. Osim toga, opravdano postavljamo pitanje kako je moguće da Zagorka Dolovac, bivši vršilac dužnosti okružnog javnog tužioca, napreduje i bude izabrana za republičkog javnog tužioca, a da 17 njenih zamenika u Okružnom javnom tužilaštvu ne budu ponovo izabrani, iako su svojim radom doprineli izveštaju o radu koji je, pretpostavljamo bio jedan od kriterijuma i doveo do napredovanja Zagorke Dolovac. Zamenici javnog tužioca, bez obzira na to u kom se srpskom tužilaštvu nalaze na funkciji, ne donose odluke bez konsultacija sa javnim tužiocem čiji su zamenici. Takođe, ne možemo da verujemo da se na spisku izabranih ne nalazi Dragana Boljević i pitamo se da li je to zbog toga što se jedino eksponirala u javnosti, govoreći o ishitrenosti reforme.

Apelujemo na neizabrane sudije i zamenike javnih tužilaca da se obrate javnosti i beskompromisno iznesu svoje razloge zbog kojih misle da nisu izabrani. Pored toga, očekujemo obrazložene odluke o neizboru ili hapšenje tih bivših nosilaca pravosudnih funkcija ako su se ogrešili o zakon.

Opravdano izražavamo bojazan da je ova „seča knezova“ jasna poruka za ostale zaposlene koje raspoređivanje – neraspoređivanje u novu sudsku mrežu tek očekuje!

PREDSEDNICA SINDIKATA

Slavica Živanović

  SINDIKAT NE PRISTAJE NA STATIRANJE

17.decembar 2009.

PREDSEDNICI VISOKOG SAVETA SUDSTVA

G-đi Mesarović Nati

Poštovana,

Obaveštavamo Vas da se u potpunosti ne poštuje dogovor na osnovu usvojenog Akcionog plana o rešavanju viška zaposlenih u pravosuđu Srbije, princip obaveznog i ravnopravnog učešća predstavnika Sindikata u radu Komisije prema područnim apelacijama. Radni sastanak je održan i dogovorena je izrada tabela sa spiskovima raspoređenih i privremeno neraspoređenih radnika prema utvrđenim privremenim sistematizacijama, sa rokom dostave do 16.12.2009.

Odgovorno tvrdim da predsednici sudova prilikom izrade traženih tabela nisu konsultovali predstavnike Sindikata, te ćemo biti prinuđeni da se žalimo žalbenoj komisiji. Postavljam pitanje: Kako je moguće da se sadašnji v.d. predsednici izdižu iznad celog Visokog saveta sudstva, kao i Vlade RS koja je donela Akcioni plan? Da li Vi to odobravate?

Smatram nedozvoljivim da se Sindikat stavlja u dekorativnu ulogu u situaciji kada je radno mesto svakog zaposlenog radnika životno pitanje „BITI ILI NE BITI“ sa posledicom nesagledivih razmera.

Ne pristajemo da statiramo u celom tom poslu i poslednji put zahtevamo aktivnu i ravnopravnu ulogu u popunjavanju svakog radnog mesta, te od Vas tražimo da upozorite v.d. predsednike da tako predložene tabele bez potpisa predstavnika sindikata nećemo prihvatiti u radu apelacijskih komisija.

S poštovanjem,

PREDSEDNICA SINDIKATA

Slavica Živanović

  GRADSKI ODBOR RESORNOJ MINISTARKI

14.decembar 2009.

Predsednik beogradskog Gradskog odbora Sindikata pravosuđa Srbije Ivica Cvetković uputio je 11. decembra pismo resornoj ministarki zatraživši da se sastane sa predstavnicima Sindikata, kako bi razgovarali o kvoti viška zaposlenih i zaradama koje su zamrznute još 2007. godine.

opširnije

  SAOPŠTENJE

25.novembar 2009.

Predsednica našeg sindikata uputila je danas resornoj ministarki dva dopisa, kao i dopis naslovljen predsednici i sekretaru Visokog saveta sudstva. Dopise ja moguće preuzeti klikom na aktivne linkove u ovom polju.

dopis 1

dopis 2

dopis Visokom savetu sudstva

  SAOPŠTENJE

25.novembar 2009.

S A O P Š T E N J E

Povodom javne panike, koja je nastala zbog popunjavanja upitnika zaposlenih u pravosudnim organima, saopštavamo da je preporuka Sindikata bila da se, prilikom odlučivanja o višku zaposlenih u pravosudnim organima Srbije u toku reforme istih, razmatraju pored stručnosti i ocene o radu i tzv. dodatni kriterijumi koje predviđa Zakon o radu, kao i Opšti kolektivni ugovor, kako bi radnici bili bolje zaštićeni.

Pritom, napominjemo da se upitnici dobrovoljno popunjavaju, dakle samo onaj ko smatra da ispunjava uslove po dodatnim (na osnovu Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora) kriterijumima koji su usvojeni na predlog Sindikata.

Napominjemo da smo mišljenja da upitnik predviđa i davanje više od potrebnih podataka u cilju skenirane imovne i „lične“ karte svakog pojedinca, a da takve upitnike nisu popunjavali političari, poslanici, direktori itd.

Možda je zavladao strah od uvođenja takve prakse na grbači ojađenih i bedno plaćenih državnih službenika koji su ovoj državi jedini višak.

-kriterijumi

-izvod iz OKU

PREDSEDNICA

Slavica Živanović

  BLIC SA NAŠE KONFERENCIJE

21.novembar 2009.

Sindikat: Sudovi u Srbiji biće u blokadi od Nove godine

Sudovi u Srbiji biće od 1. januara pod blokadom, ali ne zbog štrajka zaposlenih u pravosuđu, već zbog promene Zakona o sedištu sudova, izjavila je juče Slavica Živanović, predsednik Sindikata pravosuđa Srbije.

Blokadom sudova biće zadovoljni tuženi i okrivljeni, ali ne i sudije, tužioci i žrtve, ističe Živanovićeva.

- Predstoji nam seoba Srba veća nego pod Čarnojevićem, jer ljudi ne znaju gde će im biti suđeno. Ovih dana dobijaju obaveštenja da će im naknadno biti javljeno ko će im suditi, gde će im se suditi, u kom sudu i gde će taj sud biti - kaže ona.

opširnije

  ODRŽANA KONFERENCIJA ZA NOVINARE

20.novembar 2009.

Pravosuđe je napustilo 1.114 zaposlenih lica. I sada se već uočavaju problemi u funkcionisanju sudova. Devet godina bilo je sasvim dovoljno da se korak po korak rešavaju problemi u pravosuđu. Međutim, opravdano se bojimo da reforma koja se sprovodi po "hitnom postupku" neće dovesti do željenih razultata. Naprotiv, država želi da transformiše sudove u "mašine za štancovanje presuda", ali ne prihvata odgovornost za to da ima obavezu da pravosuđu obezbedi sredstva i uslove rada.

opširnije

  KONFERENCIJA ZA NOVINARE

19.novembar 2009.

Sindikat pravosuđa zakazuje

konferenciju za medije Sindikata pravosuđa Srbije u petak,20. novembra 2009. godine, u 11,00 sati.

               Zgrada Saveza samostalnih sindikata Srbije u Beogradu, Dečanska 14  (sala na V spratu).

T E M A:

REFORMA PRAVOSUĐA - SMANJENJE BROJA ZAPOSLENIH,

EFIKASNOST ILI BLOKADA

Sindikat pravosuđa

Slavica Živanović

  PISMO PRAVOBRANIOCU

17.novembar 2009.

REPUBLIČKOM PRAVOBRANIOCU

REPUBLIKE SRBIJE

Gospodinu Milanu Markoviću

B E O G R A D

Nemanjina 22-26

Poštovani,

Dužnost mi je upozoriti Vas na nemilu pojavu da se širom Srbije vrši prinudna naplata sudskih troškova zaposlenim radnicima pravosudnih organa koji su podneli tužbe protiv Republike Srbije za nadoknadu štete zbog neisplaćenih toplih obroka i regresa. Kako ste u februaru ove godine i Vi, kao i mi u Sindikatu, a i predsednici svih sudova u Srbiji dobili dopis od tadašnje predsednice Vrhovnog suda Srbije, g-đe Vide Petrović – Škero kojim se traži zastoj u naplati troškova (dopis Vam u prilogu ove molbe prosleđujem) podsećam Vas da ne sme biti selektivne pravde u Srbiji i dvostrukih aršina.

Naime, po tužbama sudija i tužilaca nisu se tako užurbano i pod pretnjom prinude sprovodile naplate sudskih troškova, pa se to nikako ne bi smelo činiti ni u ovim sporovima. Ako su sudije i tužioci platili troškove tek po naplaćenim potraživanjima, istu praksu valja primeniti i na radnike (tim pre što od zarada koje su daleko niže od proseka u Republici ne mogu platiti troškove pre nego što i sami naplate ono što im država već pune 3 godine duguje).

Mišljenja sam da ćete imati razumevanja za ovu molbu i postupiti u skladu sa dopisom II Su br. 55/09 od 5.2.09. Vrhovnog suda Srbije i naložiti svojim saradnicima na lokalu da zastanu sa prinudnom naplatom. Nema razloga da sumnjam, jer kao pravobranilac – osnovna funkcija Vam je zaštita prava svih, u svim uslovima i jednako prema svima.

S poštovanjem,

PREDSEDNICA SINDIKATA

Slavica Živanović

  OBAVEŠTENJE

17.novembar 2009.

 

Obaveštavamo članstvo da je posle dugog zastoja u radu, Ustavni sud usvojio inicijativu sindikata pravosuđa Srbije za ocenu ustavnosti Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta i poslova u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem – Odluka u prilogu preuzeta sa sajta Ustavnog suda kao zaključak sa 34.redovne sednice.

Dužnost mi je pomenuti da je ovo krunski dokaz da se naš Sindikat bavi prvenstveno zaštitom radnih prava, a ne nabavkama zimnice, polutki itd. U ovom slučaju iz broja inicijative I U-44/05 jasno je da smo na odluku čekali gotovo 4 godine, ali smo je konačno dobili kao pozitivno usvojenu.

PREDSEDNCA SINDIKATA

Slavica Živanović

  IN MEMORIAM

12.novembar 2009.

Obaveštavamo članstvo da je Akcioni plan za rešavanje viška zaposlenih odneo i prvu žrtvu.

Naša koleginica iz Opštinskog suda u Subotici JELICA MALIŠEVIĆ prijavila se  za Akcioni plan i preminula, 3. novembra 2009. godine, pre realizacije istog.

Jelica je časno i požrtvovano radila u sudu 32 godine od svojih, nažalost, kratkih 51 životnih godina. Iza sebe je neutešne ostavila kćerku, sina, supruga i mnogobrojne koleginice, kolege i prijatelje. Sa dužnim poštovanjem, ja joj u ime Sindikata pravosuđa kažem:

- Draga Jelice, počivaj u miru i neka ti je večna slava i hvala, a obavezujem se da ćemo učiniti sve da tvoja izabrana opcija bude u potpunosti ispoštovana bar prema tvojoj porodici.

Ovaj tužni slučaj nam daje za pravo da kažemo da je naša tvrdnja "živote svoje smo ugradili u težački rad pravosuđa, verno mu služeći do poslednjeg daha" potpuno tačna i neoboriva.

Predsednica

Slavica Živanović 

  DEMANTI

28.oktobar 2009.

REDAKCIJA DNEVNOG LISTA "BLIC"

Za rubriku Društvo

Poštovani,

u vašem dnevnom listu od 28. oktobra 2009. godine, u rubruci "društvo", objavljen je tekst pod naslovom "Opšti izbor sudija ustavan".

