DOKUMENTI

SARADNJA

GALERIJA

SUSRETI

LINKOVI

ARHIVA

 

 Okruzi

PREDSEDNIK

SEKRETAR

SREMSKI

JUŽNOBANATSKI

KOLUBARSKI

PODUNAVSKI

ZAJEČARSKI

JABLANIČKI

ZAPADNOBAČKI

KOSOVSKOMETOH

PČINJSKI

MAČVANSKI

POMORAVSKI

BOR-ZAJEČAR

ZLATIBORSKI

Preds.POS KiM

SEVERNOBAČKI

JUŽNOBAČKI

RAŠKI

BRANIČEVSKI

SEVERNOBANATSKI

SREDNJEBANATSKI

ŠUMADIJSKI

NIŠAVSKI

JSO

BEOGRAD

BEOGRAD-Predsed.

VOJVODINA-Pred.

 

 

 

 KOLEKTIVNI UGOVOR

DEKLARACIJA

 

 

15. Susreti Pravosuđa

Ohrid 2016.

Rezultati

Fotografije


 opširnije

Susreti ARHIVA

 

 

JSOUIKS

 

 

 

PRIGOVOR

.

 

 WebMaster


ATRIUM
PLUS

 

    ZA ONE SA OTVORENIM PRELOMOM MOZGA…

24. maj 2016.

Rukovodiocima pravosudnih organa i kazneno popravnih ustanova stigao je dopis iz Ministarstva pravde, bez zavodnog broja, datuma i pečata a povodom potpisanog Sporazuma sa Sindikatom iz 2013. godine.

Malo je reći da odgovor druge potpisnice Sporazuma vređa zdrav razum.

Prilog:

- Dopis Ministarstva pravde

«Opširnije»

    PRITUŽBA I ZAHTEV ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA

24. maj 2016.

Sindikat pravosuđa Srbije, preko svog advokata, podneo je pritužbu predsednici Prvog osnovnog suda u Beogradu zbog odugovlačenja izvršnog postupka, sa zahtevom da predsednica suda, u skladu sa zakonom, inicira disciplinski postupak protiv postupajućeg sudije. Ukoliko to ne uradi predsednica suda, Sindikat pravosuđa Srbije svakako će inicirati disciplinski postupak. Istovremeno, ovo je i test za novoizabranu predsednicu Prvog osnovnog suda u Beogradu.

- PRITUŽBA

«Opširnije»

    DAN OPOMENE ZA NEZAVISNOST PRAVOSUĐA

24. maj 2016.

Pravo pristupa nezavisnom pravosuđu nije privilegija – već je osnovno pravo svih građana. Ekonomske i političke snage ne mogu preći krajnje granice podele vlasti, jedini princip koji garantuje poštovanje osnovnih prava i sloboda i osigurava da su svi, pojedinci i ustanove, bez obzira na njihovo poreklo i ekonomski status, jednaki pred zakonom.

- MEDEL - Saopštenje

- MEDEL - Stav

    ODRŽANA KONFERENCIJA ZA NOVINARE

20. maj 2016.

Sindikat pravosudja Srbije doneo je odluku o štrajku zato što su zaposleni obespravljeni i zato što država vrši mobing nad pravosudnom administracijom, iako Ustav garantuje pravo na rad i slobodan izbor rada, dostojanstvo, bezbedne i zdrave uslove rada, ograničeno radno vreme, odmor, pravičnu naknadu i pravnu zaštitu.

«Opširnije»

    KONFERENCIJA ZA NOVINARE - OBESPRAVLJENOST, NAPETOST I PRITISCI

19. maj 2016.

Sindikat pravosuđa Srbije zakazuje Konferenciju za medije,

 u petak 20. maja 2016. godine, sa početkom u 11.00 časova.

Sindikat pravosuđa Srbije poziva predstavnike medija u petak, 20. maja 2016. godine, u 11.00 časova, na konferenciju koja će biti održana u prostorijama Sindikata, u Beogradu, Dečanska 14/5 (sala na PETOM spratu).

Teme: Obespravljenost, napetost, pritisci, najava štrajka.

Predsednica

Slađanka Milošević

    OBAVEŠTENJE

17. maj 2016.

Ukoliko je rukovodilac organa doneo odbijajuće rešenje, u prilogu je model žalbe koju bi trebalo uložiti na to rešenje. Podsećam vas sve da sa paznjom čitate pravnu pouku i poštujete rokove za ulaganje žalbe.

 Takođe, podsećam vas da nema potrebe da se plašite da pozovete i da nam šaljete akte koje dobijate od svojih rukovodilaca. Sindikat pravosuđa Srbije nije ilegalna organizacija već interesna, formirana na osnovu zakona.

