DOKUMENTI

SARADNJA

GALERIJA

SUSRETI

LINKOVI

ARHIVA

 

 Okruzi

PREDSEDNIK

SEKRETAR

SREMSKI

JUŽNOBANATSKI

KOLUBARSKI

PODUNAVSKI

ZAJEČARSKI

JABLANIČKI

ZAPADNOBAČKI

KOSOVSKOMETOH

PČINJSKI

MAČVANSKI

POMORAVSKI

BOR-ZAJEČAR

ZLATIBORSKI

Preds.POS KiM

SEVERNOBAČKI

JUŽNOBAČKI

RAŠKI

BRANIČEVSKI

SEVERNOBANATSKI

SREDNJEBANATSKI

ŠUMADIJSKI

NIŠAVSKI

JSO

BEOGRAD

BEOGRAD-Predsed.

VOJVODINA-Pred.

 

 

 

 KOLEKTIVNI UGOVOR

DEKLARACIJA

 

Google

 

15. Susreti Pravosuđa

Ohrid 2016.

Rezultati

Fotografije


 opširnije

Susreti ARHIVA

 

 

JSOUIKS

 

 

 

PRIGOVOR

.

 

 WebMaster


ATRIUM
PLUS

 

    URGENCIJA !!!

12 februar 2016.

MINISTARSTVO PRAVDE

Nikola Selaković, ministar

Gospodine ministre,

Dana 18. januara 2016. godine, uputili smo vam dopis sa obaveštenjem da prihvatamo vaš predlog da se zaposlenima na određeno vreme produže ugovori do kraja juna 2016. godine, ali privremeno i uslovno. Istovremeno, zatražili smo od vas da se što pre otpočne sa izradom novih merila za određivanje broja sudskog i javnotužilačkog osoblja u čemu bi učestovao i Sindikat.
Vreme "curi", jer je Državno veće tužilaca na svojoj sednici od 8.2.2016. godine donelo odluku kojom se oglašava izbor 20 zamenika javnih tužilaca.

«Opširnije»

    PONEŠTO O NACRTU...

9. februar 2016.

PONEŠTO O NACRTU ZAKONA

O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru od početka nije dobio podršku Sindikata pravosuđa Srbije jer smatramo da ograničava pravosuđe, i da se podela vlasti morala prepoznati i kod ovog zakona. Zaposleni u pravosuđu bi morali da imaju poseban tretman baš zahvaljujući podeli vlasti.

PREUZMI NACRT ZAKONA

«Opširnije»

    VAŽNO, VAŽNO....

4. februar 2016.

Prema informacijama koje smo dobili sa terena, Ministarstvo pravde dostavilo je dopis pravosudnim organima u kojem zahteva da rukovodioci dostave zahteve za odobravanje sredstava za isplatu novčane naknade, odnosno otpremnine za radnike za čijim radom je prestala potreba i koji su zaključili sporazum o prestanku radnog odnosa uz isplatu novčane naknade na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

«Opširnije»

    SUTRA ŠTRAJK UPOZORENJA JAVNOG SEKTORA

2. februar 2016.

Sindikati javnog sektora, u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije I Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost”, održaće sutra, 3. Februara, štrajk upozorenja, nezadovoljni načinom na koji se donosi zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i predloženim rešenjima kojima se dodatno umanjuju prava radnika.

Dalje sindikalne aktivnosti će zavisiti od sastanka u subotu sa predsednikom Vlade Srbije, na koji su pozvani predstavnici tih sindikata, članovi Socijalno-ekonomskog saveta i lideri dve sindikalne centrale.

To je na konferenciji za novinare, u sedištu SSSS, rekao Zoran Savić, član Radne grupe za izradu tog zakona I predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu I socijalnoj zaštiti Srbije.

«Opširnije»

    SINDIKATI JAVNOG SEKTORA ZATRAŽILI HITAN SASTANAK SA PREMIJEROM

27. januar 2016.

