DOKUMENTI

  SARADNJA

GALERIJA
SUSRETI

    ARHIVA

 

 Sadržaj

V

Osuda za nedodirlj.

EUROFERDOP

 

 Informišite se o najnovijim aktivnostima EUROFEDOP

 

Susreti Pravosuđa

Čanj
2006.


Poštovane kolege, vi ste neposredni organizatori ekipe vašeg okruga - Grada, za učešće članstva ovog Sindikata na  susretima pravosuđa koji se održavaju u Čanju 

OBRASCI (ZIP)

PRIJAVA (ZIP)

 .opširnije

 

Susreti ARHIVA

Poseta broj:

 

 WebMaster


ATRIUM GROUP

PRESS RELEASE

U Beogradu, 8. januar 2007.

Poštovani,

imajući u vidu činjenicu da je stupio na snagu Zakon o platama državnih službenika, dužnost nam je da obavestimo javnost da su zarade u pravosuđu zamrznute. Ovaj Sindikat uputio je na vreme zahtev Vladi Srbije da osnovica za obračun zarada zaposlenih u pravosuđu ne bi smela da bude niža od prosečne u Republici. Ipak, Vlada Srbije ignorisala je zahtev i odredila osnovicu u iznosu od 13.800 dinara. Pored ovoga, Sindikat je zahtevao da se isplati i nagrada zaposlenima u pravosuđu za uvećan obim posla u iznosu od 4.000 dinara, ali iako su obećali, nisu je isplatili.

Izgovor za ovakvo ponašanje jeste, po rečima nadležnih iz Ministarstva pravde, da su novac «pojeli veštaci i advokati».

Naglašavamo da smo prostim poređenjem dve vlade, utvrdili da je prethodna vlada imala više sluha za pravosuđe. Ova vlada uvela je strahovladu u pravosuđe, nagoveštajima o ukidanju nekih sudova, opštim reizborom nosilaca pravosudnih funkcija, kao i načinom izbora u novousvojenom Ustavu RS.  Stanje u pravosuđu promenilo se utoliko što je gore. Usvojeno je više strategija za koje ne postoji finansijska podrška. Otvoreno možemo da kažemo da pravosuđe nije imalo goreg ministra od Zorana Stojkovića, koji se pohvalio uspešnim radom Ministarstva pravde pored lošeg pravosuđa. Kako je moguće da je on uspešno obavio svoju privremenu funkciju pored nas tako neefikasnih.

Dodajemo i to da Baza pravnih propisa na koju je spiskano preko milion evra donacija nije u funkciji a pravosuđu se ne prebacuje novac za kupovinu neophodnih zakona i propisa potrebnih za rad.

Jedini način da pokažemo otpor i neslaganje sa vladavinom moćnika jeste da pozovemo svoje članstvo i simpatizere da ne glasaju za tzv. «lAgaliste»

Predsednica

Slavica Živanović

KOSOVSKI DODATAK

Ministarstvo pravde Srbije

Zoranu Sojkoviću, ministru pravde

Ministre,

s obzirom na to da smo Vašem zameniku Branislavu Bjelici i pomoćnlku Srbislavu Cvejiću 20. decernbra 2006. godine predali Protokol na potpisivanje, a u vezi sa "kosovskim dodatkom" za zaposlene u srpskom pravusuđu na Kosovu i Metohiji, očekujemo da isti potpišete do petka 29. decembra 2006. godine.
Nadamo se da ćete shvatiti značaj potpisivanja navedenog protokola, imajući u vidu činjenicu da su radnici pravosuđa na Kosovu i Metohiji jedina i tanka nit davnosti Srbije na toj teritoriji. Oni su i jedini koji ne primaju "kosovski dodatak". Ovo je jedinstvena prilika da Vi, kao i Vlada Srbije. delom - a ne rečima deklarativno, pokažete da zaista iskreno brinete o Srbima na Kosovu. Moramo da Vas obavestimo da nekoliko pravosudnih organa dele jednu kancelariju, njih desetak sede naizmenično na tri stollce i niko ih nikada iz Ministarstva pravde ili sudske vlasti nije posetio. Budite Ijubazni i prekinite dosadašnju praksu.
Bilo kako bilo, ovaj Sindikat je odlaskom na teren ustanovio da je istina da se zaposleni pravosudni činovnici nalaze u nezavidnom položaju koji Vi dodatno ne bi trebalo da otežavate. S tim u vezi, očekujemo da ćete potpisati i ispoštovati navedeni Protokol, posebno imajući u vidu činjenicu da zaposleni Srbi u prosveti, zdravstvu, policiji i drugirn organima svi primaju "kosovski dodatak".

Predsednica

Slavica Živanović

OBEĆANJA

Na sastanku sa predstavnicima Ministarstva pravde Srbije, održanom u sredu, 20. decembra 2006. godine, predstavnici Sindikata pravosuđa Srbije postigili su dogovor, odnosno dobili obećanje, da će zaposleni u pravosuđu, poput zaposlenih u zdravstvu, prosveti i policiji biti nagrađeni sa po 4.000 dinara pred novogodišnje praznike.

Predstavnici Ministarstva su obrazložili da nema para za zahtev Sindikata, da osnovica za obračun zarada zaposlenih u pravosuđu (koja će biti primenjivana po Zakonu o platama državnih službenika i stupa na snagu 1. januara 2007. godine), ne sme biti niža od prosečne zarade u Republici, «jer su novac namenjen za rad i zarade pravosuđa pojeli advokati i veštaci».