 

- MODEL ŽALBE NA ODBIJAJUĆE REŠENJE   (.doc)

 

    OBAVEŠTENJE - DALJE SMERNICE

17. maj 2016.

Po podnetim zahtevima u vezi sa sporazumom rukovodioci organa bili su dužni da odgovore u roku od 30 dana. S tim u vezi, ukoliko rukovodioci organa nisu odlučili o podnetom zahtevu, potrebno je uputiti im pisanu urgenciju i ostaviti im dodatni rok od sedam dana da o podnetom zahtevu odluče.

 

- MODEL URGENCIJE RUKOVODIOCU   (.doc)

- MODEL ŽALBE ZBOG NEDONOŠENJA REŠENJA   (.doc)

«Opširnije»

    SPORAZUM - VAŽNA OBAVEŠTENJA – KORAK DALJE

13. maj 2016.

Po podnetim zahtevima rukovodilac organa (predsednik suda) dužan je u skladu sa zakonom da odluku kojom odlučuje o pravima i dužnostima donosi u formi rešenja. To rešenje mora da sadrži naziv organa, zavodni broj i datum, uvod sa zakonskim odredbama na koje se poziva, izreku (zahtev osnovan, neosnovan, prihvata se, odbija se), obrazloženje za takvu odluku i uputstvo o pravnom sredstvu. Mi možemo sebi da dozvolimo pravno neznanje ali rukovodioci pravosudnih organa to sebi ne mogu da dozvole. Ukoliko ne znaju ili, još gore, ukoliko se prave da ne znaju, oni ne zaslužuju da budu nosioci pravosudne funkcije.

 

Modeli u prilogu su samo za slučaj da je umesto rešenja dobijeno obaveštenje.

- ŽALBA   (.doc)

- PRITUŽBA   (.doc)

«Opširnije»

    HVALA NA HUMANOSTI !

10. maj 2016.

Humanitarnom reakcijom prikupljen je i na račun kolege uplaćen iznos od 300.000 dinara. Zahvaljujem se svima koji su tome doprineli. Zahvalnicu za nesebičnost uputio je i naš kolega.

Za predsednicu SLAĐANKU MILOŠEVIĆ

Poštovana gospođo Milošević,

izuzetno sam zahvalan na upornosti i iskazanoj želji da mi omogućite nastavak lečenja i oporavak. Zahvalan sam članovima Sindikata pravosuđa Republike Srbije na razumevanju, solidarnosti i nesebičnosti, te pruženoj nadi u eventualni oporavak. Poštovana gospođo Milošević, verujte mi, saznanje da pripadam armiji nesebičnih, solidarnih i humanih, čini moj hod kroz još uvek gustu maglu i mrak, neuporedivo lakšim a mogućnost u oporavak izvesnijim.

Prikupljenim sredstvima, omogućili ste mi operativni zahvat i nadu u oporavak. I to će nekako proći, jedino što sigurno nikada neće jeste bezgranična zahvalnost na podršci i razumevanju.

Član Sindikata pravosuđa Republike Srbije

Borislav Kurjakov

    IZBORI ZATURILI OBEĆANI NOVAC

9. maj 2016.

Zaposleni u pravosuđu i policiji još nisu dobili novčanu pomoć koju im je garantovao premijer

Sindikatu pravosuđa Vučić obećao pare u martu, policijskim sindikatima u aprilu i junu * Slađanka Milošević: Premijer da zaposli nekoga ko će da zapisuje njegova obećanja

 

DANAS/9.maj2106./Autor: V.Jeremić

Suočen sa pretnjom obustave rada i potencijalnim socijalnim nemirima, premijer Srbije Aleksandar Vučić je krajem prošle godine obećao zaposlenima u pravosuđu i policiji isplaćivanje jednokratne novčane pomoći. Pet meseci kasnije, ta obećanja su i dalje neispunjena. Zaposleni u pravosuđu i policiji još uvek čekaju na obećani novac.

«Opširnije»

    VAŽNO SAOPŠTENJE

27. april 2016.

S obzirom na to da je manjinski sindikat SOPOS na svom sajtu objavio dezinformacije u vezi sa potpisanim sporazumom, a što je normalno jer su neupućeni i nisu potpisnici. Nenormalno je što se bave sporazumom koji nisu potpisali i zato vas obaveštavam sledeće:

Potpisan sporazum je na snazi jer do sada nikada Ministarstvo pravde ni Vlada Srbije nisu obavestili Sindikat pravosuđa Srbije o tome da je navedeni sporazum poništen, o tome kojim aktom je poništen, kao ni razloge za poništavanje; ...

