DOKUMENTI

  SARADNJA

GALERIJA
SUSRETI

    LINKOVI

 

 Okruzi

PREDSEDNIK

SEKRETAR

SREMSKI

JUŽNOBANATSKI

KOLUBARSKI

PODUNAVSKI

ZAJEČARSKI

JABLANIČKI

ZAPADNOBAČKI

KOSOVSKOMETOH

PČINJSKI

MAČVANSKI

POMORAVSKI

BOR-ZAJEČAR

ZLATIBORSKI

Preds.POS KiM

SEVERNOBAČKI

JUŽNOBAČKI

RAŠKI

BRANIČEVSKI

SEVERNOBANATSKI

SREDNJEBANATSKI

ŠUMADIJSKI

NIŠAVSKI

JSO

BEOGRAD

BEOGRAD-Predsed.

VOJVODINA-Pred.

 

EUROFERDOP

 

 Informišite se o najnovijim aktivnostima EUROFEDOP

 

Susreti Pravosuđa


Poštovane kolege, vi ste neposredni organizatori ekipe vašeg okruga - Grada, za učešće članstva ovog Sindikata na  susretima pravosuđa

 .opširnije

 

Susreti ARHIVA

Poseta broj:

 

 WebMaster


ATRIUM GROUP

 PREDLOG

PROGRAMA RADA

SINDIKATA PRAVOSUĐA SRBIJE

ZA PERIOD 2006 – 2010. GODINE

 

 

ZADATAK:

Sindikat pravosuđa Srbije formiran je kao interesna organizacija na demokratskim principima odlučivanja, koji samostalno i nezavisno deluje u odnosu na državne organe i političke partije. Zalaže se za uspostavljanje nezavisnog, stručnog, efikasnog i odgovornog sudstva, kao i vidljive reforme pravosuđa koje će dovesti do vraćanja ugleda i dostojanstva svih zaposlenih na osnovu profesionalizma i struke.

 

Vrednosti: otvorenost, profesionalizam, odgovornost, istrajnost, hrabrost i upornost u ostvarivanju zadatih ciljeva.

 

SPOLJNI CILJEVI:

 1. Poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u pravosudnim organima Srbije

 

U narednom periodu Sindikat pravosuđa Srbije obratiće naročito pažnju na:

- utvrđivanje što povoljnije cene rada za zaposlene, kroz sistem pregovaranja, koja ne sme zaostajati za realnom inflacijom;

- izmenu koeficijenata za zaposlene na svim nivoima,

- uticanje na nadležne u vezi sa reformom pravosuđa.

Posebnu pažnju Sindikat će obratiti na ostvarivanje i zaštitu prava zaposlenih koji ostaju bez posla. Do sada nismo imali ovakav slučaj, što je uspeh ovog Sindikata, ali smo spremni i na takve izazove.

 2.  Delovanje u sistemu radnog zakonodavstva, režima štrajka  i pravna zaštita

Sindikat pravosuđa Srbije (neposredno ili preko svojih predstavnika u okviru Saveza sindikata Srbije) će se angažovati oko donošenja svih novih zakona iz oblasti radnog zakonodavstva ili izmene postojećih.

Jedan od prioritetnih zakona je Zakon o platama u državnim organima, Zakon o radu i Zakon o štrajku koji bi konačno trebalo da reguliše i pitanje štrajka u pravosudnim organima.

Sindikat će zastupati interese svog članstva u slučaju sudskih sporova, u vezi disciplinske odgovornosti, a sarađivaće i u svim ostalim slučajevima gde to bude potrebno.

3. Delovanje u sferi kolektivnog pregovaranja

 U vezi sa kolektivnim ugovorom i pregovaranjem, Sindikat pravosuđa Srbije će raditi na zaključivanju novog kolektivnog ugovora, s obzirom da je jedini reprezentativan predstavnik pravosuđa i nije u obavezi da se dogovara sa drugim sindikatima. Predlog novog kolektivnog ugovora proširuje prava zaposlenih u pravosuđu u odnosu na stari.

4. Povećanje vidljivosti Sindikata pravosuđa Srbije u javnosti redovnim informisanjem o aktivnostima, rezultatima rada i stavovima Sindikata.

5. Saradnja sa drugim sindikatima.

Sindikat pravosuđa Srbije je otvoren za saradnju sa srodnim sindikatima kada su u pitanju zajednički interesi  na principima ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja.

Saradnja sa drugim sindikatima će se ostvarivati kroz zajedničke nastupe prema poslodavcu formiranjem zajedničkog pregovaračkog tima, držanjem zajedničke konferencije za novinare, istovremenim štrajkovima, a sve u cilju jače pozicije prema Vladi Republike Srbije kao zajedničkom poslodavcu.

 

UNUTRAŠNJI CILJEVI:

 1. Unapređenje rada Sindikata primenom organizacione strukture.

2. Jačanje kapaciteta Sindikata podizanjem lične svesti o sindikalnom delovanju.

3. Poboljšanje informisanosti članstva, odnosno bolja komunikacija, veb-sajt prezentacija, redovne konferencije za štampu, nastupi na TV, saopštenja za javnost.

4. Edukacija članstva

Informisanju članstva posvetićemo u sledećem periodu posebnu pažnju. Pored saopštenja i redovnih konferencija za štampu, postavićemo veb-sajt Sindikata na kojem će biti prezentovane sve aktivnosti i mere koje Sindikat preduzima.

Pored toga, naša prezentacija na Internet mreži će se modernizovati i svakodnevno ažurirati sa najnovijim informacijama od interesa za članstvo i najvažnijim dokumentima Sindikata pravosuđa Srbije.

Organizovaćemo tematske sindikalne radionice za edukaciju sindikalnog članstva.

 

MEĐUNARODNA SARADNJA

U okviru međunarodne saradnje istu ćemo nastaviti sa Eurofedopom i uspostavićemo vezu sa drugim međunarodnim sindikatima zbog razmene iskustava i sličnosti problema sa kojima se susrećemo.

 

ODNOS PREMA ORGANIMA VLASTI

Sindikat pravosuđa Srbije nastaviće komunikaciju sa organima vlasti na svim nivoima. Naša aktivnost odnosiće se i dalje na pregovore oko cene rada, kolektivnog ugovora, kao i statusa zaposlenih u pravosuđu.

Zahtevaćemo potpunu javnost rada vlasti i uvid u budžet, fondove i druge javne prihode i rashode, kao i uspostavljanje ravnoteže cena i kupovne moći zaposlenih u pravosuđu.

Takođe, tražićemo donošenje socijalnog programa za sve koji ostaju bez posla i za socijalno ugrožene kategorije.

Za Sindikat pravosuđa Srbije bio je i ostaće jedini pravi interes a to je interes našeg članstva.

 

 

 


Novosti || O Nama || Program || Pristupnica || RO || Nazad