Ipak, po našoj oceni, advokati i veštaci nisu pojeli novac, jer im naknade nisu ni isplaćivane više od dve godine, tako da je dug pravosuđa narastao na oko 950 miliona dinara. S tim u vezi, sada je besmisleno govoriti o materijalnom položaju zaposlenih kada pravosuđu preti blokada u radu. Upozoravamo javnost da neizmirena dugovanja mogu biti uzrok zastoja u rešavanju više stotina hiljada sudskih predmeta, kao i da izvšna vlast otvoreno i direktno opstruira pravosuđe. I dalje ostaje nejasno i misteriozno, kolike sume novca se ulivaju u Budžet Srbije na ime sudskih taksi, paušala i novčanih kazni, kao i na šta se troše, ako nema sredstava za prosto funkcionisanje pravosuđa???

Predsednica

Slavica Živanović

VREMENA NOVA - RECEPTI STARI

OSUDA

ZA NEDODIRLJIVE

 

Sindikat pravosuđa Srbije oštro osuđuje pretnje Milovana Božovića, okružnog javnog tužioca i Vladimira Manojlovića, zamenika republičkog javnog tužioca upućene novinarki TV B92 Brankici Stanković.

Naime, činjenica je da su pritisci na tužilaštvo uvek bili izraženiji nego pritisci na sud, kao i to da ako neko hoće da izbegne krivično gonjenje, najbolje je da isto zaustavi pre nego što dođe do suda. Činjenica je i to da tužilaštvo uvek goni sve koji su to zaslužili. Međutim, ostaje sumnja da su se "krupne zverke" možda izvlačile baš zbog toga što postoje tužioci kao što su Milovan Božović i Vladimir Manojlović, koji su privilegovani i očigledno nedodirljivi, jer svoju moć koriste tako što svojim podređenima daju usmena uputstva, a kada ovi progovore, upućuju pismene demantije i pretnje.

Zaključak je da tužilaštva, ipak, imaju hrabre tužioce spremne da se obračunaju sa političkim i finansijskim moćnicima, ali nisu spremni da se moralno pročiste iznutra, pa tako i obračunaju sa bahatim višim tužiocima, koji ih zaustavljaju usmenim naredbama ili sa kolegama tužiocima, koji, opet, bespogovorno ispunjavaju želje viših tužilaca. Zbog toga treba podržati novinare kao što je Brankica Stanković i tužioce kao što je Gordana Čolić da progovore o selektivnoj pravdi i pritiscima. Naša preporuka je da delove poslednje emisije "Insajder" treba emitovati najmanje dva puta dnevno kako bi građani shvatili kolika im opasnost preti od pojedinih podaničkih, poslušnih i, istovremeno, nedodirljivih tužilaca.

Predsednica

Slavica Živanović

OŠTRA OSUDA POLITIKANSTVA

 

SAOPŠTENJE

 

Oštro osuđujemo i smatramo nedopustivim svaki napad na nosioce pravosudnih funkcija, koje nema veze sa strukom, već samo sa dnevno-političkim ciljevima. Da podsetimo:

 

1. i dalje nerešen slučaj tužilaca Gordane Čolić i Miroljuba Vitorovića,

2. penzionisanje Republičkog tužioca i Okružnog tužioca Beograd, na osnovu Zakona – nije izvršeno,

3. najnovije razrešenje o smeni predsednika Opštinskog suda u Novom Pazaru  Miloša Mladenovića (word.doc), sa proizvoljno navedenom «krivicom», bez precizno iznetog stvarno -činjeničnog stanja.

 

Etiketiranje ljudi i njihovo obeščašćivanje bez zakonskog  osnova je najgrublje kršenje ljudskih prava, koje je posebno teško kad je upereno ka onima koji rade najodgovorniji i najopasniji posao «delilaca pravde».

Podsećamo sve one koji su zaboravili, da svaki student prava, iz predmeta «Rimsko pravo» nauči da je osnov svakog pravnog sistema:

 

DURA LEX – SED LEX

(strog zakon, ali zakon .... isti za sve jednako!)

 

Gospodo, političke udvorice pustite nas da zavisimo od Zakona samo, a ne od vas.

predsednica Sindikata

Slavica Živanović

PRILIKA ZA POPRAVNI

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Vojislavu Koštunici, predsedniku Vlade Srbije

 

B e o g r a d

Gospodine predsedniče,

 

uzimajući u obzir činjenicu da Zakon o platama državnih službenika i nameštenika stupa na snagu 1. januara 2007. godine koji bi, navodno, trebalo da ispravi neravnopravnost državnih službenika i nameštenika koji rade iste ili slične poslove, zahtevamo od vas da odredite osnovicu na osnovu koje će se obračunavati zarada. Naime, za sprovođenje ovog zakona u budžetu Republike Srbije za 2007. godinu predviđeno je da se sadašnji fond sredstava za plate uveća za 41%.

S obzirom na to da ste usvojili Predlog Budžeta Republike Srbije za 2007. godinu, kao i to da pretpostavljamo da ste to učinili sa uvećanim iznosom sredstava u fondu za plate, bilo bi poželjno da donesete odluku da osnovica za obračun zarada svih zaposlenih u pravosuđu ne sme biti niža od prosečne zarade u Republici Srbiji, bilo u privredi ili van nje.

Naime, niske zarade svih zaposlenih u pravosuđu, nepostojanje adekvatnih smeštajnih i drugih uslova rada, dug pravosuđa preko 900 miliona dinara, finansijsko ograničavanje za normalno funkcionisanje, kao i  nemogućnost pravosuđa da utiče u projekciji budžeta, doveli su do toga da je voljom političara, i to očiglednim konsenzusom, ono dovedeno u stanje raspadanja. Opravdano postavljamo pitanje da li ovakvo pravosuđe može biti temelj pravne države, garancija za ulaganje stranih investicija, kao i ulaznica u evropsku porodicu??? Po našem mišljenju NE, to će izgledati kao izdavanje čeka bez pokrića sa prevarnom namerom da se prikupi politički poen više ili neka donacija.