«Opširnije»

    ISTA META, ISTO ODSTOJANJE

26. april 2016.

VLADA SRBIJE

Za Ivicu Kojića, šefa kabineta

Poštovani gospodine,

primili smo vaš dopis, broj 07-00-03028/2016-1 od 1. aprila 2016. godine kojim ste nam, između ostalog, preporučili da vam se ponovo obratimo ukoliko ne dobijemo odgovor u skorije vreme.

Ne znam šta je za vas "skorije vreme", ali za nas je to vreme odavno prošlo. Naime, naš zahtev upućen Vladi Srbije odnosi se na pomoć koju je premijer obećao da će isplatiti zaposlenima na sastanku u Vladi sredinom decembra prošle godine.

«Opširnije»

    SPORAZUM ILI NESPORAZUM

19. april 2016.

Radi pojašnjenja u vezi sa Posebnim sporazumom, u prilogu vam je i nalog Ministarstva pravde upućen tokom jula 2013. godine rukovodiocima pravosudnih organa da se plata obračunava na način kako su se dve strane sporazumele, kao i uputstvo o novom načinu obračuna plata sa cenom sata za najjednostavniji rad iz 2013. godine.

Prilog:

- uputstvo za obračun zarada

- Sporazum iz jula 2013. i dopis

 

    A TU JE I PEČAT!

14. april 2016.

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA ZAPOSLENE

Sindikat pravosuđa Srbije, uz posredovanje Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, zaključio je Poseban sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora sa Ministarstvom pravde 24. maja 2013. godine. Potpisanim sporazumom Ministarstvo pravde obavezalo se da obračunava plate na drugačiji način koji bi bio usklađen sa visinom cene sata za najjednostavniji rad utvrđene Odlukom Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, za sve zaposlene u sudovima, tužilaštvima i zatvorima, zaključno sa IV stepenom stručnosti, izuzev zaposlenih u posebnim odeljenjima koji primaju duple plate.

Prilog:

- model zahteva

- Sporazum

«Opširnije»

    SAOPŠTENJE

7. april 2016.

VAŽNO... VAŽNO... VAŽNO...

TUŽILAŠTVA SU NAJPROFITABILNIJA PREDUZEĆA U SRBIJI

Sindikat pravosuđa Srbije zatražio je od Ministarstva pravde izveštaj o trošenju novca prikupljenog na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja zbog nepodnošljivih uslova rada u tužilaštvima, zbog povećane stope kriminaliteta, odnosno povećanog broja predmeta u poslednje dve godine za 32%, uvredljivo niskih zarada koje se isplaćuju sa zakašnjenjem, ograničenja i kršenja zakonskih prava, nedovoljnog broja zaposlenih, višemilionskih dugovanja spoljnim saradnicima, nedostatka osnovnog kancelarijskog materijala i novca za popravku dotrajale opreme...

«Opširnije»

    IZVEŠTAJ O TROŠENJU NOVČANIH SREDSTAVA

7. april 2016.

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zahtevam da mi dostavite izveštaj o trošenju novčanih sredstava prikupljenih na osnovu primene načela oportuniteta, odnosno odlaganja krivičnog gonjenja za 2014. i 2015. godinu.

Ovo zbog toga što ste raspisali konkurs za dodelu 2,86 miliona evra bez obrazloženja šta se dogodilo sa ostatkom od skoro osam miliona evra, kao i zbog nepodnošljivih uslova rada...

«Opširnije»

    ZA NAS STRANAČKE BOJE U VLADI NE POSTOJE

5. april 2016.

Gospodine ministre,

Iako ste u tehničkom mandatu, obaveštavamo vas da je pravosudna administracija veoma nezadovoljna svojim uvredljivo niskim zaradama. Zbog nerešavanja nagomilanih problema, a posebno zbog nepoštovanja kolektivnog ugovora, potpisanog Sporazuma iz 2013. godine zbog kojeg već tri godine vodimo izvršni postupak i kršenja zakonskih prava, Sindikatu svakodnevno stižu inicijative da se organizuje generalni štrajk.

«Opširnije»

    IZVEŠTAJ SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

4. april 2016.

"Svaka država je dužna da organizuje svoj pravni sistem tako da omogući da svako ima pravo pristupa nezavisnim i nepristrasnim pravosudnim institucijama organizovanim na osnovu zakona. Vladavina prava i demokratija zahteva uređenje pravosudnih institucija tako da se učini ravnopravna dostupnost pravde svim građanima, osnivanjem nezavisnih i samostalnih pravosudnih institucija, koje su obezbeđene materijalno i sa dovoljnim brojem nosilaca pravosudnih funkcija, sposobnih da u razumnom roku donose kvalitetne odluke kao osnov izvršenja, odnosno osnov za ostvarivanje pojedinačnih prava građana."