Reprezentativni sindikati javnog sektora, u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, zatražili su od predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića hitan sastanak na kojem bi se razgovaralo o zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Ukoliko Vlada Srbije usvoji tekst zakona koji umanjuje dostignuti nivo prava zaposlenih koja su garantovana Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima, sindikati javnog sektora će biti primorani da preduzmu radikalniji vid sindikalnih aktivnosti, navodi se u dopisu premijeru.

PREUZMI ZAHTEV

 

    MIŠLJENJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA O NACRTU ZAKONA

26. januar 2016.

"Nacrt zakona ne prepoznaje ni Ustavom i zakonom utvrđen položaj drugih organa u sistemu, u odnosu na koje izvršna vlast nema nadzorna ovlašćenja, a koji su takođe obuhvaćeni članom 44. Zakona o državnim službenicima - Narodne skupštine, predsednika Republike, sudova, Ustavnog suda i dr. Prepoznata je jedino Narodna banka Srbije. Predlagač mora biti svestan da su navedene odredbe Nacrta zakona nesaglasne sa Ustavom."

PREUZMI MIŠLJENJE

«Opširnije»

    PONEŠTO O NACRTU ZAKONA O PLATAMA U JAVNOM SEKTORU

25. januar 2016.

NACRT ZAKONA – PODVALA I DISKRIMINACIJA

Ministarstvo selektivne uprave ne prihvata činjenicu da pravosuđe nije javni sektor dok ministar finansija sugeriše nezadovoljnima da nađu bolju državu. Ova verzija Nacrta zakona o sistemu plata u javnom sektoru “opravljena” je i bolja u odnosu na prvu, ali i dalje pravi razlike između obuhvaćenih i neobuhvaćenih iz javnog sektora, kao i obuhvaćenih ovim zakonom i onih iz realnog sektora na koje se primenjuje Zakon o radu. Dakle, Nacrt zakona o sistemu plata u javnom sektoru sadrži diskriminatorske odredbe što je suprotno Ustavu Srbije. On, istovremeno, suštinski ne menja ništa ali ima za cilj da obmane Svetsku banku i domaću javnost koja uzaludno štedi pa zato i očekuje oštre mere prema budžetskim rasipnicima. Jasno se vidi nezainteresovanost države da na pravičan način odmeri svima plate, jer se Nacrt odnosi na oblasti koje su već uređene a ne dira ono što je uneređeno...

PREUZMI NACRT ZAKONA

«Opširnije»

    ODGOVOR MINISTRU PRAVDE

18. januar 2016.

Gospodine ministre, Obaveštavam vas da Sindikat pravosuđa Srbije prihvata vaš predlog da se zaposlenima na određeno vreme ugovori produže do kraja juna 2016. godine. Međutim, predlog prihvatamo privremeno i uslovno jer je i on privremenog karaktera. Vaše procene o neophodnom broju državnih službenika i nameštenika nisu rezultat analize potreba i obima posla već su isključivo usklađene sa merama štednje bez ikakvog plana. Pošto nema jasnog plana vi, u stvari, planirate neuspeh.

«Opširnije»

    OGRANIČAVANJEM I ZASTRAŠIVANJEM DO POSLUŠNIŠTVA

18. januar 2016.

Intervju – Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije

Potpuno je svejedno ko je ministar pravde. Bez obzira na to što je pravosuđe neuspešno, premijer je zadovoljan radom ministra pravde. A kad je premijer zadovoljan, moraju i svi ostali da budu. Ova Vlada nastavila je utabanim putem prethodne u urušavanju pravosuđa

VREME (BR 1306)

Autor: Tatjana Tagirov

«Opširnije»

    INFORMACIJA SA SASTANKA KOD MINISTRA PRAVDE

14. januar 2016.

Dana 13.1.2016. godine, održan je sastanak sa ministrom pravde i njegovim saradnicima. Sindikat nije zadovoljan odgovorima ministra pravde, iako je predložio da se zaposlenima na određeno vreme produže ugovori do 30. juna 2016. godine. O predloženom privremenom rešenju ministra izjasniće se organi Sindikata.