Drugim rečima, mišljenja smo da je nedopustivo da zaposleni u pravosuđu uvek imaju zarade ispod proseka u Republici Srbiji, pre svega zbog toga što rade odgovorne, složene i poverljive poslove, kao i zbog toga što uvećan broj predmeta radi isti broj izvršilaca. I na kraju, posebno zbog toga što svakodnevno slušamo kritike na rad pravosuđa, često neopravdane. Tražimo da uvedete nagradu za šikaniranje, jer mi smo je zaslužili! O navodnim greškama i neradu pravosuđa govorite javno a o nemaru Vlade Srbije prema pravosuđu ćutite glasno. Sramno je da se pravosuđa, kao jakog i nezavisnog, kampanjski sete svi političari pred izbore. Pravosuđe želi i hoće da bude bolje, ali je ponašanjem izvršne i zakonodavne vlasti ograničeno u tome. Ipak, pravi izazov za pravosuđe, pored toliko kritika, predstavlja borba da dokaže da je, pre svega, grana vlasti i razbije predrasude da radi za vlast.

I konačno, s obzirom na to da su izbori na pomolu i da nemamo nagoveštaja ko će biti premijer, mišljenja smo da bi Vi trebalo da odredite da osnovica za obračun zarada zaposlenih u pravosuđu bude u visini prosečne zarade u Republici, pa tako i osigurate zaposlene u pravosuđu od nebrige Vaših naslednika. Mislimo da je krajnje vreme da nešto učinite za pravosuđe, s obzirom na to da ste nas ignorisali u prethodne tri godine.

Očekujemo Vaš odgovor u što kraćem roku i srdačno Vas pozdravljamo. 

Predsednica

Slavica Živanović

SANDŽAK USKORO JOŠ BLIŽI SINDIKATU

Na poziv zaposlenih, članovi Predsedništva Sindikata pravosuđa Srbije posetili su Novi Pazar 29. novembra 2006. godine. Ovom sastanku prisustvovali su zaposleni u pravosudnim organima sa teritorije Novog Pazara, Tutina i Sjenice.

Naime, članovi Predsedništva imali su zadatak da otklone nedoumice koje su im izložili zaposleni u vezi sa delovanjem i rezultatima rada Sindikata pravosuđa Srbije. Zajedno je zaključeno da su zaposleni nedovoljno informisani, pre svega zbog pasivnosti člana Republičkog odbora sa njihove teritorije. Sastanak je bio informativne prirode, sa osvrtom na rad predsednice Slavice Živanović, poslednje povećanje zarada i stupanje na snagu Zakona o platama državnih službenika. Sastanak je protekao u radnoj atmosferi, s tim što je zaključeno da problemi uglavnom nastaju zbog nedovoljne informisanosti članstva. S tim u vezi, zaposleni su obavešteni da se svakodnevno mogu informisati o radu Sindikata pravosuđa Srbije i putem Internet stranice. Dogovoreno je i da u najkraćem roku na okružnom odboru izaberu svog predstavnika preko koga će biti pravovremeno i direktno obavešteni i dati svoj doprinos radu Sindikata pravosuđa Srbije.

U svakom slučaju, Predsedništvo Sindikata pravosuđa Srbije izražava veliko zadovoljstvo zbog poziva kolega iz Novog Pazara i ove posete.

Predsednica

Slavica Živanović

DEDA MRAZ ZA SVE

Ministarstvo pravde Republike Srbije

Ministru pravde ZORANU STOJKOVIĆU

 

B e o g r a d

Nemanjina 22-26

Gospodine ministre,

imajući u vidu činjenicu da se bliži Nova godina i božićni praznici, a na osnovu čl. 119. stav 4. Zakona o radu, s pravom očekujemo da decu zaposlenih u pravosuđu obradujete novogodišnjim paketićima, kao i zaposlene jednokratnim novčanim iznosom. Napominjemo da zaposleni u prosveti očekuju novčanu nagradu u iznosu od 4.000 dinara, pa bi bilo poželjno da takvu nagradu dobiju i zaposleni u pravosuđu. Mišljenja smo da ovo neće biti udar na srpski Budžet, s obzirom na to da zaposlenih u prosveti ima preko sto hiljada a u pravosudju samo 16.500.

Ako je potrebno obrazloženje za nagradu – fakat je da je to neosporno povećan obim posla za isti broj izvršilaca, što nije slučaj sa ostalim delatnostima!

S poštovanjem.

Predsednica Sindikata

Slavica Živanović

IZBORI - MISLITE NA TO !

Ministarstvo pravde Republike Srbije

ZORANU STOJKOVIĆU, ministru pravde

 

B e o g r a d

Nemanjina 22-26

Gospodine ministre,

uzimajući u obzir činjenicu da Vi izbegavate susret sa predstavnicima Sindikata pravosuđa Srbije, pravdajući se državničkim obavezama, obaveštavamo Vas da će to za posledicu imati reakciju međunarodne zajednice i Eurofedopa. Njihovi predstavnici lično su se uverili da socijalni dijalog u Ministarstvu pravde ne postoji.

Podsećamo Vas da Kolektivni ugovor stoji sedam meseci i čeka potpisivanje, kao i da je usvojen Rebalans Budžeta, a obećana povišica od 10% nakon usvajanja istog nije usledila.

Značajno je da Vas upozorimo da su izbori na pomolu i da broj članova Sindikata puta broj članova porodice može biti poguban i presudan za stranku koju predstavljate. S tim u vezi, bilo bi poželjno da odvojite od svog još "malo dragocenog ministarskog vremena" i zakažete sastanak sa predstavnicima Sindikata kako bismo Vam pružili još jednu priliku da sa reči pređete na dela.