«Opširnije»

    TRANSPLANTACIJA ILI AMPUTACIJA SRCA SRBIJE

30. mart 2016.

Dana 29. marta 2016. godine, Sudski savet Kosova, na osnovu Zakona o ratifikaciji Prvog dogovora o načelima koji regulišu normalizaciju odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije, na osnovu Ustava Republike Kosova i Zakona o radu Kosova, raspisao je Konkurs za integrisanje sudske administracije. Konkurs je otvoren do 29. aprila 2016. godine, s tim što je u posebnoj napomeni naglašeno da su predviđene pozicije rezervisane za manjine.

KONKURS

SUDSKI SAVET KOSOVA (link)

«Opširnije»

    PISMO PREMIJERU VUČIĆU

15. mart 2016.

Gospodine predsedniče,

Početkom novembra 2015. godine, na otvaranju adaptirane zgrade u Ustaničkoj ulici, rekli ste "da 77,6 odsto zaposlenih u pravosuđu imaju plate ispod 30.000 dinara i da ćete u nekom kratkom vremenu pronaći rešenje da se ne osete zapostavljenima". I dalje se osećamo zapostavljenima, s tim što se pitamo da li vi pamtite šta sve obećavate. Imate li nekog ko zapisuje vaša obećanja? Ako nemate, bilo bi dobro da zadužite nakoga da to radi.

«Opširnije»

    HUMANITARNA REAKCIJA

10. mart 2016.

Poštovani svi,

Sindikatu pravosuđa Srbije obratio se za pomoć kolega iz Višeg javnog tužilaštva u Somboru kome su neophodna sredstva za transplantaciju rožnjače. Do sada je obavio više operativnih zahvata i nije u mogućnosti da finansira novu operaciju i lečenje jer je kreditno prezadužen zbog prethodno obavljenih operativnih poduhvata.

«Opširnije»

    OBAVEŠTENJE

8. mart 2016.

U skladu sa odlukom zaposlenih u Specijalnoj zatvorskoj bolnici, donetoj na sastanku održanom 29.2.2016. godine, Sindikat pravosuđa Srbije podneo je Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova predlog za pokretanje postupka mirnog rešavanja radnog spora.

Predmet spora je odredba člana 10. Posebnog kolektivnog ugovora kojim je ugovoreno skraćeno radno vreme za zaposlene u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u skladu sa postojećim aktima o proceni rizika radnog mesta.

«Opširnije»

    TOGE

2. mart 2016.

Autor: Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda

Iako su nesumnjivo poodavno upoznati sa specifičnom težinom, gabaritima i tolerancijom na pritisak većine srpskih sudija, službenici ministarstva pravde ovih dana pravosudnim zvaničnicima ponovo uzimaju meru. Međutim, ovoga puta ne guraju ih u hiperbarične komore proveravajući podobnost za rad pod povećanom brojem Paskala… Zvaničan povod za najnovije “baždarenje” sudaca su, već odavno zaboravljene toge! I čini se da se ministarstvo pravde, ovoga puta ne šali… Sa oznakom “hitno” zahtevaju pol, širinu, visinu i konfekcijski broj pripadnika posmatranog uzorka.

Izvor: BLOG SUDIJE MAJIĆA

«Opširnije»

    VAŽNO...VAŽNO !!!

1. mart 2016.

Sindikat pravosuđa Srbije najoštrije osuđuje izostanak plate zaposlenima u pravosuđu. Naime, najveći problem srpskog pravosuđa jeste taj što nema svoj budžet.

Od 1. januara 2016. godine, uveden je jedinstven račun, pa tako nijedan pravosudni organ nema svoj žiro račun već se finansira centralizovano preko Uprave za trezor u kojoj svi organi imaju otvorene samo evidencione račune, navidljive za javnost, s tim što ti računi ne učestvuju u platnom prometu.

«Opširnije»

    INFORMACIJA ZA ZAPOSLENE

24. februar 2016.

Na inicijativu Sindikata pravosuđa Srbije, dana 23.2.2016. godine, održan je sastanak u Ministarstvu pravde sa Nikolom Selakovićem, ministrom, kao i njegovim najbližim saradnicima iz kabineta i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Žučna rasprava vodila se oko nepoštovanja Posebnog kolektivnog ugovora u vezi sa skraćenim radnim vremenom u Specijalnoj zatvorskoj bolnici a u skladu sa aktima o proceni rizika radnog mesta koji akti nisu, prema rečima jednog od prisutnih, „naručeni“ nego su zakonska obaveza poslodavca.