«Opširnije»

    ŠTRAJK UPOZORENJA PRAVOSUDNIH RADNIKA SRBIJE

12. januar 2016.

Zaposleni u pravosuđu Srbije održali su u ponedjeljak jednosatni štrajk upozorenja zbog odluke Vlade o otpuštanju radnika. Zakon o maksimalnom broju zaposlenih predviđa prestanak radnog odnosa za 1.300 radnika pravosudne administracije, a koji su zaposleni po osnovu ugovora na određeno vrijeme. Sindikat pravosuđa ističe kako u pravosudnim institucijama ni sada nema dovoljno službenika, a više od milion i po predmeta je neriješeno.

«Opširnije»

    UHVATI DAN - RTS O ŠTRAJKU UPOZORENJA

11. januar 2016.

 

RADIO BEOGRAD PRVI PROGRAM (klikom na link preslušaj emisiju u kojoj je gošća jutros bila predsednica našeg sindikata Slađanka Milošević).

U podne i pet minuta, jednosatni štrajk upozorenja održaće Sindikat pravosuđa Srbije zbog najavljenog otpuštanja zaposlenih na određeno vreme; naša gošća je predsednica sindikata, Slađanka Milošević.

    ŠTRAJK UPOZORENJA !

11. . januar 2016.

DANAS OD 12.05 DO 13.05

BEZ STRAHA!

ZASTANITE SAT VREMENA

I UDRUŽENI, KOLEKTIVNO, IZRAZITE SVOJE NEZADOVOLJSTVO!

 

    VAŽNO OBAVEŠTENJE

8. januar 2016.

 

PREDSEDNICI SINDIKALNIH ORGANIZACIJA KOJI ĆE SA SVOJIM DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMEŠTENICIMA 11. 1. 2016. godine, u periodu od 12.05 do 13.05 časova organizovati štrajk upozorenja, NISU U OBAVEZI DA TO PRIJAVLJUJU policijskim stanicama na svojoj teritoriji. Neophodno je da ponovo o tome, iako su već obavešteni, obaveste rukovodioce pravosudnih organa (predsednike sudova, javne tužioce, odnosno vršioce funkcije javnog tužioca).

Ovo zbog toga što se okupljanje vrši u zatvorenim prostorijama, odnosno u pravosudnim organima, kao i zbog toga što je to naše pravo garantovano članom 54. Ustava Republike Srbije: "Mirno okupljanje građana je slobodno. Okupljanje u zatvorenom prostoru ne podleže odobrenju, ni prijavljivanju."

Naglašavam i to da organizovanje i učestvovanje u štrajku upozorenja, kao ni generalnom štrajku, ne predstavlja povredu radne obaveze, ne može biti osnov za pokretanje disciplinskog postupka, niti može biti osnov za prestanak radnog odnosa.

I ZATO, BEZ STRAHA, ZASTANITE SAT VREMENA I UDRUŽENI, KOLEKTIVNO, IZRAZITE SVOJE NEZADOVOLJSTVO!

 

    PISMO PREMIJERU

6. januar 2016.

VLADA SRBIJE

Za Aleksandra Vučića, predsednika Vlade

i Nikolu Selakovića, ministra pravde

Poštovani,

Republički odbor Sindikata pravosuđa Srbije je zbog najavljenog otpuštanja zaposlenih na određeno vreme, a na zahtev članstva, doneo odluku o Štrajku upozorenja koji će se održati 11. januara 2016. godine, u vremenskom periodu od 12.05 do 13.05 časova.

Prema našem mišljenju, smatramo da odluka o otpuštanju zaposlenih na određeno vreme nije opravdana i nije doneta na osnovu detaljne analize potreba posla. Ona nije u skladu ni sa potrebama građana, brojem nosilaca pravosudnih funkcija, kao ni sa obimom posla, odnosno brojem predmeta u radu. Zato predlažemo da se odluka o otpuštanju zaposlenih na određeno vreme stavi van snage dok se ne preduzmu prethodno predložene mere a nakon toga donesu pravilnici o sistematizaciji radnih mesta.