U očekivanju termina, srdačno Vas pozdravljamo.

Predsednica

Slavica Živanović

BERT VAN KALEMBERG U BEOGRADU

Evropska federacija državnih službenika EUROFEDOP, koja je članica svetske organizacije INFEDOP, zalaže se za jačanje svih državnih institucija i njihovih službenika u okviru procesa integracije evropskih država u EU. Ovu organizaciju je priznala EU i Savet Evrope.

Gospodin Bert Van Kalemberg, generalni sekretar EUROFEDOP, pokušaće prilikom posete Beogradu da objasni političkim zvaničnicima Srbije da naši sindikati nisu prepušteni sebi samima i sopstevenim aktivnostima, već da mogu da računaju na podršku jedne evropske organizacije, kao što je EUROFEDOP.

Eto jedinstvene prilike, gospodo političari, da pokažete da vam je iskreno stalo do socijalnog dijaloga. Ako jeste, pokazaćete se dostojnim uloge koja je pred vama. A ako nije, priznaćete da je sve smo farsa (nevešta gluma), da stvarnog socijalnog dijaloga na partnerskim principima nema i neće ga biti. Samo, sada, kada su pregovori sa EU, na najnižem nivou, ako i ovu priliku pred evropskim zvaničnicima iz SVETA RADA propustite, možda sledeću nećete imati i ostaćete zapamćeni po

UBISTVU S PREDUMIŠLJAJEM SINDIKATA

I RADNIČKOG POKRETA U SRBIJI  

predsednica

Slavica Živanović

SEDNICA REPUBLIČKOG ODBORA U JAGODINI

Beograd,

9. oktobar 2006. godine

 ČLANOVIMA REPUBLIČKOG ODBORA

SINDIKATA PRAVOSUĐA SRBIJE

  

Poštovane kolege,

 na osnovu člana 33. stav 3. Statuta Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije i čl. 3. i 4. Poslovnika o radu Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, zakazujem 19. sednicu ROS-a za  17. oktobar 2006. godine u 12 časova, koja će se održati u Jagodini, ul. Knjeginje Milice - u zgradi Okružnog suda, sa početkom u 12,00 časova.

 

Za sednicu predlažem sledeći

 Dnevni red

 

1.       Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice ROS-a,

2.       Verifikacija novih članova RO i predlozi za izbor Predsedništva,

3.       Informacija i stav oko najavljenog gašenja sudova na teritoriji Republike Srbije,

4.       Osvrt na primenu Zakonu o državnim službenicima i nameštenicima, kao i na Predlog ustava,

5.       Informacija o sportskim susretima u Čanju i Tivtu, Povelja iz Tivta,

6.       Nepoštovanje odluke donete na sednici održanoj u Užicu o prikupljanju potpisa za peticiju,

7.       Razno.

 Molimo vas da sednici obavezno prisustvujete i učestvujete u njenom radu.

U slučaju spečenosti javite se na broj: 011/ 3346 – 082 ili 011/ 3335 – 120.

Predsednica

Slavica Živanović

MINISTAR ODUGOVLAČI POTPISIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA

U Beogradu

2. oktobar 2006. godine

 

Ministarstvo pravde Republike Srbije

Ministru Zoranu Stojkoviću

 

B e o g r a d

 Poštovani,

 podsećamo Vas da nijedan dogovor sa Sindikatom pravosuđa Srbije niste ispoštovali i da bi bilo krajnje vreme da to učinite.

Naime, 10. aprila 2006. godine, na sastanku održanom u Ministarstvu finansija, kojem su prisustvovali i Vaši predstavnici, dogovoreno je da će se po povraćaju dugovanih sredstava od strane finansija ka pravdi, stvoriti uslovi za povećanje zarada zaposlenima u pravosuđu u visini od 10%. Kako je, po našem saznanju, nakon usvojenog Rebalansa budžeta dug izmiren, očekujemo poštovanje dogovora i povećanje zarada za 10%, posebno imajući u vidu činjenicu da je obim posla u pravosuđu, a u odnosu na prošlu godinu, u prvih šest meseci uvećan za preko 200.000 predmeta.

Istovremeno, podsećamo Vas da smo Kolektivni ugovor za državne organe na potpisivanje prvi put predali predstavnicima Ministarstvu pravde Srbije 10. aprila 2006. godine, a drugi put isti dostavili po kuriru Ministarstva pravde, i da niste ispoštovali zakonski rok i isti potpisali.

Imajući u vidu prethodno, očekujemo Vaš poziv za kolektivno pregovaranje, kao i ispunjenje dogovorenog.

 Predsednica

Slavica Živanović

FORMALNOST JE FORMALNOST

Ministarstvo pravde Republike Srbije

Za ministra pravde ZORANA STOJKOVIĆA

 

B e o g r a d

Nemanjina 22-26

Gospodine ministre,

obaveštavamo Vas da, pored Vaše smene, tražimo i udaljenje republičkog javnog tužioca i predsednice Vrhovnog suda Srbije, pa zbog toga idemo redom poštujući formalnosti, iako svesni da te formalnosti ne menjaju suštinu i sveukupno loše činjenično stanje, osim što dodatno komplikuju situaciju.

S obzirom na to da imamo saznanje da je republički javni tužilac Slobodan Janković ispunio uslove za penziju, zahtevamo od Vas da nam učinite uslugu i da se pridržavate zakona, tako što ćete u što kraćem roku postupiti u skladu sa čl. 71. Zakona o javnom tužilaštvu i pokrenuti postupak za utvrđivanje činjenice da li je republički javni tužilac navršio radni vek, a nakon toga o tome obavestiti Narodnu skupštinu, kao i Visoki savet pravosuđa, koji će postaviti vršioca dužnosti republičkog javnog tužioca.