«Opširnije»

    URGENCIJA !!!

12. februar 2016.

MINISTARSTVO PRAVDE

Nikola Selaković, ministar

Gospodine ministre,

Dana 18. januara 2016. godine, uputili smo vam dopis sa obaveštenjem da prihvatamo vaš predlog da se zaposlenima na određeno vreme produže ugovori do kraja juna 2016. godine, ali privremeno i uslovno. Istovremeno, zatražili smo od vas da se što pre otpočne sa izradom novih merila za određivanje broja sudskog i javnotužilačkog osoblja u čemu bi učestovao i Sindikat.
Vreme "curi", jer je Državno veće tužilaca na svojoj sednici od 8.2.2016. godine donelo odluku kojom se oglašava izbor 20 zamenika javnih tužilaca.

«Opširnije»

    PONEŠTO O NACRTU...

9. februar 2016.

PONEŠTO O NACRTU ZAKONA

O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru od početka nije dobio podršku Sindikata pravosuđa Srbije jer smatramo da ograničava pravosuđe, i da se podela vlasti morala prepoznati i kod ovog zakona. Zaposleni u pravosuđu bi morali da imaju poseban tretman baš zahvaljujući podeli vlasti.

PREUZMI NACRT ZAKONA

«Opširnije»

    VAŽNO, VAŽNO....

4. februar 2016.

Prema informacijama koje smo dobili sa terena, Ministarstvo pravde dostavilo je dopis pravosudnim organima u kojem zahteva da rukovodioci dostave zahteve za odobravanje sredstava za isplatu novčane naknade, odnosno otpremnine za radnike za čijim radom je prestala potreba i koji su zaključili sporazum o prestanku radnog odnosa uz isplatu novčane naknade na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

«Opširnije»

    SUTRA ŠTRAJK UPOZORENJA JAVNOG SEKTORA

2. februar 2016.

Sindikati javnog sektora, u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije I Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost”, održaće sutra, 3. Februara, štrajk upozorenja, nezadovoljni načinom na koji se donosi zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i predloženim rešenjima kojima se dodatno umanjuju prava radnika.

Dalje sindikalne aktivnosti će zavisiti od sastanka u subotu sa predsednikom Vlade Srbije, na koji su pozvani predstavnici tih sindikata, članovi Socijalno-ekonomskog saveta i lideri dve sindikalne centrale.

To je na konferenciji za novinare, u sedištu SSSS, rekao Zoran Savić, član Radne grupe za izradu tog zakona I predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu I socijalnoj zaštiti Srbije.

«Opširnije»

    SINDIKATI JAVNOG SEKTORA ZATRAŽILI HITAN SASTANAK SA PREMIJEROM

27. januar 2016.

Reprezentativni sindikati javnog sektora, u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, zatražili su od predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića hitan sastanak na kojem bi se razgovaralo o zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Ukoliko Vlada Srbije usvoji tekst zakona koji umanjuje dostignuti nivo prava zaposlenih koja su garantovana Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima, sindikati javnog sektora će biti primorani da preduzmu radikalniji vid sindikalnih aktivnosti, navodi se u dopisu premijeru.

PREUZMI ZAHTEV

 

    MIŠLJENJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA O NACRTU ZAKONA

26. januar 2016.

"Nacrt zakona ne prepoznaje ni Ustavom i zakonom utvrđen položaj drugih organa u sistemu, u odnosu na koje izvršna vlast nema nadzorna ovlašćenja, a koji su takođe obuhvaćeni članom 44. Zakona o državnim službenicima - Narodne skupštine, predsednika Republike, sudova, Ustavnog suda i dr. Prepoznata je jedino Narodna banka Srbije. Predlagač mora biti svestan da su navedene odredbe Nacrta zakona nesaglasne sa Ustavom."

PREUZMI MIŠLJENJE

«Opširnije»

    PONEŠTO O NACRTU ZAKONA O PLATAMA U JAVNOM SEKTORU

25. januar 2016.

NACRT ZAKONA – PODVALA I DISKRIMINACIJA

Ministarstvo selektivne uprave ne prihvata činjenicu da pravosuđe nije javni sektor dok ministar finansija sugeriše nezadovoljnima da nađu bolju državu. Ova verzija Nacrta zakona o sistemu plata u javnom sektoru “opravljena” je i bolja u odnosu na prvu, ali i dalje pravi razlike između obuhvaćenih i neobuhvaćenih iz javnog sektora, kao i obuhvaćenih ovim zakonom i onih iz realnog sektora na koje se primenjuje Zakon o radu. Dakle, Nacrt zakona o sistemu plata u javnom sektoru sadrži diskriminatorske odredbe što je suprotno Ustavu Srbije. On, istovremeno, suštinski ne menja ništa ali ima za cilj da obmane Svetsku banku i domaću javnost koja uzaludno štedi pa zato i očekuje oštre mere prema budžetskim rasipnicima. Jasno se vidi nezainteresovanost države da na pravičan način odmeri svima plate, jer se Nacrt odnosi na oblasti koje su već uređene a ne dira ono što je uneređeno...