U ime zaposlenih u pravosuđu Srbije, čija sudbina zavisi od v. d. predsednika Vrhovnog suda Srbije Nate Mesarević i ministarke pravde Snežane Malović, obe su članovi Visokog saveta sudstva koji je, inače, doneo odluku o potrebnom broju sudija, a na osnovu kog broja se određuje i broj zaposlenih u pravosuđu, kao i u ime istine, molim vas da ovo pismo objavite kao demanti.

opširnije

  VREDI PROČITATI - HAOS SRPSKOG PRAVOSUĐA

Nedeljnik CODE, oktobar 2008

Piše:Tanja Krstonijević,

Ovih dana pojavila se nezvanična informacija da je sudijama naloženo da od početka novembra ne zakazuju nova suđenja kako bi se pripremio teren za predstojeću reformu pravosuđa. Te glasine oštro su demantovali zaposleni u Ministarstvu pravde. Ali cela priča je, ipak, otvorila dilemu da li će to dovesti do haosa u toj oblasti pravosuđa.

Uverenje Ministarstva pravde da reforma pravosuđa neće izazvati kolaps u sudstvu ne dele sudije i advokati.

opširnije

  OBAVEŠTENJE

26.oktobar 2009.

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji

 Po isteku prve nedelje od upoznavanja članstva sa Akcionim planom, prema podacima iz centrale Sindikata pravosuđa Srbije, evidentno je veliko interesovanje zaposlenih za odlazak po Akcionom planu, kao što je i pritisak da se primedbama na Privremene sistematizacije poveća predviđeni broj radnika koji posle 31.12.2009. godine ostaju sa statusom zaposlenih.

Napominjemo da su sve primedbe prosleđene Ministarstvu pravde i da će svakako biti razmatrane pre raspoređivanja od strane Državne komisije Visokog saveta sudstva.

opširnije

-kriterijumi

-izvod iz OKU

  POTPISAN AKCIONI PLAN

19.oktobar 2009.

AKCIONI PLAN
O NAČINU REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH
U PRAVOSUDNIM ORGANIMA I ORGANIMA ZA PREKRŠAJE
U USLOVIMA REFORME PRAVOSUDNOG SISTEMA

      A

ANEKS 1
AKCIONOG PLANA O NAČINU REŠAVANJA
VIŠKA ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM
ORGANIMA ZA PREKRŠAJE U USLOVIMA
REFORME PRAVOSUDNOG SISTEMA

  PISMO PREDSEDNIKU SSSS

15.oktobar 2009.

SAVEZU SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Predsedniku Orbović Ljubisavu i

Svim predsednicima teritorijalnih organa Saveza

 

Izvod iz Zapisnika sa XVI sednice Republičkog odbora sindikata pravosuđa Srbije

 

Obaveštavamo Vas da smo na sednici jednoglasno doneli

O d l u k u

 

Da se sadašnji mandat svim članovima organa Sindikata pravosuđa Srbije produžava u skladu sa Statutom na 5 godina.

opširnije

  VLADA PRIHVATILA RACIONALIZACIJU

15.oktobar 2009.

Generalni sekretar Vlade Srbije dostavila je Ministarstvu pravde Zaključak 05 Broj: 112-6159/2009-1 kojim je Vlada 9. oktobra prihvatila Informaciju o potrebi rešavanja viška zaposlenih u pravosudnim organima i organima za prekršaje.

opširnije

  VAŽNI ZAKLJUČCI I ODLUKE NAŠIH ODBORA

6.oktobar 2009.

 

NOVI SAD                                  LOZNICA                                    BEOGRAD

 

SUBOTICA                                 VALJEVO

  SINDIKALNIODGOVOR NA UCENJIVAČKI ODNOS VLADE

2.oktobar 2009.

Sindikat pravosuđa Srbije, istovremeno, dok razmatra nepotpun predlog Ministarstva pravde za rešavanje viška zaposlenih (bez podataka o broju viška zaposlenih i pismene izjave poslodavca o pravima zaposlenih nakon prestanka radnog odnosa), upozorio je Milana Markovića, ministra za državnu i lokalnu samoupravu, da će prekršiti Poseban kolektivni ugovor za državne organe koji je potpisao sa Sindikatom pravosuđa, ukoliko predlog izmena i dopuna Zakona o državnim službenicima ne dostavi predstavnicima Sindikata pravosuđa Srbije na razmatranje.

opširnije

  DOPISIVANJE S VLAŠĆU

29.septembar 2009.

 Na adresu Sindikata stigla su dva dopisa. Prvi iz Visokog saveta sudstva o pristupu informacijama od javnog značaja, a drugi iz Kabineta predsednika Vlade Srbije.

VISOKI SAVET SUDSTVA

KABINET PREDSEDNIKA VRS

ODGOVOR SINDIKATA

  NIJE SUVIŠNO

23.septembar 2009.

 

Nije suvišno da budete informisani na pravi način, posebno za one koji ne žele da odu dobrovoljno.

Naime, za zaposlene u pravosuđu važi Zakon o državnim službenicima, koji predviđa da usled reorganizacije ili ukidanja organa, službnici ostaju neraspoređeni šest meseci, za to vreme primaju naknadu u visini od 65% svoje poslednje plate (to piše u Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika čl. 34), a nakon toga ako ih ne rasporede (imaju pravo prvenstva pri raspoređivanju ako se ukaže slobodno mesto) i primaju otpremninu po Uredbi (koju je donela Vlada na osnovu Zakona o platama državnih službenika i nameštenika), trećinu za svaku godinu radnog staža, i prijavljuju se na biro gde kao nezaposlena lica imaju pravo na naknadu, u zavisnosti od godina staža osiguranja, u visini 50% od njihove prosečne zarade u poslednjih šest meseci, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Što se tiče nameštenika, sve je isto, osim što oni usled reorganizacije ili ukidanja državnog organa ne ostaju neraspoređeni nego dobijaju otkaz uz otpremninu i pravo koje im pripada kao nezaposlenom licu.

 Pored toga, važno je napomenuti da je u ovom momentu povoljnija zakonska opcija od predloženih iz Predloga socijalnog programa, međutim, za buduće vreme najavljuju izmene Zakona o državnim službenicima, pa vama ostavljamo da se odlučite za ono za šta smatrate da je bolje i povoljnije za vas.   

V A Ž N O :

NADAMO SE DA SADA SHVATATE DA JE NEOPHODNO DA IMATE SVOJU SINDIKALNU ORGANIZACIJU UMREŽENU U NAŠ SINDIKAT, JER JE JASNO DA SMO MI JEDINI UČESNICI U PREGOVORIMA SA RESORNIM MINISTARSTVOM I VLADOM REPUBLIKE SRBIJE – U VAŠEM INTERESU.

 POZIVAMO VAS DA SE ŠTO PRE AKTIVIRATE U TOM SMERU I PRIKLjUČITE NAM SE.

SINDIKAT PRAVOSUĐA SRBIJE

Predsednica

Slavica Živanović

 

 

 

 

 

KLIKOM NA SLIKU PREUZMITE PREDLOG AKCIONOG PLANA U .PDF

 

  UPITNIK

22.septembar 2009.

PREDSEDNICIMA SINDIKALNIH ORGANIZACIJA

 

Poštovane kolege,

Sindikat  pravosuđa Srbije je u programu racionalizacije broja zaposlenih – u skladu sa procesom reforme pravosudnog sistema planirao i aktivnosti na donošenju i realizaciji socijalnog programa za zaposlene u pravosudnim organima Srbije.    

O ovom pitanju su predstavnici Sindikata pravosuđa Srbije u više navrata vodili razgovore sa ministarkom gospođom Snežanom Malović i pomoćnikom ministarke Vukicom bućković i zajednički konstatovali da i zaposlenima u pravosuđu treba dati šansu da dobrovoljno i pod istim uslovima, kao i ostali zaposleni u javnim službama mogu da raskinu radni odnos i opredele se za otpremninu iz socijalnog programa, koja je za njih najpovoljnija.

Pre nego što Vladi i Ministarstvu uputimo zvaničan predlog za donošenje Socijalnog programa moramo utvrditi da li su i u kom broju zaposleni zainteresovani za ovakav vid dobrovoljnog raskida radnog odnosa, kao i da dobijemo podatke koji su sadržani u Upitniku, koji vam u prilogu dostavlljamo.

Napominjemo da se za raskid radnog odnosa po osnovu socijalnog programa mogu prijaviti i zaposleni koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju, osim zaposlenih koji navrše radni vek shodno  članu 175.stav1, tačka 2 Zakona o radu (kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja), ne mogu se prijaviti za socijalni program.

Anketiranje i izjašnjavanje zaposlenih koji su zainteresovani za dobrovoljni raskid radnog odnosa, uz ostvarivanje jednog od prava – otpremnine (koji su navedeni u Upitniku), koje je za njih najpovoljnije, predsednici sindikalnih organizacija treba da sprovedu putem dostavljenog Upitnika, kao i da Sindikatu pravosuđa Srbije dostave popunjen Upitnik, najkasnije do 30.09.2009.

Popunjen Upitnik možete dostaviti poštom, na adresu: Sindikat pravosuđa Srbije, Dečanska br. 14, V sprat, soba br. 11, 11000 Beograd – faksom 33 46 082 ili mejlom: slavica.zivanovic@sindikat.rs

Posebno skrećemo pažnju predsednicima sindikata da aktivnosti na izjašnjavanju zaposlenih neće dati prave rezultate ako se ovaj dopis i upitnik stave samo na oglasnu tablu. Neophodno je da predsednici sindikata sa zaposlenima održe sastanke, na kojima će razgovarati, davati im objašnjenja i potpune informacije o svakom pitanju koje ih interesuje. Mi vam u Sindikatu pravosuđa u svemu tome možemo pomoći, i zbog toga je neophodna naša dnevna komunikacija.

PREDSEDNICA

Slavica Živanović

 

 

 

 

KLIKOM NA SLIKU PREUZMITE UPITNIK U .PDF

 

KLIKOM NA OVAJ LINK PREUZMITE UPITNIK U .ZIP

 

  SINDIKATI DRUŠTVENIH DELATNOSTI PREMIJERU

16.septembar 2009.

Gospodine predsedniče,

Mi dole potpisani predsednici više sindikata društvenih delatnosti i državnih organa zahtevamo hitan i neodložan sastanak sa Vama, s obzirom da Vi na osnovu pregovora sa predsednicima sindikalnih centrala najavljujete mirnu jesen iz čega proizilazi da ste se sa istnma neovlašćeno dogovorili o neometanju u delovanju. Kako predsednici sindikalnih centrala propuštaju da Vas obaveste o stvarnom nezadovoljstvu radnika čiju seču gromoglasno najavljujete....

opširnije

  DOPIS AMBASADORU KANADE

17.septembar 2009.

Poštovani,

na konferenciji Nacionalna strategija reforme pravosuđa u organizaciji Ministarstva pravde srbije i Ambasade Kanase u Beogradu, izjavili ste da ste da je Ambasada Kanade u poslednjih šest godina uložila 400 miliona dolara u projekte reforma pravosuđa...

opširnije

  RATIFIKOVANA SOCIJALNA POVELJA

9.septembar 2009.

Klikom na aktivno polje na ovom mestu je moguće u .zip formatu preuzeti tekst ratifikovane Evropske socijalne povelje.

Povelja

  KONAČNO RADNIČKI USTAV SRBIJE ???

8.septembar 2009.

Sindikat pravosuđa Srbije izražava zadovoljstvo što je Narodna skupština Srbije ratifikovala Evropsku socijalnu povelju, koja predstavlja radnički ustav.

Zakon o potvrđivanju ove povelje usvojen je krajem maja a Vlada Srbije uporno ćuti i krije od radnika da je istu ratifikovala. Iz odredaba Povelje proizilazi da nijedna ugovorna strana ne može ratifikovati, pristupiti ili prihvatiti ovu Povelju a da se ne smatra obavezanom na poštovanje.

Ona mnogo znači radnicima jer im daje pravo na kolektivne akcije u zaštiti ekonomskih i socijalnih interesa, pravo na kolektivno pregovaranje, pravo na informisanje radnika itd.

Za Sindikat pravosuđa Srbije, Evropska socijalna povelja je posebno važna jer predstavlja osnov za ukidanje Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, kojim je Vlada samovoljno odredila osnovicu za zaposlene u državnim organima i zamrzla zarade u poslednje tri godine, bez javne rasprave i pregovora sa sindikatima, odnosno Vlada je ukinula osnovnu ulogu i pravo sindikata da pregovara o zaradama zaposlenih.