Pored prethodno navedenog, obaveštavamo Vas da ćemo obrazloženi zahtev za pokretanje postupka o udaljenju predsednika Vrhovnog suda Srbije podneti Velikom personalnom veću a za Vašu smenu obrazloženi zahtev sa prikupljenim potpisima Narodnoj skupštini Srbije.

U očekivanju da ćete ispoštovati zakonsku proceduru do 1. oktobra, kada se očekuje redovno zasedanje Narodne skupštine, srdačno Vas pozdravljamo.

Predsednica

Slavica Živanović

HVALA NA PAŽNJI ( II )

"Glas javnosti", za rubriku "Pisma čitalaca"

Za građanina Zvonimira Jeremića iz Pančeva

 

Poštovani gospodine Jeremiću,

Sindikat pravosuđa Srbije prvi je koji teži ka identifikaciji, kao i izolaciji, neažurnih sudija i tužilaca, naročito zbog toga što takvi slučajevi izazivaju gnev i nepoverenje građana. Nekada je taj gnev opravdan, ali ne uvek.

Međutim, važno je da Vas upoznamo sa činjenicom, kao i sve građane Srbije, da sudija parničar godišnje ima u radu od 300 do 400 predmeta starih, mesečni priliv novih predmeta je 25, dnevno ima od 10 do 15 suđenja, ali sudi svaki drugi ili treći dan. Pitate li se zašto? Zbog toga što nema dovoljan broj sudnica. Da li mislite da bi sudije trebalo da, osim što rade, priznaćete, odgovoran posao, zidaju i sudnice kako bi imali gde da sude? Ne, država je dužna da u "ime naroda" koji je čini i na osnovu novca prikupljenih na ime sudskih taksi, kao i drugih poreza, stvori odgovarajuće uslove rada za nesmetano funkcionisanje pravosuđa. Niske zarade nisu i ne mogu biti opravdanje sudijama za nerad ili korupciju, ali su odično sredstvo izvršne vlasti da namerno stvaraju utisak da su oni podložni korupciji, što je nedopustivo.

Što se tiče vašeg predmeta, uz dužno poštovanje, nismo u mogućnosti da precizno odgovorimo, jer nismo kompetentni. Ipak, obaveštavamo vas da je sudija dužan da predsednika suda obavesti zašto prvostepeni postupak nije okončan u roku od šest meseci, kao i da ga svakih mesec dana obaveštava o daljem toku postupka. Pored ovoga, imate pravo pritužbe i predlažemo da to pravo iskoristite, tako što ćete Nadzornom odboru Vrhovnog suda Srbije, koji je ovlašćen da kontroliše sudske predmete, podneti zahtev da izvrši uvid u predmet Petog opštinskog suda u Beogradu - P. br. 2625/03.  Inače, postupak za razrešenje sudije zbog nesavesnog vršenja dužnosti ili odugovlačenja postupka, može da pokrene Nadzorni odbor, a može i predsednik suda. Po našem mišljenju, retko se događa da predsednik suda podnese zahtev za razrešenje, jer to bi značilo da i on sam priznaje da je loše rukovodio tim sudom. Postoje predsednici sudova kojima je u interesu da stvaraju privid da sve funkcioniše, čak toliko da se ne libe da "štimuju" godišnje izveštaje?!

I na kraju, važno je reći da ovaj Sindikat ne traži nagradu za neefikasan rad, već isključivo elementarne uslove i prosečnu zaradu za rad. Jer, ako niste znali, pravosuđe u radu ima više od dva miliona predmeta, a 16.500 zaposlenih, od toga 2.500 sudija i oko 500 tužilaca. Od pomenutog broja predmeta više od 60% se obrađuje u Beogradu. U poslednjih pet godina jedino se broj zaposlenih u pravosuđu nije uvećavao, osim broja predmeta i stope kriminaliteta. Podelite to i samo će vam se kazati. Pored ovoga, uvaženi gospodine Jeremiću, ovaj Sindikat upravo sprovodi akciju prikupljanja potpisa od građana za smenu vrha pravosudne vlasti, kao i ministra pravde, tako da vas pozivamo da učestvujete u našoj anketi jer mi, kao i vi, želimo da pravosuđe bude efikasno, pa tako i ugledno, a ne da služi kao društvena pljuvaonica.

S poštovanjem, srdačno Vas pozdravljamo.

Predsednik

Slavica Živanović

HVALA NA PAŽNJI

"Glas javnosti" za rubriku "Pisma čitalaca"

Za građanina Zvonimira Jeremića iz Pančeva

 

Poštovani gospodine Jeremiću,

pre svega, veliko nam zadovoljstvo pričinjava činjenica da Vi pratite rad Sindikata pravosuđa Srbije i da niste jedan od uspavanih građana koje nije briga šta se dešava u zemlji Srbiji. Hvala Vam na tome! Shvatili ste, kao i mi, da bi pravosuđe trebalo da bude temelj jake države.