PREUZMI NACRT ZAKONA

«Opširnije»

    ODGOVOR MINISTRU PRAVDE

18. januar 2016.

Gospodine ministre, Obaveštavam vas da Sindikat pravosuđa Srbije prihvata vaš predlog da se zaposlenima na određeno vreme ugovori produže do kraja juna 2016. godine. Međutim, predlog prihvatamo privremeno i uslovno jer je i on privremenog karaktera. Vaše procene o neophodnom broju državnih službenika i nameštenika nisu rezultat analize potreba i obima posla već su isključivo usklađene sa merama štednje bez ikakvog plana. Pošto nema jasnog plana vi, u stvari, planirate neuspeh.

«Opširnije»

    OGRANIČAVANJEM I ZASTRAŠIVANJEM DO POSLUŠNIŠTVA

18. januar 2016.

Intervju – Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije

Potpuno je svejedno ko je ministar pravde. Bez obzira na to što je pravosuđe neuspešno, premijer je zadovoljan radom ministra pravde. A kad je premijer zadovoljan, moraju i svi ostali da budu. Ova Vlada nastavila je utabanim putem prethodne u urušavanju pravosuđa

VREME (BR 1306)

Autor: Tatjana Tagirov

«Opširnije»

    INFORMACIJA SA SASTANKA KOD MINISTRA PRAVDE

14. januar 2016.

Dana 13.1.2016. godine, održan je sastanak sa ministrom pravde i njegovim saradnicima. Sindikat nije zadovoljan odgovorima ministra pravde, iako je predložio da se zaposlenima na određeno vreme produže ugovori do 30. juna 2016. godine. O predloženom privremenom rešenju ministra izjasniće se organi Sindikata.

«Opširnije»

    ŠTRAJK UPOZORENJA PRAVOSUDNIH RADNIKA SRBIJE

12. januar 2016.

Zaposleni u pravosuđu Srbije održali su u ponedjeljak jednosatni štrajk upozorenja zbog odluke Vlade o otpuštanju radnika. Zakon o maksimalnom broju zaposlenih predviđa prestanak radnog odnosa za 1.300 radnika pravosudne administracije, a koji su zaposleni po osnovu ugovora na određeno vrijeme. Sindikat pravosuđa ističe kako u pravosudnim institucijama ni sada nema dovoljno službenika, a više od milion i po predmeta je neriješeno.

«Opširnije»

    UHVATI DAN - RTS O ŠTRAJKU UPOZORENJA

11. januar 2016.

 

RADIO BEOGRAD PRVI PROGRAM (klikom na link preslušaj emisiju u kojoj je gošća jutros bila predsednica našeg sindikata Slađanka Milošević).

U podne i pet minuta, jednosatni štrajk upozorenja održaće Sindikat pravosuđa Srbije zbog najavljenog otpuštanja zaposlenih na određeno vreme; naša gošća je predsednica sindikata, Slađanka Milošević.

    ŠTRAJK UPOZORENJA !

11. . januar 2016.

DANAS OD 12.05 DO 13.05

BEZ STRAHA!

ZASTANITE SAT VREMENA

I UDRUŽENI, KOLEKTIVNO, IZRAZITE SVOJE NEZADOVOLJSTVO!

 

    VAŽNO OBAVEŠTENJE

8. januar 2016.

 

PREDSEDNICI SINDIKALNIH ORGANIZACIJA KOJI ĆE SA SVOJIM DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMEŠTENICIMA 11. 1. 2016. godine, u periodu od 12.05 do 13.05 časova organizovati štrajk upozorenja, NISU U OBAVEZI DA TO PRIJAVLJUJU policijskim stanicama na svojoj teritoriji. Neophodno je da ponovo o tome, iako su već obavešteni, obaveste rukovodioce pravosudnih organa (predsednike sudova, javne tužioce, odnosno vršioce funkcije javnog tužioca).

Ovo zbog toga što se okupljanje vrši u zatvorenim prostorijama, odnosno u pravosudnim organima, kao i zbog toga što je to naše pravo garantovano članom 54. Ustava Republike Srbije: "Mirno okupljanje građana je slobodno. Okupljanje u zatvorenom prostoru ne podleže odobrenju, ni prijavljivanju."