 Ostaje nam da utvrdimo koliko smo dobili na zaštiti i slobodama.

Citiraću predsednika dobre Vlade: MIHAILO VUJIĆ 1901 - 1902.god.

„ SVAKI NAROD IMA PREMA SVOJIM NAROČITIM POTREBAMA DA ODREDI I NAROČITI PRAVAC SVOJE EKONOMSKE POLITIKE. JEDNOME U NEKOJ GRANI TREBA VIŠE ZAŠTITE, DRUGOME OPET VIŠE SLOBODE“.

RADNICI SRBIJE DANAS IMAJU POTREBU I ZA VIŠE ZAŠTITE I ZA VIŠE SLOBODE - ZATO, BORIĆEMO SE ZA DOSLEDNU PRIMENU EVROPSKE SOCIJALNE POVELjE.

Predsednica

Slavica Živanović

  PREUZETO SA SAJTA RESORNOG MINISTARSTVA

4.septembar 2009.

 

Sastanak predstavnika Ministarstva pravde i Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima - 2. septembar 2009. godine

Predstavnici Ministarstva pravde održali su 2. septembra 2009. godine sastanak sa predsednicom Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije Slavicom Živanović i njenim saradnicima na kome su razmotrena pitanja u vezi sa kriterijumima za određivanje potrebnog broja zaposlenih u pravosudnim organima, kao i pitanje očekivane racionalizacije broja zaposlenih u pravosudnim organima.

Nakon detaljne analize Pravilnika o kriterijumima za određivanje potrebnog broja zaposlenih u pravosudnim organima, Sindikat se saglasio sa utvrđenim kriterijumima i odnosima između broja nosilaca pravosudnih funkcija i broja zaposlenih.

Ministarstvo pravde je podržalo predlog Sindikata da se za višak zaposlenih u pravosuđu pripremi akcioni plan i socijalni program.
Ministarka pravde će, kao član Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, predložiti ovim organima da u sastav komisija koje će vršiti raspoređivanje zaposlenih na osnovu privremenih pravilnika o sistematizaciji radnih mesta uđu predstavnici sindikata radi pomoći u raspoređivanju zaposlenih u pravosudne organe.

Ministarstvo pravde će i dalje nastaviti da sarađuje sa Sindikatom u cilju  unapređenja položaja zaposlenih u pravosudinim organima.

  OBAVEŠTENJE

3.septembar 2009.

Dana 28.08.2009. godine, predstavnici Sindikata pravosuđa Srbije, na sastanku u Ministarstvu pravde Srbije sa Snežanom Malović, ministarkom pravde, kao i njenom saradnicom Jasminom Ranđić, razgovarali su o zahtevima zaposlenih u pravosuđu. Međutim, gorući problem zaposlenih, osim zarada, trenutno je smanjenje broja zaposlenih i rad na izradi novih Predloga sudskog poslovnika, Predloga pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, kao i Predloga pravilnika o merilima za određivanje broja sudskog osoblja u sudovima, kao i osoblja ujavnom tužilaštvu.

Na izradi Predloga sudskog poslovnika i pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu radna grupa radi već tri meseca. Članovi radnih grupa za izradu prethodno navedenih predloga su, između ostalih, i predsednica Sindikata pravosuđa Srbije Slavica Živanović i sekretar Slađanka Milošević, na osnovu rešenja Snežane Malović, ministarke pravde, br. 119-01-132/2008-05 od 10. juna 2009. godine.

Osim toga, Sindikat pravosuđa Srbije razmatra i Pravilnik o merilima za određivanje broja zaposlenih u sudovima i tužilaštvima, s tim što će primedbe i sugestije predati, a no prethodnom dogovoru, lično ministarki pravde.

Obaveštavamo članove našeg Sindikata da ne podležu prevarama kojima se već duže vreme služi manjinski sindikat SOPOS, iznoseći neistine, koji vode bivši članovi koje smo izbacili zbog neznanja i nestručnosti. Naime, generalni sekretar SOPOS-a Miladin Džajević bio je radnik Opštinskog suda u Kragujevcu, koji je penzionisan uz socijalni program 2007. godine. Molimo sve članove sindikata da ne dozvole da ih penzioner dovodi u zabludu!

U prilog lažnim dopisima i obećanjima koje zaposlenima upućuju predstavnici fantomskog sindikata SOPOS (koristeći tešku situaciju u kojoj se svi nalazimo) radi lične promocije stavljamo na svoj sajt njihov demantii kako bi jednom zauvek bilo jasno koji je sindikat stvarni i pravi zastupnik interesa zaposlenih u pravosudnim organima.

Ako lažu političari, ne smeju i sindikati. Procenite sami.(klikni na aktivno polje)

 

  TRAŽIMO HRABRE I ČASNE SUDIJE

27.avgust 2009.

Na inicijativu Sindikata pravosuđa Srbije održan je sastanak sa vršiocem dužnosti predsednika Vrhovnog suda Srbije Natom Mesarević u vezi sa zastojem u rešavanju sudskih sporova, koje su pokrenuli zaposleni u pravosuđu zbog neisplaćenih naknada na ime ishrane u toku rada i regresa za godišnji odmor. U toku razgovora, posebna pažnja  je usmerena na zaključak Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije koje je, bez obzira na podređenost domaćeg prava u odnosu na međunarodno, prvenstvo dalo domaćem pravu i ozakonilo bruku Vlade Srbije, koja nije stvorila uslove da se konkretizuju prava data Zakonom o radu.

opširnije

  PREDSEDNIKU OKRUŽNOG SUDA

25.avgust 2009.

Advokatska kancelarija našeg sindikata uputila je predsedniku Okružnog suda u Beogradu zahtev za sazivanje zajedničke sednice drugostepenog građanskog odeljenja i drugostepenog građanskog odeljenja za radne sporove.

opširnije

  ZAHTEV ZA HITAN SASTANAK

24.avgust 2009.

Ministarstvu pravde Srbije

Za Snežanu Malović, ministarku pravde

                Poštovana, u smislu pravila kolektivnog pregovaranja zahtevamo od vas hitan sastanak, sa ciljem neodložnog rešenja sledećih problema:

 

  1. Nedopustivo je da sudska administracija koja je pod vašom jurisdikcijom ima zarade niže za skoro 50% od prosečne zarade u Republici.

  2. Kako je kreiranje budžeta za 2010. godinu u toku, Vlada je sebi dala za pravo da jednostrano donosi odluku o visini osnovice za obračun zarada zaposlenih u pravosuđu čime je Vlada nezakonito ukinula osnovnu ulogu Sindikata i pravo istog na kolektivno pregovaranje.

  3. Davno obećani a nesmanjeni rasponi u koeficijentima su dodatno opterećujuće stanje za vaše zaposlene.

  4. Izveštaj o naplaćenim sudskim taksama nakon povećanja istih, s obzirom da je izmenama Zakona o sudskim taksama predviđeno da će deo istih biti usmeren na poboljšanje uslova rada i materijalnog položaja svih zaposlenih u pravosudnim organima Srbije.

  5.  Blagovremeno i adekvatno donošenje socijalnog programa za višak zaposlenih, kao i akt o sistematizaciji i broju zaposlenih u administraciji posle smanjenja broja sudija i tužilaca.

  6. Zahtevamo vaše angažovanje oko primene proširenog dejstva Opšteg kolektivnog ugovora, jer je odlaganje primene za šest meseci prestalo.

 Naglašavamo da nećemo prihvatiti objašnjenje da za pravosuđa nema novca dok smo istovremeno svedoci svakodnevne preraspodele kriznog budžeta na razne vladine agencije, odbore, savete, komisije, javna preduzeća itd.

 Zbog ukinutog prava na kolektivno pregovaranje primedbe ćemo uputiti Evropskoj federaciji sindikata – EUROFEDOP-u, imajući u vidu da je to u suprotnosti sa Evropskom socijalnom poveljom, Evropskom poveljom o osnovnim ljudskim pravima, kao i drugim medjunarodnim konvencijama.

  U očekivanju termina za sastanak, srdačno vas pozdravljamo:

Predsednica Sindikata

Slavica Živanović

  KONKRETNO I DIREKTNO

19.avgust 2009.

 

Pravni osnov za uspešno rešavanje tužbi za nadoknadu štete po neisplaćenom regresu i toplom obroku zaposlenih u pravosuđu - konkretno i direktno sa međunarodnom pravnom podrškom.

c

  PODNET ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

12.avgust 2009.

Ministarstvo pravde Republike Srbije

za

VISOKI SAVET SUDSTVA

                Dana 31. jula 2009. godine, u ime Sindikata pravosuđa Srbije, obratila sam se Upravi za zajedničke poslove republičkih organa sa zahtevom da me obavesti o broju podnetih prijava na objavljeni konkurs za izbor sudija.

                Uprava za zajedničke poslove, svojim dopisom br. 111-000-10/2009-04 od 04.08.2009. godine, uputila me je da se za tražene podatke obratim vama.

                Zbog toga, a na osnovu čl. 15. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, podnosim

ZAHTEV

ZA PRISTUP INFORMACIJI OD JAVNOG ZNAČAJA

                Molim vas da mi dostavite obaveštenje o tačnom broju podnetih prijava na objavljeni konkurs za izbor sudija, s tim što molim da tačno navedete koliko je prijavljenih lica iz pravosuđa, koliko iz advokatskih redova, a koliko iz ostalih delatnosti, odnosno privrede, državne uprave itd, ili da omogućite uvid u upisnike gde su prijave zavedene.

                Traženo obaveštenje možete dostaviti putem pošte na adresu Sindikata pravosuđa Srbije, Dečanska 14, peti sprat ili putem faksa na broj 011/3346-082.

                U očekivanju vašeg odgovora, srdačno vas pozdravljam.

Podnosilac zahteva

Milošević Slađanka

  SAOPŠTENJE

10.avgust 2009.

REFORMISANjE ILI DEFORMISANjE?

                Sindikat pravosuđa Srbije izražava zabrinutost zbog najavljene reforme pravosuđa, koja se ogleda u smanjenju broja nosilaca pravosudnih funkcija i zaposlenih, odnosno u personalnim promenama. Po našem mišljenju, trebalo je prethodno stvoriti organizacione i materijalne uslove, podržane procesnim zakonima, koji bi bili osnov za efikasno delovanje pravosuđa u ispunjavanju svog zadatka, a to je da zaštiti prava i slobode građana. Za neispunjenje ovog zadatka, unapred se izvinjavamo građanima čija su očekivanja velika jer ih namerno podgrevaju čelnici izvršne i pravosudne vlasti poluinformacijama koji, istovremeno, nisu spremni da za loše stanje u pravosuđu podele odgovornost.

                U tom smislu, obaveštavamo građane da je nemoguća misija očekivati da će manji broj zaposlenih brže i ažurnije završavati predmete, imajući u vidu da se u srpskim sudovima broj predmeta od 2005. godine, kada ih je u radu bilo 1.923.550, do kraja 2008. godine uvećao na broj od 2.395.699. Pravosuđe od 1. januara 2010. godine, tako deformisano po volji političara, neće biti spremno da blagovremeno odgovori na potrebe građana, jer će biti blokirano! Poverenje, pravičnost, dostupnost, vladavina prava, efikasnost, biće samo lepe želje na papiru.

                Ako je cilj reforme trebalo da bude uspostavljanje mehanizama i institucija kojima će pravosuđe da opravda svoju funkciju, onda je taj cilj kroz smanjenje broja zaposlenih - uz stalan rast broja predmeta u radu, više nego promašen.

Sekretar

Milošević Slađanka

Sekretarka našeg sindikata, zatečena činjenicom da mediji nisu objavili saopštenje Sindikata pravosuđa Srbije, isto je, uz prateći dopis sa primedbama, uputila novinskim udruženjima, i to Asocijaciji nezavisnih elektronskih medija (ANEM), Nezavisnom udruženju novinara Srbije (NUNS) i Udruženju novinara Srbije (UNS), u očekivanju da će upaliti svetlo na medijskoj sceni Srbije!