Međutim, važno je napomenuti da pošteni građani retko idu u sud. Oni, koji su osumnjičeni ili okrivljeni, nisu lišeni prava na advokata i dobijaju ga po službenoj dužnosti, ali morate da znate da advokati po službenoj dužnosti sve češće odbijaju da zastupaju, kao i veštaci, jer im pravosuđe (čitajte država) duguje za zastupanja, odnosno nalaze i mišljenja, u prethodne tri godine (oko 700 miliona dinara), na ime tih usluga. S tim u vezi, molimo Vas da u naše ime upitate resornog ministra, kako kažete poštenog i profesionalnog, zbog čega pravosuđe mora da čeka rebalans Budžeta Srbije kako bi izmirilo svoja dugovanja, ali zato za povećanje zarada ministrima i poslanicima, kupovinu luksuznih automobila ili adaptiranje zgrada, oni ne moraju da stoje u redu ispred očekivanog rebalansa. Znak jednakosti između tri grane vlasti, izvršne zakonodavne i sudske, nemoguće je staviti, imajući u vidu činjenicu da sudijska plata iznosi od 47.000 do 55.000 dinara, pa se postavlja pitanje, koliko sudije mogu da budu nezavisne, a tužioci samostalni, s obzirom na to da "sezonci" iz druge dve grane vlasti imaju plate i do pet puta veće. O uslovima rada suvišno je govoriti. Nezavisni su samo na papiru, to jest tako je samo napisano u Ustavu Republike Srbije. Finansijsko ograničavanje pravosuđa, kao i nepostojanje adekvatnih uslova za rad, jeste legalan, zakonit ali i licemeran način da stvarate poslušnike.

Kada je reč o neefikasnosti, saglasni smo s Vama, ali taj problem nije od juče, tako da se u nizu epiteta kojima ste opisali ministra pravde - pošten i profesionalan, može dodati i naš - da je nesposoban. S druge strane, kada je korupcija u pitanju, molimo Vas da nam dostavite dokaze o svom iskustvu, odnosno tačno ime i prezime lica kome ste nešto dali i zauzvrat dobili neku uslugu. Neka to bude Vaš doprinos borbi protiv korupcije. Sve ostalo su proizvoljne insinuacije i predrasude. Ovaj Sindikat se bori za to da se napravi razlika između mrava i cvrčaka!

Naravno, nismo zaboravili prodavanje magle Mlađana Dinkića, inače eksperta za sve u ovoj zemlji. Ustav Republike Srbije ne može da se izmeni, pa tako ni član 101. Ustav može samo da se promeni - "čl. 132. Predlog za promenu Ustava može podneti najmanje 100.000 birača, najmanje 50 narodnih poslanika, predsednik Republike i Vlada. O predlogu za promenu Ustava odlučuje Narodna Skupština, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja poslanika". Prema tome, i odlaganje donošenja novog ustava trebalo bi da bude jedan od razloga za smenu ministra Stojkovića, jer njegova stranka je to obećala da će uraditi u roku od tri meseca, a prošlo je deset puta po tri meseca, jer nema političke volje da bude bolje.

I na kraju, gospodine Jeremiću srdačno Vas pozdravljamo i još jednom Vam hvala što nas pratite u radu.

Predsednik

Slavica Živanović

MOĆ AUTOCENZURE
 

Neverovatno je da poslednje saopštenje Sindikata pravosuđa Srbije nije objavljeno i pitamo se, zbog čega ??? Jasno nam je zašto ćuti struka o tome, ali nam nije  jasno zašto mediji učestvuju o toj ćutnji? Jednostavno, sami smo došli do odgovora - mediji su slobodni koliko i pravosuđe! O autocenzuri, suvišno je govoriti.

Međutim, duboko smo uvereni da smo poslednjim saopštenjem, pored ministra pravde, direktno prozvali Vladu Srbije zbog usvojenog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama. Takođe, uvereni smo da će se tim predlogom, ako prođe skupstinsku proceduru, očigledno prekršiti Ustav Republike Srbije. Ali, zašto samo mi o tome govorimo? Logično bi bilo da kršenje Ustava nije normalna i svakodnevna pojava. Isto tako, logično bi bilo da se oglasi Društvo sudija Srbije, jer smo i njima dostavili saopštenje. Isto saopštenje dostavili smo i nekim nevladinim organizacijama. Sve ovo smo uradili  iz prostog razloga da se ne dogodi "neobaveštenost" zbog korišćenja godišnjeg odmora.

Klikom na aktivno polje moguće je videti sporni Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama sa sednice Vlade Srbije, odrzane 27. jula 2006. godine.

Predlog zakona (Pdf.)

 

S A O P Š T E NJ E

 Beograd,

4. avgust 2006.

 KRŠENJEM USTAVA DO POSLUŠNIKA

 

 

            Sindikat pravosuđa Srbije upozorava javnost Srbije, a pre svega pravnu struku, da je Vlada Srbije na  poslednjoj sednici, održanoj 27. jula 2006. godine, usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama, kojim će , ako prođe skupštinsku proceduru, biti grubo povređen Ustav Republike Srbije.

            Naime, izmenama je predviđeno da "izuzetno, sudija može biti upućen na rad u drugi sud iste vrste neposredno višeg stepena, ako ispunjava uslove za izbor za sudiju tog suda, najduže godinu dana".

            U Ustavu Republike Srbije u članu 73. st. 1. tač. 11. jasno piše da sudije bira i razrešava Skupština Srbije, tako da ostaje dilema da li je ovo slučajnost ili namera. Osim što nije u skladu sa Ustavom, predviđena izmena čl. 18. nije u saglasnosti sa čl. 9. st. 1. samog Zakona o sudijama koji glasi: "Sudiju i predsednika suda bira i o prestanku njihove dužnosti odlučuje Narodna Skupština".

            Opravdano postavljamo pitanje predsednici Vrhovnog suda Srbije i Visokog saveta pravosuđa, ako iskreno brine o ažurnosti i efikasnosti pravosuđa, zašto nije raspisan konkurs za popunjavanje upražnjenih sudijskih mesta, s obzirom na to da pravosuđe pored uvećanog obima posla, nedovoljnog broja sudnica, duže vreme nema ni dovoljan broj sudija i tužilaca. Po našem mišljenju, prosto je nestvarno da ona ne zna kako bi posledica ovako usvojenih izmena bila kršenje Ustava, tako da je to još jedan u nizu razloga zbog kojih tražimo njenu smenu. Ili, možda su ove izmene trebalo da prođu nezapaženo tako što bi se neubedljivim, po našem mišljenju, smišljenim sukobom između nje i ministra pravde skrenula pažnja.