Naglašavam i to da organizovanje i učestvovanje u štrajku upozorenja, kao ni generalnom štrajku, ne predstavlja povredu radne obaveze, ne može biti osnov za pokretanje disciplinskog postupka, niti može biti osnov za prestanak radnog odnosa.

I ZATO, BEZ STRAHA, ZASTANITE SAT VREMENA I UDRUŽENI, KOLEKTIVNO, IZRAZITE SVOJE NEZADOVOLJSTVO!

 

    PISMO PREMIJERU

6. januar 2016.

VLADA SRBIJE

Za Aleksandra Vučića, predsednika Vlade

i Nikolu Selakovića, ministra pravde

Poštovani,

Republički odbor Sindikata pravosuđa Srbije je zbog najavljenog otpuštanja zaposlenih na određeno vreme, a na zahtev članstva, doneo odluku o Štrajku upozorenja koji će se održati 11. januara 2016. godine, u vremenskom periodu od 12.05 do 13.05 časova.

Prema našem mišljenju, smatramo da odluka o otpuštanju zaposlenih na određeno vreme nije opravdana i nije doneta na osnovu detaljne analize potreba posla. Ona nije u skladu ni sa potrebama građana, brojem nosilaca pravosudnih funkcija, kao ni sa obimom posla, odnosno brojem predmeta u radu. Zato predlažemo da se odluka o otpuštanju zaposlenih na određeno vreme stavi van snage dok se ne preduzmu prethodno predložene mere a nakon toga donesu pravilnici o sistematizaciji radnih mesta.

PREUZMI PISMO PREMIJERU sa prilozima OVDE

«Opširnije»

    ORGANIZACIJA ŠTRAJKA

6. januar 2016.

Predsednici okružnih odbora i sindikalnih organizacija u obavezi su da upoznaju članove Sindikata i starešine organa o organizovanju Štrajka upozorenja , da vidno istaknu zahtev i Proglas Sindikata, kao i da izaberu štrajkački odbor koji čine članovi Odbora sindikalnih organizacija. Predsednik sindikalne organizacije je predsednik štrajkačkog odbora .

Predsednici okružnih odbora i sindikalnih organizacija dužni su da skup upoznaju sa zahtevom Republičkog odbora Sindikata pravosuđa Srbije.

Učesnici štrajka upozorenja imaju pravo da predlažu načine i dalje mere ukoliko se poslodavac ogluši o zahtev Sindikata .

Republički odbor Sindikata obaveštava Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije o održavanju štrajka upozorenja , a predsednici sindikalnih organizacija će obavestiti policijske stanice na teritoriji na kojoj se nalaze.

ODLUKU, POZIV I PROGLAS možete preuzeti OVDE

 

    POZIV NA NA ŠTRAJK UPOZORENjA

6. januar 2016.

ODLUKA O

ORGANIZOVANjU ŠTRAJKA UPOZORENjA

U PRAVOSUDNIM ORGANIMA SRBIJE

Štrajk upozorenja održaće se 11. januara 2016 . godine, u vremenskom intervalu od 12.05 do13.05 časova , u svim pravosudnim organima Srbije.

 

    RADNICI U PRAVOSUĐU PREOPTEREĆENI, NEMA PAPIRA I TONERA

5. januar 2016.

Sindikat pravosuđa Srbije doneo je odluku da zaposleni stupe u štrajk upozorenja 11. januara zbog treće redukcije zaposlenih. Ukoliko se ništa ne promeni, kako najavljuju, 19. januara će stupiti u generalni štrajk. (Izvor: N1)

Gostovanje predsednice Milošević na televiziji "N1"moguće je pogledadi klikom na sliku ili OVDE

«Opširnije»

(video)

    OBAVEŠTENJE SA SEDNICE REPUBLIČKOG ODBORA

24. decembar 2015.

Na svojoj sednici održanoj 24. decembra 2015. godine, Sindikat pravosuđa Srbije, između ostalih, doneo je i odluku da zaposleni stupe u štrajk upozorenja 11. januara 2016. godine zbog treće redukcije zaposlenih. Ne pristajemo na ponovno uzaludno žrtvovanje zaposlenih u pravosuđu, kako onih na neodređeno tako i onih na određeno radno vreme. Naprotiv, zahtevamo da se svi zaposleni na određeno vreme prime u radni odnos na neodređeno radno vreme zato što potreba za njihovim radom postoji. Istovremeno, zahtevaćemo i objašnjenje kako je moguće da je JP EPS, pored zabrane zapošljavanja, u 2014. godini uspeo da zaposli 4.812 lica.