DOPIS je moguće preuzeti u .pdf formatu

  VREME BORBE ZA OPSTANAK

4.avgust 2009.

U rubrici "Naša tema" avgustovskog broja lista "Sindikalni poverenik" predsednica Slavica Živanović je govorila o pravom razlogu za talas štrajkova koji je preplavio Srbiju.

opširnije

  SAD ZA ODMAH

17.jul 2009.

Na inicijativu Sindikata pravosuđa Srbije, konačno je stigla SAGLASNOST(.pdf) iz Ministarstva pravde i Ministarstva finansija Srbije, kao i mišljenje Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, da državni službenici i nameštenici ne mogu imati zaradu manju od minimalne, odnosno garantovane Zakonom o radu (čl. 111. st. 1).

Na potezu su starešine organa koje pozivamo da hitno urade rešenja u skladu sa raspisom, kao i da potpišu anekse ugovora sa nameštenicima i isplate svu pripadajuću razliku.

Rok je sad za odmah !

Predsednica

Slavica Živanović

  SAOPŠTENJE

9.jul 2009.

PRAVNI GOROSTASI ILI PATULJCI

Sindikat pravosuđa Srbije obratio se Ustavnom sudu Srbije sa zahtevom da opravda svoj naziv i donese odluku po inicijativi za ocenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o sudijama, koju je podnelo Društvo sudija Srbije.

 Ova odluka važna je ne samo za sudije i zaposlene u pravosuđu, nego i sve građane ove zemlje, jer ukoliko Ustavni sud donese odluku koju je prethodno evropskim zvaničnicima prenelo Ministarstvo pravde, to znači da Vlada Srbije ima prostora da svakodnevno zakonski ali ne i u skladu sa Ustavom zlostavlja građane i krši njihova prava a da Ustavni sud nije garant tih prava.

 Ustavni sud jedino može da razreši dilemu da li je najavljen reizbor u skladu sa Ustavom ili ne. Mi verujemo da su sudije Ustavnog suda pravni gorostasi a ne patuljci. Ipak, ukoliko Ustavni sud donese odluku da je najavljeni reizbor u skladu sa Ustavom, očekujemo reagovanje predsednika Republike Borisa Tadića čija je dužnost i obaveza da brani Ustav Srbije i prava koja on garantuje.

Predsednica Sindikata

Slavica Živanović

  ONIMA KOJI NISU BILI S NAMA

8.jul 2009.

ĐERDAPSKI POZDRAV ČLANOVIMA SINDIKATA

KOJI NISU UČESTVOVALI NA SUSRETIMA „KLADOVO 09.“

Svako ko sa nama nije bio na 8. susretima radnika pravosuđa može samo duboko da žali i da sa nestrpljenjem očekuje sledeće susrete.

Organizatori zaslužuju sve pohvale, odziv je bio iznenađujući dobar, lepota Dunava i gostoprimstvo domaćina su nesporni... A iznenađujuće je što se prvi put pokazalo koliko drugarstvo i nesputana solidarnost dokazana u ekipi pravosuđe Pančevo, može brzo da dovede do vrhunskog pobedničkog rezultata. Prelazni pehar i 18 pojedinačnih pehara zasijali su u sportskim srcima zaposlenih u pravosuđu Pančeva, koji su prvi put nastupali kao jedinstvena ekipa, bez obzira u kom organu su zaposleni. Imali su cilj: jedinstvo, drugarstvo, solidarnost, pobeda – što su i ostvarili.

Predsednica je bila objektivno sprečena da im uruči priznanja, te im sada čestitam sa ponosom što su naši, što su takvi i što su nam svima na terenu pokazali kako se osvajaju POBEDE.

Molim da svi sledimo njihov primer i njihov način i u sindikalnoj borbi,

Pozdrav do sledećih susreta.

Predsednica,

Slavica Živanović

  OBAVEŠTENJE

22.jun 2009.

Osmi Sportski susreti zaposlenih u pravosuđu Srbije ove godine održani su u Kladovu. Domaćini su opravdali ukazano poverenje i ništa nisu prepustili slučaju, iz čega proizilazi da su svojom profesionalnošću doprineli organizaciji susreta do perfekcije.

Posebnu zahvalnost u ime učesnika izražavam građanima Kladova na ljubaznosti, čistom gradu i mnogo zelenila, a zaposlenom osoblju u hotelima na zalaganju i dobroj usluzi. Svi zajedno bili su izuzetni domaćini svojim gostima.

Nadam se da su učesnici ovih Susreta svojim prisustvom na neki način doprineli razvoju turizma u Kladovu. Istovremeno, priznajem da su učesnici sa setom, direktno, gledali preko Dunava u Evropsku uniju, koja je bila tako blizu a tako daleko.

Sekretar

Slađanka Milošević

  OBAVEŠTENJE

2.jun 2009.

Sindikat pravosuđa Srbije je danas iz ĐERDAP-TURISTA dobio izveštaj da je dosad za ovogodišnje Susrete pravosuđa prijavljeno 670 učesnika. S obzirom na to da je sklopljen ANEKS ugovora i da su ekipe učesnice dužne da pre početka Susreta uplate 40 odsto ukupnih troškova upozoravamo one koji tako ne postupe da neće biti bukirani niti žrebani.

Redosled prijavljivanja i datumi uplata biće osnovni kriterijum za smeštaj ekipa učesnica. Sve smo bliži jubilarnim Desetim susretima . Rastemo zajedno sa našom maskotom  Stefani Feratović, koju radosno očekujemo na 8. Susretima u Kladovu.

  URGENCIJA

26.maj 2009.

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE

B e o g r a d

          Nemanjina 22-26

Veza: vaš broj I-U. br. 44/05; i I-U br. 63/07

Dana 5. oktobra 2005. godine prvi put smo urgirali da postupite po podnetoj inicijativi, pod prethodno navedenim brojevima. Kako do danas to niste učinili,  zahtevamo da istu uzmete u razmatranje što pre, s obzirom da je spornim pravilnikom oštećeno mnogo zaposlenih u Ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.

Smatramo da nije potrebno da vas posebno podsećamo o kakvoj specifičnoj delatnosti je reč, kao i o eventualno mogućim posledicama koje mogu nastupiti usled sasvim opravdanog nezadovoljstva zaposlenih u ovim ustanovama.

U očekivanju da ćete krajnje ozbiljno uzeti u razmatranje podnetu inicijativu, kao i da ćete ovu urgenciju shvatiti obavezujućom i hitnom, srdačno vas pozdravljamo.

Predsednica

Slavica Živanović

  OBAVEŠTENJE

6.maj 2009.

Konačno je počeo sa radom Visoki savet sudstva pred kojim je vrlo težak zadatak sprovođenja reforme pravosudnog sistema Srbije.

Plan rada na reformi je dosta ambiciozan, rokovi za izvršenje istog  kratki, pa među svim zaposlenima u sudstvu ovih dana vlada gotovo panično stanje u traženju odgovora na pitanje: ko ostaje bez posla?

opširnije

  BEZ OBZIRA NA UČEŠĆE U PROTESTU
 

ČLANOVIMA SINDIKATA PRAVOSUĐA I OSTALIM ZAPOSLENIMA U NAŠOJ DELATNOSTI ČESTITAMO

 

1.MAJ-PRAZNIK RADA

 

  SVI NA PROTEST

16.april 2009.

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu vam dostavljamo Odluku Veća SSS Srbije o organizovanju protesta – stupanja u štrajk zaposlenih u Republici Srbiji.

Obavezni ste da nam najkasnije do 24.04.2009. godine (tel./fax 011/3346-082), dostavite podatak o broju učesnika protesta iz vaše sindikalne organizacije koji će doći u Beogradu 29.04.2009. godine.

Neophodno je da sa ovom odlukom blagovremeno obavestite poslodavca i kontaktirate regionalnog poverenika i Veće Saveza samostalnih sindikata na teritoriji radi organizovanog dolaska na protest.

* * * *

Dopunski zahtev Sindikata pravosuđa Srbije jeste

hitno odmrzavanje zarada u pravosuđu i usklađivanje istih sa zaradama u javnom sektoru i Vladinim agencijama!!!

Predsednica

Slavica Živanović

opširnije

Odluka

PROTEST

 

Odluka

ŠTRAJK

OSUDA

25.mart 2009.

 

Sindikat pravosuđa Srbije najoštrije osuđuje ubistvo supruge sudije Lukića u Knjaževcu, kao i svaki vid napada na sudije. Sudije, tužioci, kao i svi zaposleni, svakodnevno su izloženi strahu prilikom obavljanja redovnog posla. Dodatnu nesigurnost i nemir kod sudija izazivaju senzacionalističke izjave predstavnika vlasti koji javnim prozivkama, bez analize i temeljne provere činjenica, pričaju o navodnim greškama sudija, ali ne govore o svojoj nespremnosti i neodgovornosti u obezbeđenju uslova za nesmetan rad pravosuđa u sprovođenju zakona. Opravdano se postavlja pitanje kako će sudije, koje su opterećene stalnom brigom za svoj i život svoje porodice, obezbediti sigurnost građanima ako i sami nisu bezbedni. Zahtevamo otkrivanje izvršioca ovog nedela, kao i najstrože kažnjavanje.

Predsednica

Slavica Živanović

UPUSTVO ZA ISPLATU STIMULACIJE

16.mart 2009.

Iz Ministarstva pravde na adresu našeg sindikata danas je stigao dopis zaveden pod brojem 401-00-209/09-10 pod današnjim datumom i upućen pravosudnim organima. Klikom na aktivno polje preuzmi DOPIS sa tabelom u .pdf formatu.

ISPLATA STIMULACIJE U 2009.

13.mart 2009.

PROTOKOL

sa sastanka odsržanog u Ministarstvu pravde

Tema sastanka je bila isplata stimulacije državnim službenicima i nameštenicima u pravosudnim organima i organima za prekršaje. Klikom na aktivno polje preuzmite ZAKLJUČKE (.pdf).

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE

11.mart 2009.

U IME ZAKONA I NARODA

Predsednica našeg sindikata Slavica Živanović i predsednik Policijskog sindikata Srbije uputili su danas zajedničko SAOPŠTENJE (preuzmi .pdf klikom na aktivno polje) u kojem najavljuju udruženu sindikalnu akciju protiv Vlade Srbije.

SMENA

3.mart 2009.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

- PREMIJERU -  MIRKU CVETKOVIĆU

- MINISTRU ZA KOSOVO I METOHIJU -  GORANU BOGDANOVIĆU

- MINISTARKI PRAVDE – SNEŽANI MALOVIĆ

 

Poštovani,

Nakon održanog sastanka u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju dana 2.03.2009. godine sa šefom kabineta Slađanom Radović i jednim od savetnika ministra Bogdanovića, kao i sa državnim sekretarom Oliverom Ivanovićem, hitno zahtevamo od vas da odmah rešite višegodišnji problem nadležnosti za odluku o isplati kosovskog dodatka zaposlenima u pravosuđu KiM.

Naime, evidentno je da taj problem ne želi niko da reši, iako nam verbalnu podršku daju svi. To dokazuje da u Srbiji nema mnogo volje da našim radnicima bude malo bolje.

Uvereni smo da se problem može rešiti ako se vi međusobno dogovorite ko će ga rešiti. Neprihvatljivo je da na naše pismene zahteve ne odgovarate ili nas šetate od jednog do drugog resornog ministarstva. Ako mi budemo određivali ko je nadležan za sudbinu zaposlenih u pravosuđu KiM napustićemo sudove i ključeve od istih doneti vama pa ćete se tada dogovoriti ko je nadležan za rešenje naših problema, ali neće biti ni sudova ni radnika u sudovima.

Sedma godina je već kako smo mi samo oštećeni i samo u odnosu na radnike pravosuđa KiM država ne izvršava svoju obavezu preuzetu zaključkom Vlade pa postavljamo pitanje kako je moguće da ste nas bez zaključka Vlade izuzeli iz primene istog. Očigledno da se protivpravno ponašate, što već i dokazuju pravosnažno okončane tužbe onih koji su tužbe pokrenuli. Bićemo prinuđeni da svi tužimo državu Srbiju za kršenje propisa kojima su dugoročno oštećeni zaposleni i njihove porodice.