PREUZMI PISMO PREMIJERU sa prilozima OVDE

«Opširnije»

    ORGANIZACIJA ŠTRAJKA

6. januar 2016.

Predsednici okružnih odbora i sindikalnih organizacija u obavezi su da upoznaju članove Sindikata i starešine organa o organizovanju Štrajka upozorenja , da vidno istaknu zahtev i Proglas Sindikata, kao i da izaberu štrajkački odbor koji čine članovi Odbora sindikalnih organizacija. Predsednik sindikalne organizacije je predsednik štrajkačkog odbora .

Predsednici okružnih odbora i sindikalnih organizacija dužni su da skup upoznaju sa zahtevom Republičkog odbora Sindikata pravosuđa Srbije.

Učesnici štrajka upozorenja imaju pravo da predlažu načine i dalje mere ukoliko se poslodavac ogluši o zahtev Sindikata .

Republički odbor Sindikata obaveštava Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije o održavanju štrajka upozorenja , a predsednici sindikalnih organizacija će obavestiti policijske stanice na teritoriji na kojoj se nalaze.

ODLUKU, POZIV I PROGLAS možete preuzeti OVDE

 

    POZIV NA NA ŠTRAJK UPOZORENjA

6. januar 2016.

ODLUKA O

ORGANIZOVANjU ŠTRAJKA UPOZORENjA

U PRAVOSUDNIM ORGANIMA SRBIJE

Štrajk upozorenja održaće se 11. januara 2016 . godine, u vremenskom intervalu od 12.05 do13.05 časova , u svim pravosudnim organima Srbije.

 

    RADNICI U PRAVOSUĐU PREOPTEREĆENI, NEMA PAPIRA I TONERA

5. januar 2016.

Sindikat pravosuđa Srbije doneo je odluku da zaposleni stupe u štrajk upozorenja 11. januara zbog treće redukcije zaposlenih. Ukoliko se ništa ne promeni, kako najavljuju, 19. januara će stupiti u generalni štrajk. (Izvor: N1)

Gostovanje predsednice Milošević na televiziji "N1"moguće je pogledadi klikom na sliku ili OVDE

«Opširnije»

(video)

    OBAVEŠTENJE SA SEDNICE REPUBLIČKOG ODBORA

24. decembar 2015.

Na svojoj sednici održanoj 24. decembra 2015. godine, Sindikat pravosuđa Srbije, između ostalih, doneo je i odluku da zaposleni stupe u štrajk upozorenja 11. januara 2016. godine zbog treće redukcije zaposlenih. Ne pristajemo na ponovno uzaludno žrtvovanje zaposlenih u pravosuđu, kako onih na neodređeno tako i onih na određeno radno vreme. Naprotiv, zahtevamo da se svi zaposleni na određeno vreme prime u radni odnos na neodređeno radno vreme zato što potreba za njihovim radom postoji. Istovremeno, zahtevaćemo i objašnjenje kako je moguće da je JP EPS, pored zabrane zapošljavanja, u 2014. godini uspeo da zaposli 4.812 lica.

«Opširnije»

    SREĆNI BOŽIĆNI I NOVOGODIŠNJI PRAZNICI

    NEUSPEH PRAVOSUĐA JEDINO ZAGARANTOVANTOVANTOVANTOVAN

18. decembar 2015.

Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, kaže da će u slučaju otpuštanja zaposlenih na određeno doći do blokade rada sudova i tužilaštva.

 

     

   MAJSTORI U VLADI – NE LAŽU NEGO ODLAŽU

17. decembar 2015.