 Predsednica

 Slavica Živanović.

KOMENTAR - POLITIKA ONLINE

2. avgust 2006.

Šta škripi u pravosudnom sistemu Srbije

Težak posao delilaca pravde

Rekla bih, s pravom čini mi se, da gospođa Boljević trenutno brani vrh pravosudne vlasti. Kamo sreće da otvoreno kaže da je upravo nepostojanje adekvatnih uslova za rad, kao i finansijsko ograničavanje u tom smislu, jedan perfidan ali ipak zakonit način da pravosuđe bude potčinjeno. Zaboravila je da demantuje predsednicu Vrhovnog suda Srbije koja kaže da bi gradjani trebalo da su ljuti na sud i da gradjane ne bi trebalo da interesuje zašto nema sudnica. Moje mišljenje, kao građanina jeste, da to gradjane veoma interesuje, s obzirom da se ročišta zakazuju na četiri do šest meseci, baš zbog uvećanog obima posla i nedostatka sudnica, a oni plaćaju visoke iznose sudskih taksi i poreza. Na šta se troši taj novac? Pored ovoga, dodajem i to, a što je zaboravila predsednica Društva sudija da kaže, sudije u radu prate zaposleni. Nikada se nije dogodilo da predmeti stoje zbog toga što ih zaposleni nisu uradili, već isključivo zbog nosilaca pravosudnih funkcija, pa tako na primer, kada bi neki zaposleni propustio da u roku od četiri meseca odradi neki posao, sledio bi mu otkaz u najavi. Sudijama može da se dogodi da zakažu ročište za devet časova i dodju u 11 kada stranke odu, a oni onda u zapisnik izdiktiraju da odlažu zato što stranke nisu došle. Sreća, takvi su malobrojni, ali ih ima. Hajde malo da budemo iskreni i da se ne lažemo. Služba je služba a družba je družba. Logično bi bilo da vrh pravosudne vlasti podnese ostavku. Štaviše, to bi trebalo da uradi cela Vlada Srbije jer, podsećam, došli su na vlast obećavajući vladavinu prava a ne vladavinu moćnika.
U stvari, u prvom stavu ovog teksta, Dragana Boljević je upravo navela sve razloge zbog kojih bi bilo racionalno da vrh pravosudne vlasti bude smenjen. U civilizovanim zemljama, gde oni priznaju da su problemi definisani a oni nisu ništa preduzeli da ih reše, ministar pravde, a zatim i ostali podneli bi ostavke. To se zove odgovornost za nerad i prodavanje magle javnosti.

 Dodajem i to da je Analiza stanja u pravosudju uradjena u septembru 2004. godine sa svim problemima i predloženim rešenjima. Strategija o reformi pravosudja usvojena je krajem 2005. godine. I umesto da su počeli da rešavaju probleme, oni su od 2003. do danas smanjivali izdvajanje iz Budžeta Srbije za pravosudje. Mogu da pričaju šta hoće, ali dela govore suprotno. Sudije i tužioci su godinama dresirani da gromoglasno ćute i muka mi je od tišine koja se čuje iz pravosudje. Jedino Sindikat pravosudja Srbije govori o problemima i njihovom ignorisanju uz zaludjivanje. Nemojte da dozvolite da vam vredjaju inteligenciju. Sve se može kada se hoće. Ali, oni neće, jer nije im u interesu da imaju jak pravosudni sistem. Doduše, setiće se pred izbore.

I na kraju, obećavam neću više, dug od šest miliona evra nije od pre tri meseca, nego je napravljen za vreme ministra Stojkovića. Prošle godine, u ovo vreme, iznosio je blizu 700 miliona dinara, a ministar Dinkić se isto hvalisao sa suficitom u Budžetu Srbije. Upisnike, to jest knjige gde se upisuju okrivljeni, oštećeni, tuženi ili tužilac (jedna košta oko 6.300 dinara) u pravosudju se kupuju na rate, pa se opravdano postavlja pitanje da li ovakvo pravosudje, mislim na rate, može da bude temelj jedne države koja teži da udje u društvo zvano Evropska unija???
Poštovani, s obzirom na to da ste opisali stanje u pravosudju iz ugla predsednice Društva sudija Srbije, bilo bi lepo da napravite intervju i sa predsednicom Sindikata pravosudja Srbije - Slavicom Živanović, tako da će gradjani biti u mogućnosti da čuju sve koji učestvuju u radu ili neradu pravosudja, kao i da procene kakva ja zaista situacija u pravosudju. Nije mi jasno otkud ideja da nisu smenjivi i, u stvari, da se traženjem njihovih smena utiče na ugled pravosudja ili da se gradjani zaludjuju. Svašta!
Nisam očekivala da ćete da objavite sve komentare ali sam razočarana što izgleda samo mene boli stanje u pravosuđu. Da li je moguće da svi ćutke pročitaju tekst i ništa ne komentarišu ili ih zaista nije briga šta se dogadja? Mislim da bi trebalo da ih bude briga jer svako nekad u životu dodje u sud, ako ni zbog čega a ono bar zbog ostavinske rasprave. Mi smo narod s greškom! Kakva Evropska unija i bakrači, očekujem da ću jednog dana pročitati u vašem listu kako su oko Srbije stavili bodljikavu žicu!