Napominjemo, da je reč o oko 280 zaposlenih koji ovo pravo ostvaruju a ne dobijaju.

Država kojom Vi rukovodite i koja ima para za sve, osim za isplatu kosovskog dodatka za 280 zaposlenih onda možda i ne treba da postoji.

Ovo je poslednji put da Vam se pismeno obraćamo, jer dozvolićete i mi smo ljudi PUKLO NAM JE TRPILO.

Smatramo da ćete hitno doneti odluku ko je i u kom roku nadležan da reši naš zahtev kao i da ćete nas o tome obavestiti.

 

    PREDSEDNIK PO KiM                                                                          PREDSEDNICA

       Dragan Gavrilović                                                                              Slavica Živanović

    PREDSTAVNICI SINDIKATA KiM

                Nićiforović Dragan

                Kostić Dejan

                Špadijer Bogdan

SMENA

25.februar 2009.

VLADI REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu jednoglasno donete odluke na sednici Republičkog odbora Sindikata pravosuđa Srbije, zahtevamo smenu Milana Markovića, republičkog javnog pravobranioca, kao i njegovih zamenika, imajući u vidu činjenicu da su naneli finansijsku štetu zaposlenima u pravosuđu, kao i Budžetu Republike Srbije, jer su zastupanjem Republike Srbije po tužbama sudija i tužilaca, iako su znali da zakonski osnov za tužbe postoji, odugovlačili postupke ulaganjem žalbi i tako doprineli uvećanim troškovima postupka, kao i visokim naknadama na ime kamate.

Pored toga, ovaj Sindikat uputio je pre više od godinu dana zahtev republičkom javnom pravobraniocu za poravnanje na ime tužbi koje su podneli zaposleni za isplatu naknade na ime toplog obroka i regresa, u cilju izbegavanja pokretanja postupaka i rasta inflatornih kamata, a on se nije udostojio da ispoštuje zakonski rok od 30 dana i odgovori, bez obzira na to kakva odluka po zahtevu usledila. Drugim rečima, svesno je doprineo pražnjenju državne kase. Po našem mišljenju, republički javni pravobranilac trebalo bi da bude zastupnik zakona a ne Vlade koja ga postavlja. U tom smislu, ako Vlada Srbije odobrava ovakav rad republičkog javnog pravobranioca, zahtevaćemo smenu Vlade Republike Srbije.

Predsednica

Slavica Živanović

URGENCIJA

25.februar 2009.

VLADI REPUBLIKE SRBIJE

Za Mirka Cvetkovića, predsednika Vlade Srbije

Reprezentativni sindikati društvenih delatnosti su Vam 14. januara 2009. godine uputili zahtev za sastanak sa Vama.

Kako do danas nismo dobili odgovor, a imamo saznanje da ste pogrešno i neovlašćeno uputili naš zahtev ministru za rad Rasimu Ljajiću, što bi nas sedam predsednika sindikata, da smo to želeli, sami učinili. Vlada Republike Srbije nije protočni bojler za zahteve reprezentativnih sindikata i podsećam da su predsednici sindikata dovoljno edukovani i obrazovani i znaju kada i po kom osnovu se treba obratiti. Predhodno navedeno ostavlja utisak da Vi izbegavate sastanak sa predstavnicima sindikata, iako Vam je i to jedna od dužnosti iz opisa funkcije.

Predsednica

Slavica Živanović

SEDNICA ROS U JAGODINI

23.februar 2009.

Dana 6.2.2009. godine održana je sednica Republičkog odbora sindikata pravosuđa u Jagodini. Napominjemo da je ovo drugi put za kratko vreme da su domaćini ove sednice naš član ROS-a Igor Milosavljević i predsednik opštinskog veća SSS Jagodina Miroslav Gajić.

Sastanak sa zaposlenima iz Pomoravskog okruga kao i sama sednica protekli su sa očekivanim pitanjima: stimulacija, zarade, nova mreža sudova...

opširnije

DOPIS I ODGOVOR

5.februar 2009.

Povodom pristiglih naloga za naplatu sudskih taksi za zaposlene u našoj delatnosti, koji su državu tužili zbog neisplaćenih naknada za topli obrok i regresa, predsednica Sindikata pravosuđa Slavica Živanović je uputila prekjuče predsednici Vrhovnog suda Srbije Vidi Petrović Škero dopis, na koji je ona danas odgovorila.

dopis

odgovor

MI U MEDIJIMA

28.januar 2009.

Sudije presudile kasi

BAHATOST narodnih poslanika mogla bi da ošteti krizni budžet za dodatnih 700 miliona dinara! Za ovaj neplanirani trošak krivo je povećanje plata koje su ovi državni činovnici sebi dodelili 2005. godine, a istovremeno iz ove odluke izuzeli su sudije i tužioce čije se zarade obračunavaju po istom zakonu i ključu. Ovu odluku vlade Ustavni sud je proglasio nezakonitom, pa je ta presuda poslužila kao osnov da sudije traže obeštećenje.

opširnije

PODVALA I MANIPULACIJA OČAJNIKA

15.januar 2009.

Predsednik Srbije Boris Tadić i predsednik SSSS Ljubisav Orbović potpisali su 23. aprila prošle godine  Protokol o razumevanju. Kako se oba potpisnika dokumenta ne pridržavaju potpisanog podsećamo ih na sadržaj ovog dokumenta.

opširnije

MINISTAR GLUMI SAOSEĆAJNOST

13.januar 2009.

BEOGRAD - Sindikat pravosuđa Srbije zatražio je ostavku Rasima LJajića, ministra za rad i socijalnu politiku, zbog, kako se u njihovom dopisu navodi, „njegovog iskazanog licemernog odnosa prema javnosti, jer glumi pregovore, nudi kompromis i saoseća sa ugroženim radnicima, a istovremeno je proračunato stavio van snage Odluku o primeni Opšteg kolektivnog ugovora na sve poslodavce u Srbiji“.

(Glas javnosti)

opširnije

PODVALA I MANIPULACIJA OČAJNIKA

19.decembar 2008.

Obaveštavamo naše članstvo da je fantomski sindikat “SOPOS” pritisnut činjenicom da su izgubili pregovaračko pravo nepotpisivanjem PKU za državne organe, najavili  štrajk – jednočasnovnom obustavom rada.

Dakle, zaposleni treba da obustave rad da bi promovisali sindikat “sopos” koji svojim radom nije u stanju sam sebe da uključi u pravi sindikalni rad i socijalni dijalog, pa članstvo treba da odradi taj posao za njih.

Napominjemo, da je malo poznata činjenica da je većina članova Glavnog odbora tog sindikata uzela socijalni program, sada iz zaštićene “penzionerske ladovine” tobože organizuju štrajk na nezakonit način – ne vodeći računa o posledicama po zaposlene.

Istovremeno, podvlačimo da naš sindikat nezadovoljan i revoltiran nepoštovanjem zakona i kolektivnih ugovora kojima se reguliše socijalni status zaposlenih u pravosuđu u cilju donošenja odluke o daljim akcijama zakazuje

 

JAVNU SEDNICU ROS-a za dan 24.12.2008. ispred Vlade Srbije u 12 časova.

Na javnoj sednici će biti doneta odluka i uručen zahtev Vladi Srbije.

Prisustvo članova ROS-a javnoj sednici je obavezno.

 

Nije vreme za svečane sednice sindikata u Srbiji, već za ujedinjene javne sednice koje će prethoditi organizaciji generalnog štrajka u Srbiji, jedinstveno, istovremeno i solidarno.

PREDSEDNICA SINDIKATA

Slavica Živanović

SA DANAŠNJE KONFERENCIJE ZA NOVINARE

10.decembar 2008.

Sindikat pravosuđa Srbije najavljuje štrajkove

            Predstavnici Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije najavili su danas generalnu obustavu rada zajedno sa ostalima zaposlenim u državnoj upravi, obrazovanju i zdravstvu kojima je poslodavac država. Predsednik tog sindikata Slavica Živanović je rekla da datum početka generalne obustave rada još nije usaglašen. (Tanjug)

opširnije

ČLANSTVU SINDIKATA PRAVOSUĐA SRBIJE

8.decembar 2008.

Sindikat pravosuđa Srbije kao jedini reprezentativni sindikat na nivou grane pravosuđa u Srbiji od svog formiranja uporno se bori da Sindikat kao organizacija dosledno ostvaruje i sprovodi svoju osnovnu ulogu to je ZAŠTITA UGROŽENIH PRAVA IZ RADNOG ODNOSA svog članstva, a ne kupovina novogodišnjih paketića, nabavka polutki, krompira i zimnice što bi neko jako želeo jer tako pretvara sindikat u sve ono što on ne treba da bude.

opširnije

SAOPŠTENJE

4.decembar 2008.

Sindikat pravosuđa Srbije ne prihvata predlog Vlade Srbije o zamrzavanju zarada, s obzirom na to da su zarade zaposlenih u pravosuđu zamrznute već dve godine. Po mišljenju Sindikata pravosuđa, pregovori s Ministarstvom pravde nisu bili pregovori već radni sastanci koji ne mogu da se okarakterišu kao kolektivni pregovori. Imajući u vidu činjenicu da je Ministarstvo finansija, bez predloga Sindikata, sastavljanjem Predloga Budžeta za 2009. godinu, prekršilo odredbe potpisanog Opšteg kolektivnog, kao i Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe.

opširnije

SAOPŠTENJE

28.novembar 2008.

Izražavamo veliko nezadovoljstvo zbog kašnjenja Vlade Republike Srbije u predlaganju budžeta za sledeću godinu. To je odraz njihove neodgovornosti i nerada i neminovno dovodi do odlaganja primene Opšteg kolektivnog ugovora. Pored ovoga, ponižavajuće je najavljeno zamrzavanje zarada, uz moguće minimalno povećanje od 8% ili 10% na ime planirane inflacije, imajući u vidu da su zarade zaposlenih u pravosuđu zamrznute dve godine, kao i da povećanje od 10% predstavlja iznose od 1.200 do 2.000 dinara na platu radnika u pravosuđu.

opširnije

DANAS KONFERENCIJA ZA NOVINARE

28.novembar 2008.

 POZIV

 Povodom namere Vlade Srbije da u narednoj godini zamrzne zarade i da ugasi veći broj sudova prouzrokovaće velike probleme zaposlenima u pravosuđu.

O mogućim posledicama i o tome kako je Vlada od pogleda sindikata sakrila Nacrt budžeta za 2009. godinu govoriće predsednica Sindikata pravosuđa Srbije Slavica Živanović na konferenciji za novinare zakazanoj za petak, 28. novembra 2008. godine, u 11 sati ( „Kamena sala“ na drugom spratu zgrade Saveza samostalnih sindikata Srbije, Trg Nikole Pašića 5).

MINISTARSTVU I VLADI UPUĆENI ZAHTEVI

19.novembar 2008.

Predsednica našeg sindikata uputila je danas dopis resornom ministarstvu i Vladi Srbije u kojem je istaknuto sedam zahteva. U dopisu, između ostalog, piše:

"S obzirom na to da ste najveći broj zaposlenih u pravosuđu svojim dosadašnjem činjenjem i nečinjenjem doveli u stanje kategorije bednika koji ne ostvaruju pravo na zaradu, već pravo na nadnicu kakva se isplaćivala u robovlasničkom sistemu robovima, u ime članstva Sindikata pravosuđa Srbije, poručujem Vam da reforma pravosudnog sistema nije moguća bez odgovarajućeg rešenja za radni i socijalno-ekonomski položaj pravosudne administracije..."

opširnije

POTPISAN ANEKS I PROŠIRENO DEJSTVO OKU

6.novembar 2008.