Sindikat pravosuđa Srbije najoštrije se protivi smanjenju broja pravosudnih službenika jer je to nerazumna odluka. Razuman i opravdan zaključak jeste da bi u interesu građana broj zaposlenih u pravosuđu trebalo da se poveća, a koji zaključak se izvodi poređenjem broja nosilaca pravosudnih funkcija, službenika i predmeta u radu. Na primer, 2008. godine, pre prvog smanjenja, broj službenika bio je 16.500 a ukupan broj predmeta u radu bio je 2.396.000, a 2013. godine broj službenika je bio i sada je oko 11.500 ali se broj predmeta uvećao za duplo, pa je iznosio 4.956.000 predmeta. Iz ovoga bi svako normalan zaključio da bi trebalo promeniti pristup i preduzeti druge mere za poboljšanje pravosuđa.

«Opširnije»

   VAŽNO... VAŽNO... VAŽNO...

16. decembar 2015.

MEDIJIMA

Sindikat pravosuđa Srbije zakazuje konferenciju za medije, dana 17. decembra 2015. godine, sa početkom u 12.05 časova, u sedištu Sindikata pravosuđa Srbije, u Beogradu, Trg Nikole Pašića broj 5, Kamena sala na drugom spratu.

 

ISTINA JE DRUGAČIJA

DRŽAVNI UDAR, ALI STVARNI, NA PRAVOSUĐE

PRAVOSUĐE U NEFORMALNOM STEČAJU

Predsednica

Slađanka Milošević

   U PRAVOSUĐU NEMA VIŠKA ZAPOSLENIH

15. decembar 2015.

Republika Srbija

MINISTARSTVO PRAVDE

Nikola Selaković, ministar pravde

Gospodine ministre,

Nema viška zaposlenih u pravosuđu. Zbog odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru kojom se ukidaju sva sistematizovana a nepopunjena radna mesta, zahtevamo od vas kao najodgovornijeg za resor pravde da hitno zakažete zajednički sastanak u Ministarstvu pravde kojem će prisustvovati rukovodioci pravosudnih organa i predstavnici sindikata. Krajnje je vreme da se pogledamo u oči i proverimo vašu interpretaciju sadržaja navedene odluke.

«Opširnije»

   ČEKAJUĆI DEDA MRAZA

10. decembar 2015.

Kao što je prethodno i najavljeno, 10. decembra 2015. godine, održan je sastanak u Vladi Srbije sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Vlade Srbije i Nikolom Selakovićem, ministrom pravde i njegovim najbližim saradnicima.

Sastanak je bio korektan, s tim što nas posebno ohrabruje činjenica da smo uverili predsednika Vlade u dobre namere naših predloga i sugestija i da to ubuduće može da bude dobar osnov za izgradnju odnosa poverenja. Saglasili smo se da dobro funkcionisanje pravosuđa u velikoj meri zavisi od broja zaposlenih, finansijskih sredstava i opreme.

«Opširnije»

   VAŽNO OBAVEŠTENJE

8. decembar 2015.

Sastanak kod premijera Vučića zakazan je za četvrtak 10. decembra 2015. godine, u 9.00 časova. Predložene teme za razgovor su:

- povećanje broja pravosudnih i zatvorskih službenika, odnosno njihovo izuzimanje iz najavljene racionalizacije,

- rešavanje statusa pravosudnih službenika posebnim zakonom i izjednačavanje sa statusom gradskih službenika,

- stopiranje prava iz zakona i kolektivnog ugovora predloženim budžetom za 2016. godinu bez konsultacija sa sindikatima,

- nameštenička nagrada na osnovu rezultata rada (u pravosuđu je zaposleno oko 2.100 nameštenika koji su diskriminisani i nemaju pravo na napredovanje u službi),

- godišnja nagrada i novogodišnji paketići za decu zaposlenih u pravosuđu,

- brzo rešenje plata pravosudnih službenika (onih 77% ispod 30.000 dinara) koje je premijer javno obećao kako se ne bismo osećali zanemarenima.

«Opširnije»

Stare vesti se nalaze na stranicama ARHIVA

 

Novosti || O Nama || Program || Pristupnica || RO