«Opširnije»

    SREĆNI BOŽIĆNI I NOVOGODIŠNJI PRAZNICI

    NEUSPEH PRAVOSUĐA JEDINO ZAGARANTOVANTOVANTOVANTOVAN

18. decembar 2015.

Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, kaže da će u slučaju otpuštanja zaposlenih na određeno doći do blokade rada sudova i tužilaštva.

 

     

   MAJSTORI U VLADI – NE LAŽU NEGO ODLAŽU

17. decembar 2015.

Sindikat pravosuđa Srbije najoštrije se protivi smanjenju broja pravosudnih službenika jer je to nerazumna odluka. Razuman i opravdan zaključak jeste da bi u interesu građana broj zaposlenih u pravosuđu trebalo da se poveća, a koji zaključak se izvodi poređenjem broja nosilaca pravosudnih funkcija, službenika i predmeta u radu. Na primer, 2008. godine, pre prvog smanjenja, broj službenika bio je 16.500 a ukupan broj predmeta u radu bio je 2.396.000, a 2013. godine broj službenika je bio i sada je oko 11.500 ali se broj predmeta uvećao za duplo, pa je iznosio 4.956.000 predmeta. Iz ovoga bi svako normalan zaključio da bi trebalo promeniti pristup i preduzeti druge mere za poboljšanje pravosuđa.

«Opširnije»

   VAŽNO... VAŽNO... VAŽNO...

16. decembar 2015.

MEDIJIMA

Sindikat pravosuđa Srbije zakazuje konferenciju za medije, dana 17. decembra 2015. godine, sa početkom u 12.05 časova, u sedištu Sindikata pravosuđa Srbije, u Beogradu, Trg Nikole Pašića broj 5, Kamena sala na drugom spratu.

 

ISTINA JE DRUGAČIJA

DRŽAVNI UDAR, ALI STVARNI, NA PRAVOSUĐE

PRAVOSUĐE U NEFORMALNOM STEČAJU

Predsednica

Slađanka Milošević

   U PRAVOSUĐU NEMA VIŠKA ZAPOSLENIH

15. decembar 2015.

Republika Srbija

MINISTARSTVO PRAVDE

Nikola Selaković, ministar pravde

Gospodine ministre,

Nema viška zaposlenih u pravosuđu. Zbog odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru kojom se ukidaju sva sistematizovana a nepopunjena radna mesta, zahtevamo od vas kao najodgovornijeg za resor pravde da hitno zakažete zajednički sastanak u Ministarstvu pravde kojem će prisustvovati rukovodioci pravosudnih organa i predstavnici sindikata. Krajnje je vreme da se pogledamo u oči i proverimo vašu interpretaciju sadržaja navedene odluke.

«Opširnije»

   ČEKAJUĆI DEDA MRAZA

10. decembar 2015.

Kao što je prethodno i najavljeno, 10. decembra 2015. godine, održan je sastanak u Vladi Srbije sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Vlade Srbije i Nikolom Selakovićem, ministrom pravde i njegovim najbližim saradnicima.

Sastanak je bio korektan, s tim što nas posebno ohrabruje činjenica da smo uverili predsednika Vlade u dobre namere naših predloga i sugestija i da to ubuduće može da bude dobar osnov za izgradnju odnosa poverenja. Saglasili smo se da dobro funkcionisanje pravosuđa u velikoj meri zavisi od broja zaposlenih, finansijskih sredstava i opreme.

«Opširnije»

   VAŽNO OBAVEŠTENJE

8. decembar 2015.

Sastanak kod premijera Vučića zakazan je za četvrtak 10. decembra 2015. godine, u 9.00 časova. Predložene teme za razgovor su:

- povećanje broja pravosudnih i zatvorskih službenika, odnosno njihovo izuzimanje iz najavljene racionalizacije,

- rešavanje statusa pravosudnih službenika posebnim zakonom i izjednačavanje sa statusom gradskih službenika,

- stopiranje prava iz zakona i kolektivnog ugovora predloženim budžetom za 2016. godinu bez konsultacija sa sindikatima,

- nameštenička nagrada na osnovu rezultata rada (u pravosuđu je zaposleno oko 2.100 nameštenika koji su diskriminisani i nemaju pravo na napredovanje u službi),

- godišnja nagrada i novogodišnji paketići za decu zaposlenih u pravosuđu,

- brzo rešenje plata pravosudnih službenika (onih 77% ispod 30.000 dinara) koje je premijer javno obećao kako se ne bismo osećali zanemarenima.

«Opširnije»

Stare vesti se nalaze na stranicama ARHIVA

 

Novosti || O Nama || Program || Pristupnica || RO