Potpisana Odluka o proširenom dejstvu kolektivnog ugovora

UZ OKU I ANEKS

Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić potpisao je danas odluku o proširenom dejstvuOpšteg kolektivnog ugovora. Istovremeno predsednici Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnot" , Saveza samostalnih sindikata Srbije i Unije poslodavaca Srbije, potpisali su aneks opšteg kolektivnog ugovora. Ljajić je ocenio da je to novi impuls socijalnom dijalogu u Srbiji, da jača kredibilitet svih socijalnih partnera i podstiče ih na afirmaciju dijaloga. (Tanjug)

opširnije

SIGURNA KUĆA

5.novembar 2008.

Svojom odanošću, solidarnošću, beskompromisnom upornošću izgradili smo naš

Sindikat kao „sigurnu kuću“ za svakog našeg člana i stvorili uslove za dalju zaštitu naših radnih, materijalnih i socijalnih interesa.

Sa iskustvom i znanjem stekli smo mudrost, koja će nas zajedno, u vremenu  u kojem živimo i radimo, voditi do nove i još značajnije uloge u društvu.

 PREDSEDNICA SINDIKATA

 Slavica Živanović

PAŽNJA !!!

5.novembar 2008.

Poštovane koleginice i kolege,

Koliko je važno imati jak Sindikat vidi se kada treba unaprediti, ili zaštiti svoja prava iz radnog odnosa i po osnovu rada. Put i način da to ostvarimo je sklapanje kolektivnih ugovora sa poslodavcem što je prvi postulat adekvatnog socijalnog dijaloga.

opširnije

PKU IPAK POTPISAN 13.OKTOBRA

15.oktobar 2008.

Poštovani članovi,     

Kako ne biste bili u nedoumici, želimo da vam obrazložimo zašto prvobitno Poseban kolektivni ugovor za državne organe (PKU) nije potpisan u ime Sindikata pravosuđa Srbije. Pre potpisivanja našeg kolektivnog ugovora, opravdano se očekivalo postizanje dogovora oko proširenog dejstva Opšteg kolektivnog ugovora (obećanje predsednika Republike Srbije Borisa Tadića i ministra Rasima Ljajića u trenutku potpisivanja istog), tako da za nas ne bi postojala prepreka da potpišemo ponuđeni Poseban kolektivni ugovor. Medjutim, kako dogovor oko proširenog dejstva nije postignut (pregovori su još  u toku), a odluka našeg Republičkog odbora doneta još u maju ove godine glasi da predsednica Slavica Živanović ne potpisuje Poseban kolektivni ugovor za državne organe koji ne sadrži odredbe o dodatku za ishranu u toku rada (toplom obroku) i regresu, mi smo se ponašali u skladu sa tom odlukom.

vest o potpisivanju PKU (Tanjug)

opširnije

NISMO POTPISALI PKU

 Sindikat odbio potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora

BEOGRAD, 7. oktobra (Tanjug) - Predsednica Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije Slavica Živanović izjavila je Tanjugu da je danas odbila da potpiše Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u državnim organima, jer taj ugovor ne sadrži odredbe o toplom obroku i regresu. Iako je bila najavljena u protokolu Vlade Srbije da će, sa ministrom za državnu upravu Milanom Markovićem i predsednikom Sindikata zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama Njegošem Potežicom, potpisati taj ugovor, Živanovićeva je u poslednjem času odustala, ne pojavivši se ni na konferenciji za novinare. "Republički odbor me je ovlastio da ne potpisujem ugovor ukoliko granski ugovor ne sadrži odredbe o toplom obroku i regresu", rekla je ona, ocenivši da ovako ponuđen ugovor "predstavlja farsu, kao što ni Opšti kolektivni ugovor, bez proširenog dejstva, predstavlja samo pravo na papiru". Prema njenoj oceni, država je loš poslodavac, jer i pored niskih zarada, nije u stanju da obezbedi osnovne nadoknade. Živanovićeva je potvrdila da je s predstavnicima drugog sindikata sedam meseci radila na tekstu tog ugovora, ali da je tek pred potpisivanje ugovora videla konačnu verziju, koja nije sadržala zahtev tog sindikata da postoji odredba o toplom obroku i regresu. Taj sindikat će se, prema njenim rečima, boriti i dalje za prošireno dejstvo Opšteg kolektivnog ugovora, jer, ukoliko bude ispunjen taj zahtev radnika, neće ni morati da potpisuju posebne kolektivne ugovore. Ministar Marković i Potežica potpisali su danas Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u državnim organima, kojim se, kako su potpisnici ocenili, institucionalizuje odnos države sa sindikatom i stvara osnova za sistematsko rešavanje materijalnih primanja zaposlenih.

ČLANOVIMA REPUBLIČKOG ODBORA

29.septembar 2008.

(ovu informaciju prosledite na svojoj teritoriji)

Poštovani članovi,

U vreme godišnjih odmora, iako Vlada i  Narodna skupština Srbije nakon izbora nije profunkcionisala u pravom smislu te reči, Sindikat pravosuđa Srbije uputio je nekoliko inicijativa u vezi sa materijalnim položajem zaposlenih u pravosuđu. U tom smislu, obratili smo se predsedniku Vlade Srbije i ministarkama finansija i pravde sa zahtevom za povećanje zarada, ministru Ljajiću za prošireno dejstvo Opšteg kolektivnog ugovora, kao i Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Srbije za intenziviranje, odnosno nastavak pregovora oko potpisivanja novog posebnog kolektivnog ugovora za državne organe.

opširnije

PRAVOSUDNIM SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA

10.septembar 2008.

Poštovane kolege,

u prilogu akta dostavljamo vam stav Sindikata pravosuđa Srbije povodom sporova koje su pokrenuli zaposleni u pravosuđu vezano za topli obrok i regres. S obzirom na to da je veći broj sudija pružio maksimalnu podršku za vreme protesta zaposlenih u pravosuđu prošle godine, izražavamo nadu da će ovaj dopis doprineti sudijama u zauzimanju objektivnog stava prilikom presuđivanja u pomenutim sporovima. Stoga, potrebno je da sudijama vašeg parničnog odeljenja prosledite dostavljeni stav Sindikata.

Srdačno vas pozdravljamo.

Prilog: Stav Sindikata pravosuđa Srbije

Sekretar

Milošević Slađanka

opširnije

PREVISOKA CENA SRPSKE PRAVDE NA PUTU SRAMNE LICITACIJE

3.septembar 2008.

GAZDE KAO FARAONI, ALI I U SUDIJA NOŽ I POGAČA

Ogroman broj tužbi sudske administracije pred nadležnim sudovima dokazuje da se naš poslodavac Vlada Srbije ne pridržava zakona i drugih propisa, kolektivnih ugovora i ostalih opštih akata o pravima radnika po osnovu rada. Time Vlada Srbije na drastičan i , pritom, nustavan način ugrožava i ograničava radna prava. Tragičana je činjenica da se i Vrhovni sud ponaša na isti, faraonski način. Jeste da su vrh pravosudne vlasti i trebalo bi da se zalažu za nezavisnost sudske vlasti. Nažalost, posrnuše nam vrhovne sudije, za rad čega - nije poznato.

opširnije

OBAVEŠTENJE

28.avgust 2008.

S obzirom na to da je i članstvo Sindikata pravosuđa sve češće podložno profesionalnim oboljenjima, dužnost nam je da kolege obavestimo da je Ministarstvo pravde preko osiguravajuće kuće DELTA GENERALLI osiguralo sve zaposlene u našoj delatnosti. Obaveštenje o tome sa preciznim uputstvom je polano svim pravosudnim organima.

opširnije

Klikni na sliku

ZA VIŠE ODGOVORNOSTI I RAZUMEVANJA

23. juli 2008.

VLADI REPUBLIKE SRBIJE

MINISTARKI FINANSIJA

N/r G-đi Dragutinović Diani

Poštovana,

Čestitamo Vam izbor za najodgovorniju i istovremeno najnepopularniju funkciju u Vladi Republike Srbije. S pravom očekujemo da ćete u obavljanju te funkcije pokazati veći stepen odgovornosti i razumevanja za sindikate nego što su to činili vaši predhodnici.

Podvlačim da bez ravnopravnog i tripartitnog principa nema stvarnog i pravog socijalnog dijaloga u Srbiji.

opširnije

VIŠE SREDSTAVA IZ BUDŽETA

22. juli 2008.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

MINISTARSTVU PRAVDE

N/r G-đi Snežani Malović, ministarki pravde

Poštovana,

U skladu sa konkretnim dogovorom postignutim na današnjem sastankui zajedničkih usaglašenih stavova, a u cilju poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih, molim Vas da u fazi projektovanja Budžeta za 2009. godinu zatražite povećanje sredstava namenjenih za zarade, makar i na uštrb sredstava za materijalne troškove.

opširnije

HITNO DO PKU

16. juli 2008. god.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

G-dinu Nenadović Gradimiru

  Poštovani,

 S obzirom na činjenicu da je formirana Vlada Republike Srbije s pravom očekujemo da hitno nastavimo rad za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. Podsećam da je tekst skoro usaglašen i da su izbori stopirali potpisivanje, te nema opravdanja da taj rad i dalje držimo ukočenim i nedovršenim

opširnije

NEDOPUSTIVO NISKE ZARADE

16. juli 2008. god.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

MINISTARSTVO PRAVDE SRBIJE

n/r G-đi Snežani Malović - ministarki pravde

 Poštovana,

 Imajući u vidu činjenicu da je u toku kreiranje Budžeta za sledeću godinu, kao i okolnost da zaposleni u pravosuđu još uvek nemaju adekvatne zarade a da je nedopustivo dalje održavanje dramatično niskih zarada, nedovoljnih za prostu egzistenciju, molimo Vas da nas obavestite da li ste u tom smislu uputili Vladi Srbije predlog za povećanje zarada zaposlenih u pravosuđu.

opširnije

POSTIZBORNA AMNEZIJA

2. jul 08.god.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

 

Poštovani gospodine ministre,

U ime Sindikata koji predstavljam a koji je egzistencijalno i životno vezan za Opšti kolektivni ugovor, koji u ovom momentu za nas nema pravno dejstvo bez Odluke o proširenom dejstvu molim Vas da nas obavestite dokle se stalo sa ispunjenjem Vašeg obećanja da ćete se lično postarati da obezbedite prošireno dejstvo istog, a prema pravu iz Zakona o radu.

opširnije

ZAHTEVI VLADI SRBIJE

Beograd,

2. jul 08.god.

INFLACIJA NASRNULA NA ZARADE

U vreme kada Srbije i njeni očajni radnici neslavno slave titulu šampiona poskupljenja, a nužna posledica je sve jače siromaštvo, tvrdimo da je inflacija u Srbiji nasrnula na bedne zarade zaposlenih u srpskom pravosuđu (prvenstveno administracije).

Niko nema pravo da naše sindikalne aktivnosti podvodi pod razne političke boje kada je u pitanju borba i zahtev za bolji standard naših zaposlenih. To su mnoge vlasti pokušavale, što je siguran dokaz da dobro radimo svoj sindikalni posao.

opširnije

NEKA MASKE PADNU

27. jun 2008. godine

ODGOVOR NA DVOSTRUKU IGRU

VRHOVNOG SUDA SRBIJE

Kod postupajućih sudija u predmetima nameštenika protiv Republike srbije zbog isplate nadoknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora, kruže Odluka Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije sa sednice od 22. aprila 2008. godine i Pravni zaključak sa iste sednice...

opširnije

POČELI 7. SUSRETI PRAVOSUĐA NA JAHORINI

9. jun 2008. godine

Zvucima fanfara, himnom „Bože pravde“, puštanjem golubova mira i paljenjem „jahorinske vatre“ u Olimpijskom centru na Jahorini obeležen je početak Sedmih susreta zaposlenih u pravosuđu „Jahorina 2008“.

Otvarajući sportske susrete, gde se okupilo gotovo 800 zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, predsednica Sindikata pravosuđa Slavica Živanović je pozvala je sve kolege iz zemalja u okruženju da sarađuju na zajedničkim problemima, kao što su velike razlike u platama u ovoj delatnosti.

opširnije

BEZ ODUGOVLAČENJA ZAHTEVAMO

4. jun 2008. godine

Sindikat pravosuđa Srbije u ime zaposlenih u pravosudnim organima Srbije očekuje hitno formiranje nove vlade.