Sladjana Milosevic, 02.08.2006, 14:41

ČASNA OSTAVKA

1. avgust 2006. godine

SAOPŠTENJE

               

                Sindikat pravosuđa Srbije izražava zadovoljstvo zbog uspeha akcije prikupljanja potpisa za smenu ministra pravde, republičkog javnog tužioca i predsednice Vrhovnog suda Srbije, bez obzira na činjenicu što je vreme godišnjih odmora.

                Sindikat pravosuđa Srbije, posle intervjua s Vidom Petrović Škero, koji je objavljen u dnevnom listu «Blic» 31. jula 2006. godine, opravdano smatra da bi, kada bi u Srbiji postojala svest o ličnoj odgovornosti, svo troje trebalo da podnesu ostavku. Nedopustivo je da predsednica Vrhovnog suda Srbije, koja odlično zna da je neobezbeđivanje uslova za normalan rad pravosuđa, to jest finansijsko ograničavanje, u stvari, posredan i zakonit, istovremeno, i perfidan način uticaja izvršne vlasti na pravosuđe da ono bespogovorno ćuti. Pored ovoga, smatramo da građani treba da znaju, kao i da to nije zabranjeno, na šta se troši novac od sudskih taksi i poreza koje plaćaju, naročito zbog toga što svoja prava sve teže ostvaruju pred srpskim sudovima.

Zbog prethodno navedenog, posebno napominjemo da Vida Petrović Škero nije slučajno kao turista zalutala u pravosuđe, već je predsednica Vrhovnog suda Srbije. Vrhovni sud Srbije, između ostalog, «daje mišljenje o nacrtima zakona i drugim propisima kojima se uređuju pitanja važna za sudsku vlast (znači i o potrebnom budžetu za nesmetan rad i normalno funkcionisanje), razmatra primenu zakona i drugih propisa i rad sudova

Istovremeno, nije suvišno reći, zbog stanja u pravosuđu i praznih predizbornih obećanja o vladavini prava sa jakim pravosudnim sistemom, kompletna Vlada Srbije, trebalo bi da podnese ostavku.

Predsednica

Slavica Živanović

PROGLAS SINDIKATA PRAVOSUĐA SRBIJE

24. jul 2006

Sindikat pravosuđa Srbije opravdano traži smenu ministra pravde Zorana Stojkovića, republičkog javnog tužioca Slobodana Jankovića i predsednice Vrhovnog suda Srbije Vide Petrović Škero, a na osnovu utiska da su njihovi rezultati rada loši, pa su se stekli uslovi za njihovu suspenziju, i to:

 

zbog toga što u pravosuđu ima sve više zaostalih predmeta u radu, što je ono u stalnoj finansijskoj blokadi, istovremeno ucenjeno i poniženo povećanjem zarada od 2%, dok se sa druge strane, pod parolom tzv. reforme pravosudnog sistema, vrše eksperimenti pomoću VIVISEKCIJE nad svim zaposlenima u pravosuđu.

 

Sindikat pravosuđa Srbije nije ribolovačko društvo i, bez preterivanja, godinama upozorava na loše stanje u pravosuđu.

 

Hoćemo ČISTE SUDOVE koji će biti u stanju da očiste Vladu i Skupštinu Srbije od nepoštenih i nemoralnih, obučenih u imunitetsko odelo, a koji vrše pritisak preko "svete trojke" čiju smenu tražimo!

 

Zbog toga je Sindikat pravosuđa Srbije otpočeo akciju prikupljanja potpisa od zaposlenih i građana za njihovu smenu. Javno prikupljanje potpisa obavljaće se ispred sedišta Sindikata pravosuđa Srbije u Beogradu, na trgu Nikole Pašića, ispred spomenika i Doma sindikata, 26. jula 2006. godine, sa početkom u 16,00 časova.

 

Predsednik

Slavica Živanović

AKCIJA ZA SMENU VISOKOG SAVETA POČELA NA PETROVDAN

SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA

PRAVOSUDNIH ORGANA SRBIJE

                 Na 18. sednici Republičkog odbora Sindikata pravosuđa Srbije, održanoj 23. juna 2006. godine u Užicu, doneta je odluka

da se počinje sa prikupljanjem potpisa za smenu užeg sastava Visokog saveta pravosuđa, odnosno: ministra pravde, republičkog javnog tužioca i predsednice Vrhovnog suda Srbije. Tekst peticije na memorandumu Sindikata pravosuđa Srbije biće jednoobrazno sačinjen, kao i tabelarni spiskovi, kako bi se izbegle moguće zloupotrebe sa prikupljenim potpisima. Potpisi za smenu prikupljaće se u svim PRAVOSUDNIM ORGANIMA SRBIJE, kao i na javnim mestima kako bi se i građanstvo uključilo u akciju, s obzirom da su i prethodnim našim protestima pružali svesrdnu podršku.

                U prilogu akta dostavljamo vam PROGLAS za smenu vrha pravosuđa, kao i tabelu za prikupljanje potpisa, i molimo da akciju počnete 12. jula 2006. godine na Petrovdan, jer je to četvorogodišnjica našeg uspešno okončanog protesta 2002. godine. Akcija traje do 31. jula 2006. godine, tako da vas molimo da je sprovedete u što kraćem roku, bez bilo kakvih izgovora, kao i da nam spiskove sa prikupljenim potpisima dostavite do 05. avgusta 2006. godine.

                Molimo da se akciji odazovete i podsećamo vas da se sindikalna aktivnost ne zasniva samo na pasivnom članstvu i pripadanju nekom sindikatu već i aktivnom učešću.

                                                                                                                                                Predsednik

Slavica Živanović, s.r.

 

 


Novosti || O Nama || Program || Pristupnica || RO || Nazad