Dramatičnost svakodnevice iziskuje očekivanu ozbiljnost svih.

Naime, imajući u vidu da će stopa inflacije znatno premašiti projektovanu i dostići (a i prestići) 12,5% ove godine, kao i svakodnevni rast svih cena, a s obzirom na činjenicu da su zaposleni u pravosuđu dobili minimalnu povišicu plata u skladu sa potpisanim Protokolom iz novembra meseca prošle godine, veoma je važno da se političari što pre dogovore i formiraju novu vladu. Prvenstveno zato što se potpisani Opšti kolektivni ugovor trenutno ne odnosi na državne službenike i nameštenike, pa su oni iz istog nepravedno izopšteni, iako je da podsetimo one koji ne znaju a odlučuju – Opšti kolektivni ugovor ugovor sa nacionalnom snagom primene, što u ovom trenutku dodatno diskriminiše sve one kojima je država poslodavac.

Šta to znači ?

Očito govori da svi poslodavci grupisani u Uniju poslodavaca (veliki broj privatnika među njima) imaju više sluha za prava radnika, nego država koja se istovremeno na sva usta reklamira da joj je stalo do socijalne pravde.

Da, samo kada treba da obezbede glasove radnika. Inače ne – praksa i život jasno pokazuju svu njihovu neprincipijelnost i oholost.

Sprečavanje časnih namera ministra Rasima Ljajića da obezbedi prošireno dejstvo Opšteg kolektivnog ugovora (što po zakonu o radu ima pravo) sprečavaju svi oni koji su bruka naše radničke svakodnevice.

ZAUSTAVIMO IH I POMOZIMO MINISTRU RADA DA ISKORISTI SVOJE ZAKONSKO PRAVO I PROŠIRI DEJSTVO   OKU.

ODRŽANA KONFERENCIJA EUROFEDOP U BEOGRADU

29. maj 2008. godine

Ne postoji socijalni dijalog

Predstavnici sindikata zaposlenih u državnoj upravi i policiji ocenili su danas da u Srbiji ne postoji socijalni dijalog, a kao najveći nedostatak naveli su nepostojanje granskih kolektivnih ugovora.

Predsednik Sindikata zaposlenih u državnoj upravi Njegoš Potežica rekao je na konfereciji "Socijalni dijalog - put u Evropu" da su zahtevi tog sindikata ne samo socijalnog karaktera, već rešavanje vitalnih pitanja, odnosno poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih.

Potežica je dodao da je osnovno nerešeno pitanje status kolektivnog pregovaranja i kolektivnih ugovora.

opširnije

ODBIJEN ZAHTEV I OPŠTINSKOG SUDA U BEOGRADU

Republika Srbija

VRHOVNI SUD SRBIJE

 SPP. 4/08

08„maja 2008. godine

Beograd

PRVOM OPŠTINSKOM SUDU U BEOGRADU

BEOGRAD

Izvod iz zapisnika. sa. VI sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije održane 22.04.2008. godine:

0 D L U K A

ODBIJA SE zahtev Prvog opštinskog suda u Beogradu za zauzimanje pravnog stava o spornom pravnom pitanju u predmetu tog suda P.389/07/

0 b r a z l o ž e nj e

Prvi opštinski sud u Beogradu je na osnovu člana 176. i 177. ZPI dostavio Vrhovnom sudu Srbije predmet tog suda P.389/08 sa zahtevom za rešavanje spornog pravnog pitanja.

Vrhovni sud Srbije je na sednici Građanskog odeljenja održanoj 22.04.2008. godine ocenio da nije ispunjen uslov iz člana 178. stav 2. u vezi člana 176. ZPI za zauzimanje pravnog stava. Postavljena sporna pitanja o pravu tužilaca (zaposlenih. u pravosuđu) na isplatu dospelih iznosa naknade troškova za ishranu u toku rada i za regres za godišnji odmor za. 2007. godine i načinu utvrđivanja (obračuna) visine ovih naknada, nemaju pravnu prirodu prethodnog pitanja, već su u domenu neposredne primene materijalnog prava radi rešavanja konkretnog spora.

Međutim, po pitanju uslova za ostvarivanje prava državnih službenika i nameštenika na naknadu troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora (proisteklog iz pitanja postavljsnih u zahtevu prvostepenog suda), Građansko odeljenje Vrhovnog suda Srbije je na istoj sednici usvojilo pravni zaključak, koji glasi:

Posle isteka roka iz člana 284. stav 2. Zakona o radu, uslov za ostvarivanje prava državnih službenika i nameštenika na naknadu troškova za ishranu u toku rada (topli obrok) i za regres za korišćenje godišnjeg odmora je postojanje kolektivnog ugovora kao opšteg akta kojim se uređuje pitanje prava, visine i načina isplate ovih naknada.

Obrazloženje za ovaj pravni zaključak će biti objavljeno u Biltenu Vrhovnog suda Srbije i naknadno dostavljeno sudovima.

Pr e d s e d n i k

 Građanskog odeljenja VSS

Predrag Trifunović

OD TADIĆA ZATRAŽENO HITNO ODREĐIVANJE MANDATARA

21. maj 2008. godine

Sindikat pravosuđa zatražio je danas od predsednika Srbije Borisa Tadića da što pre odredi mandatara za sastav nove vlade, kako bi mogla biti zakazana i sednica Skupštine, na kojoj bi poslanici počeli da rešavaju goruća pitanja u vezi s pravosuđem.

(Tanjug)                                                              opširnije

VAŽNO OBAVEŠTENJE !!!

19. maj 2008. godine

S obzirom da  o d m e t n u t i  Sindikat - "Sopos" namerno pravi zabunu na terenu zakazujući sportske susrete u Lepenskom Viru u isto vreme kada su i naši zakazani i poziva naše članstvo na učešće u Lepenski Vir još jednom podvlačimo da onaj ko ne može do članstva da dođe sindikalnim radom i zaslugama, pokušava podmetanjem kukavičjeg jajeta.

opširnije

NAŠ KOLEGA POBEDIO DRŽAVU

16. maj 2008. godine

P1.BR. 88/2008

U IME NARODA

                                OPŠTINSKI SUD U LOZNICI kao parnični, sudija Milovan Marković, rešavajući u pravnoj stvari tužioca Rosić Darka iz Loznice Donja Ploča bb čiji je punomoćnik Saša Arsenić advokat iz Loznice protiv tužene Republika Srbija - Ministarstvo pravde Beograd čiji je zakonski zastupnik Republičko javno pravobranilaštvo Beograd - Odeljenje u Valjevu, radi duga, na raspravi održanoj  12.05.2008. godine u prisustvu punomoćnika tužioca u odsustvu uredno pozvanog tuženog, doneo je sledeću:

P R E S U D U

1. OBAVEZUJE SE tuženi Republika Srbija - Ministarstvo pravde Beograd da tužiocu Rosić Darku iz Loznice na ime duga zbog neisplaćene naknade troškova za ishranu u toku rada za period od 1.1.2007. do 31.12.2007. godine isplati i to:

opširnije

MINISTAR NA SEDNICI REPUBLIČKOG ODBORA

U Beogradu, na Dan Evrope, 9. maja 2008. godine

 

Sindikat pravosuđa Srbije je danas, 9. maja 2008. godine, održao redovnu sednicu, kojoj je, pored članova Republičkog odbora, prisustvovao i Dušan Petrović, ministar pravde Republike Srbije, sa svojim pomoćnicima.

Glavna tema ove sednice bila je materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu, s tim što je Dušan Petrović, ministar pravde, informisao prisutne o prednostima potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

opširnije

OSUDA NEDOLIČNOG PONAŠANJA

3. maj 2008. godine

Sindikat pravosuđa Srbije najoštrije osuđuje ponašanje grupe politički ostrašćenih članova SSSS, koji su na Prvomajskom protestu iskazali najgori oblik primitivizma prema ministru za rad i predsedniku Srbije - čoveku čijim su istinskim zalaganjem samo dva dana ranije zaposleni, posle tri godine odugovlačenja Unije poslodavaca, dobili Opšti kolektivni ugovor. Sindikat pravosuđa Srbije, kao član Saveza samostalnih sindikata Srzibije a time i domaćin skupa, preuzima svoj deo odgovornosti.

POHVALA RESORNOM MINISTARSTVU

24. april 2008. godine

Iako nam kao Sindikatu sleduje više kritički, nego pohvalni rad, moramo da nakon završene borbe za isplatu uskršnje nagrade po 5.000 dinara za naše zaposlene – pohvalimo ažurnost Ministarstva pravde i lepo iznenađenje da isplata bude realizovana danas 24.4. 2008. ,dakle, pre praznika, a ne između dva praznka kako je planirano.

 

Svim članovima Sindikata želimo

srećne praznike.

 

ZAKLJUČAK VLADE

22. april 2008. godine

Na adresu Sindikata pravosuđa Srbije danas je iz Vlade Srbije stigao Zaključak, upućen svim ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade zaveden kao 05 Broj: 121-1615/2008-2 u kojem je navedeno da je na sednici, održanoj 17. aprila, usvojena Informacija o načinu i razlozima jednokratne isplate državnim službenicima i nameštenicima, zaposlenima u centrima za socijalni rad i ustanovama za smeštaj korisnika, u ustanovama fizičke kulture, u oblasti obrazovanja, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Bezbedonosno-informativnoj agenciji iz budžeta Republike Srbije, kao i za zaposlene u zdravstvenoj delatnosti.

opširnije

SAOPŠTENJE

16. april 2008. godine

SINDIKAT PROZIVA

 

Sindikat pravosuđa Srbije zahvaljuje na pomoći otvorenim elektronskim medijima („B-92, FOKS, AVALA) na iskazanom razumevanju i obezbeđenom prostoru da izborimo bitku za isplatu jednokratne pomoći za zaposlene u pravosuđu i obaveštavamo javnost o sledećem

opširnije

OŠTRA OSUDA BOMBAŠKOG NAPADA

15. april 2008. godine

Sindikat pravosuđa Srbije oštro osuđuje  jutrošnji napad na predsednika Opštinskog suda u Leskovcu Nebojšu Stojčića i od ministarstava unutrašnjih poslova i pravde očekuje ulaganje dodanog napora na otkrivanjnu počinilaca i sprečavanju novih napada.

USIJANJE

11. april 2008. godine

Predsednica Sindikata pravosuđa Srbije Slavica Živanović održala je danas zajedničku konferenciju za novinare s predsednikom Sindikata uprave Njegošem Potežicom na kojoj je, između ostalog, rekla da  članovi  Sindikata i ostali zaposleni u pravosuđu moraju znati da najavljenih 5.000 dinara ne dolazi po automatizmu, već da je to rezultat konstantnog zalaganja Sindikata pravosuđa. Predsednica Živanović je još rekla da su učesnici "telefonske sednice" Vlade imali "smetnje" na vezama, jer su se "žice usijale" od njenih pritisaka. Postignuti rezultat nije sistemsko rešenje, na kojem se i dalje radi, ali će obezbediti bezbrižniju uskršnju trpezu.

FoNet

ŠTO PRE DO KOLEKTIVNIH UGOVORA

10. april 2008. godine

Predsednik sindikata pravosuđa Srbije Slavica Živanović rekla je na današnjoj konfrenciji za novinare da nema razloga za preterano zadovoljstvo, da jednokratna pomoć nije ono što su radnici tražili, kao i  da je to Vlada smišljeno uradila u predizbornoj kampanji.

                Ona je navela da su izostala dugoročna, sistemska rešenja, koja se tiču promene Zakona o državnim službenicima i nameštenicima i izmena Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, kao i zaključenje Kolektivnih ugovora, što bi se trebalo što pre rešiti.

opširnije

BORIS TADIĆ U SSSS

2. april 2008. godine

Predsednika Srbije Borisa Tadića i saradnike poslednjeg martovskog dana primio je Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata. Tokom kraćeg susreta iza zatvorenih vrata razmenjene su informacije, neophodne za nesmetano održavanje proširene sednice Predsedništva Veća SSSS. Na insistiranje Protokola predsednika Tadića i sednica Predsedništva je bila zatvorena za javnost, pa su Boris Tadić i Ljubisav Orbović u pauzi dali izjavu za novinare.

Predsednica Sindikata pravosuđa Slavica Živanović je tokom sednice opomenula predsednika Srbije i ministre da su "uništili i zatravili državu" i otvorili vrata korupciji, a da su loše plaćeni zaposleni u pravosuđu savršeno tlo za to. Ona je Borisa Tadića upitala u kojem pravcu ide Srbija i dodala da ni posle godinu dana od popisivanja Srbija jedina u regionu nije ratifikovala socijalno ekonomsku povelju. Živanovićka je direktno obraćajući se predsedniku zatražila hitno potpisivanje kolektivnog ugovora i izmenu Zakona o platama državnih službenika i nameštenika u delu koji se odnosi na koeficijente i smanjenje postojeg raspona plata. Predstavnici vlasti su odmah odgovorili da je Predlog zakona dat zakonodavstvu i da je samo ostalo da ga usvoji Tehnička ili nova Vlada.

opširnije

PISMA MINISTRU RASIMU LJAJIĆU

17. mart 2008. godine

Ministru za rad Rasimi Ljajiću upućena su dva pisma, koja je potpisala predsednica našeg sindikata Slavica Živanović. U prvom, između ostalog, piše, da je razlog obraćanja uvrštavanje zaposlenih u zatvorima u Izmene i dopune zakona penzijskom i invalidskom osiguranju obavezno u skladu sa svojim nadležnostima uvrstite i kategoriju zaposlenih u zatvorima kao što ste to već učinili sa zaposlenima u MUP-U I BIA kako bi se izjednačili prilikom ostvarivanja prava na penziju pod povoljnijim uslovima.

Drugim pismom Sindikat zahteva da se nedvosmisleno kaže u ime Vlade Republike Srbije da  svi zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije sa područja Kosovske Mitrovice imaju pravo i moraju da rade u zgradi suda koja je vlasništvo Republike Srbije.

IZMENA ZAKONA                                         KOSOVO

VANREDNA KONFERENCIJA ZA NOVINARE

17. mart 2008. godine

Konferencija za novinare Sindikata pravosuđa Srbije okupio je predstavnike petnaest elektronskih i štampanih medija. Predsednica Slavica Živanović je novinare upoznala sa trenutnim zbivanjima u Kosovskoj Mitrovici, a potom i iznela stav Sindikata da Ministarstvo pravde, Ministarstvo za KiM, kao i šef diplomatije koji se nije oglašavao ovim povodom, moraju pomoći zaposlenima u kosovskom pravosuđu.

Ona je objasnila da jedinu pravu pomoć kolegama u kosovskoj Mitrovici pruža Srpsko nacionalno veće s Nebojšom Jovićem na čelu, koji je neprekidno na mestu zbivanja. Živanovićke je podsetila da je sramota Vlade Srbije što ne poseduje precizne spiskove i broj zaposlenih u pravosuđu Kosova i dodala da ih ima 260 sa još 20 vraćenih na posao iz pravosuđa UNMIK.

Na kraju konferencije stiglo je i SAOPŠTENJE Ministarstva pravde, koje u celini prenosimo.

VANREDNA KONFERENCIJA ZA NOVINARE

17. mart 2008. godine

Povodom jutrošnje intervencije specijalnih jedinica UNMIK u Kosovskoj Mitrovici u kojoj su na najgrublji način način iz zgrade Opštinskog i Okružnog suda izbačeni zaposleni u pravosuđu, a žene, tom prilikom na vulgaran način pretresane, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije Slavica Živanović održaće danas u 13.30 sati (sala na petom spratu  zdanja Saveza samostalnih sindikata Srbije, Dečanska 14) konferenciju za novinare.

Tokom akcije snaga UNMIK uhapšeno je više naših kolega, dok je desetak Srba povređenoeksplozivnim sredstvima.

PODRŠKA KOLEGAMA NA KOSOVU

14. mart 2008. godine

Delegacija Sindikata pravosuđa Srbije, predvođena predsednicom Slavicom Živanović, obišla je 12. i 13. marta kolege u Kosovskoj Mitrovici kako bi im prižila podršku u borbi za radna mesta i opstanak. Uslovi u kojima su naše kolege radile su izuzetno teški, a slike govore više od reči.

VAŽNO UPOZORENJE

12. mart 2008. godine

 

AKO BAR 1% PODNETIH TUŽBI BUDE SUDSKIM ODLUKAMA POZITIVNO REŠEN U KORIST TUŽILACA, PODNEĆEMO PREDLOG DA SE SVAKI PRAVOBRANILAC -  LOŠ TUMAČ ZAKONA RAZREŠI.

JER TO DRŽAVU DODATNO KOŠTA IMAJUĆI U VIDU ČINJENICU DA SU SUDIJE I TUŽIOCI NAPLATILI SVOJA POTRAŽIVANJA, IAKO SU IMALI NEGATIVNO MIŠLJENJE PRAVOBRANIOCA, PA SADA IMAMO ZBOG TAKVOG STAVA PRAVOBRANILAŠTVA DODATNO OPTEREĆENJE BUDŽETA, ŠTO TRPIMO I MI ZAPOSLENI, A I GRAĐANI.

GOSPODO, PRAVOBRANIOCI I ZAMENICI, NA VAŽNIM STE FUNKCIJAMA, A VAŠE OSIONO PONAŠANJE U ODNOSU NA ZAKON JE  N E D O P U S T I V O. 

NI ZA JEDNU FUNKCIJU ZAKON NIJE ZAKLON

vidi

DOPIS MINISTRU

 5. mart 2008. godine

Predsednica našeg sindikata uputila je resornom ministru Dušanu Petroviću dopis u kojem konstatuje da se Protokol, kojim je štrajk okončan, sprovodi u skladu sa dogovorom.

"S obzirom na to da smo zajednički projektovali veći broj zaposlenih koji bi dobrovoljno napustili pravosuđe i zajednički računali iznos stimulacije za one koji ostanu na bazi tako oslobođenih sredstava, te i da je mali odziv u prihvatanju povoljnog Socijalnog programa iznenadio i Vas i nas, dodatno je opterećujuća činjenica da pojedine starešine na upražnjena radna mesta zapošljavaju nova lica i tako troše oslobođena sredstva. Priznaćete to je nedopustivo i protivi se Vašim garancijama da ćete Vi lično biti na braniku takvim pojavama. Odlučno ste tvrdili da će broj zaposlenih ostati smanje, piše između ostalog u ovom dopisu.

opširnije

PODRŽIMO ODLUČNU BORBU NAŠEG NARODA

Sindikat pravosuđa Srbije

 

poziva sve svoje članove da 21.2.2008. izlaskom na javni protest daju vlastiti doprinos i podršku odlučnoj i odsudnoj borbi srpskog naroda, koji sopstvenim životima brani Kosovo od

nečuvenog i sramnog otimanja i postavljamo hiljadu puta ponovljeno pitanje (bez odgovora, naravno)

„dokle ćemo da osuđujemo samo male lopove, a velike da nagrađujemo ćutanjem i nemešanjem“ ?

Sada nijedan Srbin, ni Srpkinja nema pravo na ćutanje!!!

Izađimo i osudimo, spremni na sve vidove borbe za srpsko časno i ponosno  K o s o v o

predsednica

Slavica Živanović

PUNA PODRŠKA KOLEGAMA NA KOSOVU

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA SRBIJE, PRUŽA PUNU PODRŠKU SVOJIM KOLEGINICAMA I KOLEGAMA, KAO I SVIM OČAJNIM STANOVNICIMA KOSOVA U SRČANOJ, ŽIVOTNOJ I ODSUDNOJ BORBI DA OČUVAJU NEOTUĐIVO NAŠE, A SRAMNO OTETO KOSOVO.

 

ČVRSTO OBEĆAVAMO DA ĆEMO PRUŽITI SVE VIDOVE POMOĆI DO KONAČNOG POVRATKA SIGURNOG I SPOKOJNOG ŽIVOTA VAŠEG.

 

NEMA ODUSTAJANJA!

 

ISTOVREMENO SRAMOTNO PRIZNANJE NEZAVISNOSTI JE KRAH SRAMNOG SVETSKOG PRAVNOG PORETKA!!!

PREDSEDNICA ROS

Slavica Živanović

DOGOVOR OBOSTRANI INTERES

13. februar 2008. godine 

Vlada Republike Srbije

Ministarstvo pravde Srbije

Republičko javno pravobranilaštvo Srbije

Poštovani,

s obzirom na to da je namera državnih službenika i nameštenika zaposlenih u pravosuđu da tuže Republiku Srbiju zbog neisplaćenih naknada za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora za 2007. godinu, predlažemo vam da se u roku od 15 dana izjasnite o tome da li ste za postizanje dogovora u obostranom interesu kako ne bismo svoja prava morali da ostvarujemo sudskim putem.

opširnije

BEZ HIRUŠKOG REZA

8. februar 2008. godine 

Prema prikupljenim informacijama za dobrovoljni odlazak iz pravosuđa, a po utvrđenim kriterijumima iz Akcionog plana, do 31. decembra 2007. godine prijavilo se 1.053 lica, dok se u produženom roku od 31. januara 2008. godine prijavilo još 91 lice. Ukupno se prijavilo 1.144 lica. Oslobođena sredstva će se koristiti za isplatu stimulacija zaposlenih.

opširnije

PUT KOJIM SE IDE

30. januar 2008. godine 

SAOPŠTENJE

Sindikat pravosuđa Srbije kao manji, ali snažan sindikat u ime centrale u okviru koje deluje – Savez samostalnih sindikata Srbije – oštro negoduje zbog oklevanja centrale da preuzme ulogu koja mu kao najvećoj sindikalnoj centrali na Balkanu pripada i da u ime članstva zauzme stvarno reformski – proevropski kurs vodeći radništvo Srbije u savez zemalja Evropske unije gde je:

opširnije

SAOPŠTENJE

25. januar 2008. godine 

H I T N O

 

STOP POLITIČKOM NASILJU !!!

Sindikat pravosuđa Srbije najoštrije se protivi "namenskoj" i proračunatoj zloupotrebi pravosuđa u predizbornoj kampanji predsedničkih kandidata i moli sve koji se zaklinju u vladavinu prava i nezavisnost pravosuđa da ostave pravosuđe na miru da radi svoj posao.

Ustavnim načelima postoji podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, tako da prethodno izneverena, kao i buduća obećanja, pravosuđe nema vremena da istražuje, pa apelujemo na sve političare da se bave delokrugom svojih ovlašćenja i prestanu da kompromituju pravosuđe.

Predsednica

Slavica Živanović

ISPUNJENO OBEĆANJE

16. januar 2008. godine

Sa zadovoljstvom konstatujemo da je borba sindikata za božićnu čestitku uspešno okončana i da je uz pomoć g-dina Milana Parivodića zaposlenima u pravosuđu isplaćeno po 4.000 dinara, kao što je i obećano.

ZA BOLJE NEMA VOLJE

15. januar 2008. godine

MINISTRU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

DIREKTORU UPRAVE ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA

  

Predmet: Zahtev za potpisivanje Protokola za zaposlene u ustanovama

za izvršenje zavodskih sankcija

 

Poštovani,

Istekli su svi rokovi, koje ste sami predložili za regulisanje radnog i materijalnog statusa zaposlenih u ustanovama. Kao što je poznato, odbili ste da Protokol za zaposlene u pravosudnim organima Republike Srbije, i ova grupa zaposlenih bude obuhvaćena, insistirajući da oni budu predmet posebnog Protokola. Rekli i neučinili ništa u tom smeru. Vrlo lako ste nastavili praksu vaših prethodnika da se samo deklarativno zalažete za sistemsko rešenje problema, dok stvarne volje da bude bolje  -  nema.

opširnije


Novosti || O Nama || Program || Pristupnica || RO